Ijumaa, Februari 11 2011 20: 14

Bima ya Ajali na Huduma za Afya Kazini nchini Ujerumani

Kiwango hiki kipengele
(1 Vote)

Kila mwajiri anawajibika kimkataba kuchukua tahadhari ili kuhakikisha usalama wa wafanyikazi wake. Sheria na kanuni zinazohusiana na kazi ambazo zinapaswa kuzingatiwa ni za lazima kama vile hatari zilizopo mahali pa kazi. Kwa sababu hii, Sheria ya Usalama Kazini (ASiG) ya Jamhuri ya Shirikisho ya Ujerumani inajumuisha miongoni mwa majukumu ya waajiri wajibu wa kisheria wa kushauriana na wataalamu waliobobea kuhusu masuala ya usalama kazini. Hii ina maana kwamba mwajiri anahitajika kuteua sio tu wafanyakazi wa kitaaluma (hasa kwa ufumbuzi wa kiufundi) lakini pia madaktari wa kampuni kwa masuala ya matibabu ya usalama wa kazi.

Sheria ya Usalama Kazini imekuwa ikitumika tangu Desemba 1973. Kulikuwa na katika FRG wakati huo madaktari wapatao 500 pekee waliofunzwa katika kile kilichoitwa udaktari wa kazini. Mfumo wa bima ya ajali ya kisheria umekuwa na jukumu la kuamua katika maendeleo na ujenzi wa mfumo wa sasa, kwa njia ambayo dawa ya kazi imejianzisha katika makampuni katika watu wa madaktari wa kampuni.

Mfumo Mbili wa Afya na Usalama Kazini katika Jamhuri ya Shirikisho ya Ujerumani

Kama moja ya matawi matano ya bima ya kijamii, mfumo wa kisheria wa bima ya ajali huweka kipaumbele jukumu la kuchukua hatua zote zinazofaa ili kuhakikisha kuzuia ajali za kazi na magonjwa ya kazi kwa kutambua na kuondoa hatari za afya zinazohusiana na kazi. Ili kutimiza wajibu huu wa kisheria, wabunge wametoa mamlaka makubwa kwa mfumo unaojiendesha wa bima ya ajali ili kutunga sheria na kanuni zake zinazojumuisha na kuunda tahadhari zinazohitajika za kuzuia. Kwa sababu hii, mfumo wa kisheria wa bima ya ajali—ndani ya mipaka ya sheria za umma zilizopo—umechukua jukumu la kuamua ni lini mwajiri anapohitajika kuchukua daktari wa kampuni, ni sifa gani za kitaalamu katika dawa za kazi ambazo mwajiri anaweza kudai kwa kampuni. daktari na muda ambao mwajiri anaweza kukadiria kwamba daktari atalazimika kutumia kuwatunza wafanyikazi wake.

Rasimu ya kwanza ya kanuni hii ya kuzuia ajali ilianza mwaka wa 1978. Wakati huo, idadi ya madaktari waliopatikana wenye ujuzi wa matibabu ya kazi haikuonekana kutosha kutoa biashara zote kwa huduma ya madaktari wa kampuni. Kwa hivyo uamuzi ulifanywa mwanzoni kuweka masharti madhubuti kwa biashara kubwa. Wakati huo, kwa hakika, biashara zinazomilikiwa na tasnia kubwa mara nyingi zilikuwa tayari zimefanya mipango yao wenyewe kwa madaktari wa kampuni, mipango ambayo tayari ilikidhi au hata kuzidi mahitaji yaliyotajwa katika kanuni za kuzuia ajali.

Ajira ya Daktari wa Kampuni

Saa zilizotengwa katika makampuni kwa ajili ya huduma ya wafanyakazi-zinaitwa nyakati za kazi-zimeanzishwa na mfumo wa kisheria wa bima ya ajali. Ujuzi unaopatikana kwa bima kuhusu hatari zilizopo kwa afya katika matawi mbalimbali uliunda msingi wa kuhesabu nyakati za kazi. Uainishaji wa makampuni kuhusu bima fulani na tathmini ya uwezekano wa hatari za kiafya zilizofanywa nao kwa hivyo ndio msingi wa mgawo wa daktari wa kampuni.

Kwa kuwa utunzaji unaotolewa na madaktari wa kampuni ni kipimo cha usalama kazini, mwajiri lazima alipie gharama za mgawo wa madaktari hao. Idadi ya wafanyikazi katika kila moja ya maeneo kadhaa ya hatari inayozidishwa na wakati uliotengwa kwa utunzaji huamua jumla ya gharama za kifedha. Matokeo yake ni aina mbalimbali za utunzaji, kwa kuwa inaweza kulipa—kulingana na ukubwa wa kampuni—ama kuajiri daktari au madaktari kwa muda wote, hiyo ni kama ya kampuni yenyewe, au ya muda, pamoja na huduma zinazotolewa. kwa msingi wa saa. Aina hii ya mahitaji imesababisha aina mbalimbali za shirika ambalo huduma za matibabu ya kazi hutolewa.

Majukumu ya Daktari wa Kampuni

Kimsingi, tofauti inapaswa kufanywa, kwa sababu za kisheria, kati ya vifungu vinavyotolewa na makampuni kutoa huduma kwa wafanyakazi na kazi inayofanywa na madaktari katika mfumo wa afya ya umma unaohusika na matibabu ya jumla ya idadi ya watu.

Ili kutofautisha kwa uwazi ni huduma zipi za waajiri wa dawa za kazini wanawajibika, ambazo zimetolewa katika sura ya 1, Sheria ya Usalama wa Kazini tayari imeweka katika sheria orodha ya majukumu ya madaktari wa kampuni. Daktari wa kampuni hayuko chini ya maagizo ya mwajiri katika utimilifu wa kazi hizi; bado, madaktari wa kampuni wamelazimika kupigana na sura ya daktari aliyeteuliwa na mwajiri hadi leo.

Kielelezo 1. Majukumu ya madaktari wa kazini walioajiriwa na makampuni nchini Ujerumani

OHS162T1

Moja ya majukumu muhimu ya daktari wa kampuni ni uchunguzi wa kiafya wa wafanyikazi. Uchunguzi huu unaweza kuwa muhimu kulingana na vipengele maalum vya wasiwasi fulani, ikiwa kuna hali fulani za kufanya kazi ambazo husababisha daktari wa kampuni kutoa, kwa hiari yake mwenyewe, uchunguzi kwa wafanyakazi wanaohusika. Hawezi, hata hivyo, kumlazimisha mfanyakazi kuruhusu kuchunguzwa naye, lakini lazima amshawishi kupitia uaminifu.

Uchunguzi Maalum wa Kinga katika Tiba ya Kazini

Kuna, pamoja na aina hii ya uchunguzi, ukaguzi maalum wa kuzuia, ushiriki ambao mfanyakazi anatarajiwa na mwajiri kwa misingi ya kisheria. Uchunguzi huu maalum wa kuzuia huisha kwa utoaji wa cheti cha daktari, ambapo daktari wa uchunguzi anathibitisha kwamba, kulingana na uchunguzi uliofanywa, hana kipingamizi kwa mfanyakazi huyo kujihusisha na kazi mahali pa kazi husika. Mwajiri anaweza kumpa mfanyakazi mara moja tu kwa kila cheti kilichotolewa.

Uchunguzi maalum wa kuzuia katika dawa za kazini huwekwa kisheria ikiwa mfiduo wa nyenzo fulani hatari hutokea mahali pa kazi au ikiwa shughuli fulani za hatari ni za mazoezi ya kazi na hatari hizo za afya haziwezi kutengwa kupitia tahadhari zinazofaa za usalama wa kazi. Ni katika hali za kipekee—kama ilivyo, kwa mfano, uchunguzi wa ulinzi wa mionzi—ndipo hitaji la kisheria kwamba uchunguzi ufanyike na kuongezewa kanuni za kisheria kuhusu kile ambacho daktari anayefanya uchunguzi lazima azingatie, ni njia gani anazopaswa kutumia. ni vigezo gani anapaswa kutumia kutafsiri matokeo ya mtihani na ni vigezo gani anapaswa kutumia katika kuhukumu hali ya afya kuhusiana na kazi za kazi.

Ndio maana mnamo 1972 vyama vya biashara, inayoundwa na vyama vya biashara ya kibiashara ambayo hutoa bima ya ajali kwa biashara na viwanda, iliidhinisha kamati ya wataalam kufanyia kazi mapendekezo yanayolingana kwa madaktari wanaofanya kazi katika tiba ya kazi. Mapendekezo kama haya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 20. The vyama vya biashara Mwongozo wa Uchunguzi Maalum wa Kinga, ulioorodheshwa katika kielelezo 2, sasa unaonyesha jumla ya taratibu 43 za uchunguzi wa hatari mbalimbali za kiafya ambazo zinaweza kuzuiliwa, kwa misingi ya ujuzi uliopo, na hatua zinazofaa za tahadhari za matibabu ili kuzuia magonjwa yasiendelee.

Kielelezo 2. Maelezo ya muhtasari juu ya huduma za nje za Berufgenossenschaften katika tasnia ya ujenzi ya Ujerumani.

OHS162T2

The vyama vya biashara kutoa mamlaka ya kutoa mapendekezo hayo kutokana na wajibu wao wa kuchukua hatua zote zinazofaa ili kuzuia magonjwa yatokanayo na kazi. Mwongozo huu wa Ukaguzi Maalum wa Kinga ni kazi ya kawaida katika uwanja wa matibabu ya taaluma. Wanapata matumizi katika nyanja zote za shughuli, sio tu katika biashara katika nyanja ya biashara na tasnia.

Kuhusiana na utoaji wa mapendekezo hayo ya matibabu ya kazi, the vyama vya biashara pia ilichukua hatua mapema ili kuhakikisha kuwa katika biashara zisizo na daktari wa kampuni yao mwajiri atahitajika kupanga uchunguzi huu wa kuzuia. Kwa kuzingatia mahitaji fulani ya kimsingi ambayo yanahusiana hasa na ujuzi maalum wa daktari, lakini pia na vifaa vinavyopatikana katika mazoezi yake, hata madaktari wasio na ujuzi wa tiba ya kazi wanaweza kupata mamlaka ya kutoa makampuni huduma zao katika kufanya uchunguzi wa kuzuia, kutegemea sera inayosimamiwa na vyama vya biashara. Hili lilikuwa sharti la awali la upatikanaji wa sasa wa jumla ya madaktari 13,000 walioidhinishwa nchini Ujerumani ambao hufanya uchunguzi wa kinga wa milioni 3.8 unaofanywa kila mwaka.

Ilikuwa ni ugavi wa idadi ya kutosha ya madaktari ambao pia uliwezesha kisheria kuwataka waajiri waanzishe uchunguzi huu maalum wa kuzuia kwa uhuru kamili wa swali la kama kampuni inaajiri daktari aliye tayari kufanya uchunguzi huo. Kwa njia hii, ikawa inawezekana kutumia mfumo wa bima ya ajali ya kisheria ili kuhakikisha utekelezaji wa hatua fulani za ulinzi wa afya kazini, hata katika ngazi ya biashara ndogo ndogo. Kanuni husika za kisheria zinaweza kupatikana katika Sheria ya Vitu Hatari na, kwa ukamilifu, katika kanuni ya kuzuia ajali, ambayo inadhibiti haki na wajibu wa mwajiri na mfanyakazi aliyechunguzwa na kazi ya daktari aliyeidhinishwa.

Huduma Inayotolewa na Madaktari wa Kampuni

Takwimu zinazotolewa kila mwaka na Bodi ya Shirikisho ya Madaktari (Shirikisho la Madaktari) zinaonyesha kuwa kwa mwaka wa 1994 zaidi ya madaktari 11,500 wanatimiza sharti, kwa njia ya ujuzi wa kitaalam katika dawa za viwandani, kuwa madaktari wa kampuni (tazama jedwali 1). Katika Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani, shirika Standesvertretung anayewakilisha taaluma ya udaktari hudhibiti kwa uhuru ni sifa zipi lazima zitimizwe na madaktari kuhusu masomo na ukuzaji wa kitaalamu unaofuata kabla ya kuanza kutumika kama madaktari katika uwanja fulani wa matibabu.

Jedwali 1. Madaktari wenye ujuzi maalum katika dawa za kazi

 

Idadi*

Asilimia*

Uteuzi wa shamba "dawa ya kazi"

3,776

31.4

Jina la ziada "dawa ya ushirika"

5,732

47.6

Ujuzi wa kitaalam katika dawa ya kazi
kulingana na sifa zingine

2,526

21.0

Jumla

12,034

100

* 31 Desemba 1995.

Utoshelevu wa sharti hizi kwa shughuli ya daktari wa kampuni huwakilisha kufikiwa kwa jina la uwanjani "dawa ya kazi" au jina la ziada "dawa ya shirika" - ambayo ni, masomo zaidi ya miaka minne baada ya leseni ya kufanya mazoezi kwa utaratibu. kuwa hai peke yake kama daktari wa kazi, au masomo zaidi ya miaka mitatu, baada ya hapo shughuli kama daktari wa kampuni inaruhusiwa tu ikiwa inahusishwa na shughuli za matibabu katika uwanja mwingine (kwa mfano, kama mtaalamu wa mafunzo). Madaktari huwa wanapendelea lahaja ya pili. Hii ina maana, hata hivyo, kwamba wao wenyewe wanaona msisitizo mkuu wa kazi yao ya kitaaluma kama madaktari katika uwanja wa kawaida wa shughuli za matibabu, si katika mazoezi ya matibabu ya kazi.

Kwa madaktari hawa, dawa ya kazi ina umuhimu wa chanzo cha ziada cha mapato. Hii inaeleza wakati huo huo kwa nini kipengele cha matibabu cha uchunguzi wa madaktari kinaendelea kutawala zoezi la vitendo la taaluma ya daktari wa kampuni, ingawa bunge na mfumo wa bima ya ajali za kisheria wenyewe husisitiza ukaguzi wa makampuni na ushauri wa matibabu unaotolewa kwa waajiri na wafanyakazi. .

Kwa kuongeza, bado kuna kundi la madaktari ambao, baada ya kupata ujuzi wa kitaaluma katika dawa za kazi katika miaka ya awali, walikutana na mahitaji tofauti wakati huo. Ya umuhimu hasa katika suala hili ni viwango ambavyo madaktari katika iliyokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani walitakiwa kukidhi ili waruhusiwe kufanya kazi ya udaktari wa kampuni.

Shirika la Utunzaji Lililotolewa na Madaktari wa Kampuni

Kimsingi, inaachwa kwa mwajiri kuchagua kwa hiari daktari wa kampuni kwa ajili ya kampuni kutoka miongoni mwa wale wanaotoa huduma za matibabu ya kikazi. Kwa kuwa usambazaji huu ulikuwa bado haujapatikana baada ya kuanzishwa, katika miaka ya mapema ya 1970, ya masharti muhimu ya kisheria, mfumo wa bima ya ajali ya kisheria ulichukua hatua ya kudhibiti uchumi wa soko wa usambazaji na mahitaji.

The vyama vya biashara wa tasnia ya ujenzi walianzisha huduma zao za matibabu ya kazini kwa kuwashirikisha madaktari walio na ujuzi maalum wa dawa za kazi katika kandarasi za kutoa huduma, kama madaktari wa kampuni, kwa kampuni zinazohusika nao. Kupitia sheria zao, vyama vya biashara ilipanga kila moja ya kampuni zao kutunzwa na huduma yake ya matibabu ya kazini. Gharama zilizotumika zilisambazwa kati ya makampuni yote kupitia njia zinazofaa za ufadhili. Muhtasari wa habari kuhusu huduma za matibabu ya kazi ya nje ya vyama vya biashara Sekta ya ujenzi imeonyeshwa kwenye jedwali 2.

Jedwali 2. Huduma ya matibabu ya kampuni inayotolewa na huduma za matibabu ya nje ya kazi,1994

 

Madaktari wanaotoa huduma kama kazi ya msingi

Madaktari wanaotoa huduma kama kazi ya sekondari

Vituo

Wafanyakazi wanaojali

ARGE Bau1

221

 

83 rununu: 46

 

BAD2

485

72

175 rununu: 7

1.64 milioni

IAS3

183

 

58

500,000

TUV4

   

72

 

AMD Würzburg5

60-70

 

30-35

 

1 ARGE Bau = Jumuiya ya Wafanyakazi ya Berufgenossenschaften wa Vyama vya Biashara vya Sekta ya Ujenzi.
2 BAD = Huduma ya Matibabu ya Kazini ya Berufgenossenschaften.
3 IAS = Taasisi ya Madawa ya Kazini na Jamii.
4 TÜV = Chama cha Udhibiti wa Kiufundi.
5 AMD Würzburg = Huduma ya Matibabu ya Kazini ya Berufgenossenschaften.

 

The vyama vya biashara kwa tasnia ya baharini na ile ya usafirishaji wa ndani pia ilianzisha huduma zao za matibabu za kikazi kwa biashara zao. Ni sifa ya wote kwamba hali duni za biashara katika biashara zao—biashara zisizo za kudumu zenye mahitaji maalum ya ufundi—zilikuwa jambo la kuamua katika kuchukua hatua ya kuweka wazi kwa kampuni zao hitaji la madaktari wa kampuni.

Mawazo sawa yalisababisha yaliyobaki vyama vya biashara kuungana katika shirikisho ili kupata Huduma ya Matibabu ya Kazini ya vyama vya biashara (BAD). Shirika hili la huduma, ambalo hutoa huduma zake kwa kila biashara kwenye soko, liliwezeshwa mapema na dhamana ya kifedha iliyotolewa na vyama vya biashara kuwapo katika eneo lote la Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani. Uwasilishaji wake mpana, kadiri uwakilishi unavyoendelea, ulikusudiwa kuhakikisha kwamba hata zile biashara zilizo katika majimbo ya Shirikisho, au majimbo yenye shughuli duni za kiuchumi, za Jamhuri ya Shirikisho zingeweza kupata daktari wa kampuni katika eneo lao. Kanuni hii imedumishwa hadi sasa. BAD inachukuliwa, wakati huo huo, mtoa huduma mkubwa zaidi wa huduma za matibabu ya kazi. Hata hivyo, inalazimishwa na uchumi wa soko kujidai dhidi ya ushindani kutoka kwa watoa huduma wengine, hasa ndani ya mikusanyiko ya mijini, kwa kudumisha kiwango cha juu cha ubora katika kile kinachotoa.

Huduma za matibabu ya kazini za Chama cha Udhibiti wa Kiufundi (TÜV) na Taasisi ya Madawa ya Kazini na Jamii (IAS) ni watoa huduma wa pili na wa tatu kwa ukubwa wa kimataifa. Kwa kuongezea, kuna biashara nyingi ndogo, zinazofanya kazi kikanda katika Majimbo yote ya Shirikisho la Ujerumani.

Ushirikiano na Watoa Huduma Wengine katika Afya na Usalama Kazini

Sheria ya Usalama Kazini, kama msingi wa kisheria wa utunzaji unaotolewa kwa makampuni na madaktari wa kampuni, hutoa pia usimamizi wa kitaalamu wa usalama wa kazini, hasa ili kuhakikisha kwamba masuala ya usalama wa kazini yanashughulikiwa na wafanyakazi waliofunzwa katika tahadhari za kiufundi. Mahitaji ya mazoezi ya viwandani yamebadilika wakati huo huo kwa kiasi kwamba ujuzi wa kiufundi kuhusu maswali ya usalama wa kazi lazima sasa uongezewe zaidi na zaidi na ujuzi wa maswali ya sumu ya nyenzo zinazotumiwa. Kwa kuongezea, maswali ya shirika la ergonomic la hali ya kazi na athari za kisaikolojia za mawakala wa kibaolojia huchukua jukumu linaloongezeka katika tathmini ya mafadhaiko mahali pa kazi.

Ujuzi unaohitajika unaweza kukusanywa tu kupitia ushirikiano kati ya taaluma mbalimbali za wataalam katika uwanja wa afya na usalama kazini. Kwa hivyo, mfumo wa kisheria wa bima ya ajali unaunga mkono hasa maendeleo ya aina za shirika ambazo huzingatia ushirikiano huo kati ya taaluma mbalimbali katika hatua ya shirika, na hujenga ndani ya muundo wake masharti ya ushirikiano huu kwa kuunda upya idara zake za utawala kwa mtindo unaofaa. Kile kilichoitwa Huduma ya Ukaguzi wa Kiufundi ya mfumo wa bima ya ajali ya kisheria inageuka kuwa uwanja wa kuzuia, ndani ambayo sio wahandisi wa kiufundi tu bali pia kemia, wanabiolojia na, inazidi, madaktari wanafanya kazi pamoja katika kubuni ufumbuzi wa matatizo ya usalama wa kazi.

Hili ni moja wapo ya sharti la lazima kwa kuunda msingi wa aina ya shirika la ushirikiano kati ya taaluma mbalimbali - ndani ya biashara na kati ya mashirika ya huduma ya teknolojia ya usalama na madaktari wa kampuni - inayohitajika kwa ufumbuzi wa ufanisi wa matatizo ya haraka ya afya na usalama wa kazi.

Aidha, usimamizi kuhusu teknolojia ya usalama unapaswa kuwa wa hali ya juu, katika makampuni yote, kama vile usimamizi wa madaktari wa kampuni. Wataalamu wa usalama wataajiriwa na biashara kwa misingi ile ile ya kisheria—Sheria ya Usalama Kazini—au wafanyakazi waliofunzwa ipasavyo wanaohusishwa na sekta hii watatolewa na biashara zenyewe. Kama vile katika kesi ya usimamizi unaotolewa na madaktari wa kampuni, kanuni ya kuzuia ajali, Wataalamu wa Usalama Kazini (VBG 122), imeandaa mahitaji kulingana na ambayo wafanyabiashara wanapaswa kuajiri wataalamu wa usalama. Kwa upande wa usimamizi wa kiufundi wa biashara pia, mahitaji haya huchukua tahadhari zote muhimu ili kujumuisha kila moja ya kampuni milioni 2.6 zinazojumuisha uchumi wa kibiashara kwa sasa na zile za sekta ya umma.

Takriban milioni mbili kati ya makampuni haya yana wafanyakazi chini ya 20 na yamewekwa kama sekta ndogo. Kwa usimamizi kamili wa biashara zote, yaani, ikiwa ni pamoja na biashara ndogo na ndogo zaidi, mfumo wa kisheria wa bima ya ajali hujitengenezea jukwaa la kuanzishwa kwa afya na usalama kazini katika maeneo yote.

 

Back

Kusoma 8880 mara Ilibadilishwa mara ya mwisho mnamo Jumapili, 28 Agosti 2011 19:17

" KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

Yaliyomo

Marejeleo ya Huduma za Afya Kazini

Chama cha Kliniki za Kazini na Mazingira (AOEC). 1995. Orodha ya Uanachama. Washington, DC: AOEC.

Sheria ya msingi juu ya ulinzi wa kazi. 1993. Rossijskaja Gazeta (Moscow), 1 Septemba.

Bencko, V na G Ungváry. 1994. Tathmini ya hatari na masuala ya mazingira ya ukuaji wa viwanda: Uzoefu wa Ulaya ya kati. Katika Afya ya Kazini na Maendeleo ya Kitaifa, iliyohaririwa na J Jeyaratnam na KS Chia. Singapore: Sayansi ya Dunia.

Ndege, FE na GL Germain. 1990. Uongozi wa Kudhibiti Hasara kwa Vitendo. Georgia: Idara ya Uchapishaji ya Taasisi ya Taasisi ya Kimataifa ya Kudhibiti Hasara.

Bunn, WB. 1985. Mipango ya Ufuatiliaji wa Matibabu ya Viwandani. Atlanta: Vituo vya Kudhibiti Magonjwa (CDC).

-. 1995. Wigo wa mazoezi ya kimataifa ya matibabu ya kazini. Occupy Med. Katika vyombo vya habari.

Ofisi ya Masuala ya Kitaifa (BNA). 1991. Ripoti ya Fidia kwa Wafanyakazi. Vol. 2. Washington, DC: BNA.

-. 1994. Ripoti ya Fidia kwa Wafanyakazi. Vol. 5. Washington, DC: BNA.
Kila siku China. 1994a. Sekta mpya zimefunguliwa kuvutia wawekezaji kutoka nje. 18 Mei.

-. 1994b. Wawekezaji wa kigeni huvuna faida za mabadiliko ya sera. 18 Mei.

Baraza la Jumuiya za Ulaya (CEC). 1989. Maagizo ya Baraza Kuhusu Kuanzishwa kwa Hatua za Kuhimiza Uboreshaji wa Usalama na Afya ya Wafanyakazi Kazini. Brussels: CEC.

Katiba ya Shirikisho la Urusi. 1993. Izvestija (Moscow), No. 215, 10 Novemba.

Jamhuri ya Shirikisho ya Kicheki na Kislovakia. 1991a. Sekta ya afya: Masuala na vipaumbele. Idara ya Uendeshaji Rasilimali Watu, Idara ya Ulaya ya Kati na Mashariki. Ulaya, Mashariki ya Kati na Kanda ya Afrika Kaskazini, Benki ya Dunia.

-. 1991b. Utafiti wa pamoja wa mazingira.

Tume ya Fursa Sawa za Ajira (EEOC) na Idara ya Haki. 1991. Mwongozo wa Sheria ya Wamarekani wenye Ulemavu. EEOC-BK-19, P.1. 1, 2, Oktoba.

Tume ya Ulaya (EC). 1994. Ulaya kwa Usalama na Afya Kazini. Luxemburg: EC.

Felton, JS. 1976. Miaka 200 ya dawa za kazi nchini Marekani. J Kazi Med 18:800.

Goelzer, B. 1993. Miongozo ya udhibiti wa hatari za kemikali na kimwili katika viwanda vidogo. Hati ya kufanya kazi ya Kikundi Kazi cha Kikanda Kamili kuhusu ulinzi wa afya na uendelezaji wa afya ya wafanyakazi katika biashara ndogo ndogo, 1-3 Novemba, Bangkok, Thailand. Bangkok: ILO.

Hasle, P, S Samathakorn, C Veeradejkriengkrai, C Chavalitnitikul, na J Takala. 1986. Utafiti wa mazingira ya kazi na mazingira katika biashara ndogo ndogo nchini Thailand, mradi wa NICE. Ripoti ya Kiufundi, Nambari 12. Bangkok: NICE/UNDP/ILO.

Hauss, F. 1992. Ukuzaji wa afya kwa ufundi. Dortmund: Forschung FB 656.

Yeye, JS. 1993. Ripoti ya kazi ya afya ya kitaifa ya kazini. Hotuba kuhusu Kongamano la Kitaifa la Afya ya Kazini. Beijing, Uchina: Wizara ya Afya ya Umma (MOPH).

Ofisi ya Viwango vya Afya.1993. Kesi za Vigezo vya Kitaifa vya Uchunguzi na Kanuni za Usimamizi wa Magonjwa ya Kazini. Beijing, China: Kichina Standardization Press.

Huuskonen, M na K Rantala. 1985. Mazingira ya Kazi katika Biashara Ndogo mwaka 1981. Helsinki: Kansaneläkelaitos.

Kuboresha mazingira ya kazi na mazingira: Mpango wa Kimataifa (PIACT). Tathmini ya Mpango wa Kimataifa wa Uboreshaji wa Masharti ya Kazi na Mazingira (PIACT). 1984. Ripoti kwa kikao cha 70 cha Mkutano wa Kimataifa wa Kazi. Geneva: ILO.

Taasisi ya Tiba (IOM). 1993. Madawa ya Mazingira na Mtaala wa Shule ya Matibabu. Washington, DC: National Academy Press.

Taasisi ya Afya ya Kazini (IOH). 1979. Tafsiri ya Sheria ya Huduma ya Afya Kazini na Amri ya Baraza la Serikali Na. 1009, Finland. Ufini: IOH.

Taasisi ya Tiba Kazini.1987. Mbinu za Ufuatiliaji na Uchambuzi wa Hatari za Kemikali katika Hewa ya Mahali pa Kazi. Beijing, Uchina: Vyombo vya Habari vya Afya ya Watu.

Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH). 1992. Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini. Geneva: ICOH.

Shirika la Kazi Duniani (ILO). 1959. Mapendekezo ya Huduma za Afya Kazini, 1959 (Na. 112). Geneva: ILO.

-. 1964. Mkataba wa Faida za Jeraha la Ajira, 1964 (Na.121). Geneva: ILO.

-. 1981a. Mkataba wa Usalama na Afya Kazini, 1981 (Na. 155). Geneva: ILO.

-. 1981b. Mapendekezo ya Usalama na Afya Kazini, 1981 (Na. 164). Geneva: ILO.

-. 1984. Azimio Kuhusu Uboreshaji wa Masharti ya Kazi na Mazingira. Geneva: ILO.

-. 1985a. Mkataba wa Huduma za Afya Kazini, 1985 (Na. 161). Geneva: ILO

-. 1985b. Mapendekezo ya Huduma za Afya Kazini, 1985 (Na. 171). Geneva: ILO.

-. 1986. Ukuzaji wa Biashara Ndogo na za Kati. Mkutano wa Kimataifa wa Wafanyakazi, kikao cha 72. Ripoti VI. Geneva: ILO.

Jumuiya ya Kimataifa ya Hifadhi ya Jamii (ISSA). 1995. Dhana ya Kuzuia "Usalama Ulimwenguni Pote". Geneva: ILO.

Jeyaratnam, J. 1992. Huduma za afya kazini na mataifa yanayoendelea. Katika Afya ya Kazini katika Nchi Zinazoendelea, iliyohaririwa na J Jeyaratnam. Oxford: OUP.

-. na KS Chia (wahariri.). 1994. Afya ya Kazini na Maendeleo ya Taifa. Singapore: Sayansi ya Dunia.

Kamati ya Pamoja ya ILO/WHO kuhusu Afya ya Kazini. 1950. Ripoti ya Mkutano wa Kwanza, 28 Agosti-2 Septemba 1950. Geneva: ILO.

-. 1992. Kikao cha Kumi na Moja, Hati Nambari ya GB.254/11/11. Geneva: ILO.

-. 1995a. Ufafanuzi wa Afya ya Kazini. Geneva: ILO.

-. 1995b. Kikao cha Kumi na Mbili, Hati Nambari ya GB.264/STM/11. Geneva: ILO.

Kalimo, E, A Karisto, T Klaukkla, R Lehtonen, K Nyman, na R Raitasalo. 1989. Huduma za Afya Kazini nchini Ufini katikati ya miaka ya 1980. Helsinki: Kansaneläkelaitos.

Kogi, K, WO Phoon, na JE Thurman. 1988. Njia za Gharama nafuu za Kuboresha Masharti ya Kazi: Mifano 100 kutoka Asia. Geneva: ILO.

Kroon, PJ na MA Overeynder. 1991. Huduma za Afya Kazini katika Nchi Sita Wanachama wa EC. Amsterdam: Studiecentrum Arbeid & Gezonheid, Univ. ya Amsterdam.

Nambari ya Kazi ya Shirikisho la Urusi. 1993. Zakon, Suppl. hadi Izvestija (Moscow), Juni: 5-41.

McCunney, RJ. 1994. Huduma za matibabu kazini. Katika Mwongozo wa Kiutendaji wa Madawa ya Kazini na Mazingira, iliyohaririwa na RJ McCunney. Boston: Little, Brown & Co.

-. 1995. Mwongozo wa Meneja wa Huduma za Afya Kazini. Boston: OEM Press na Chuo cha Marekani cha Madawa ya Kazini na Mazingira.

Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Czech. 1992. Mpango wa Kitaifa wa Marejesho na Ukuzaji wa Afya katika Jamhuri ya Czech. Prague: Kituo cha Kitaifa cha Ukuzaji wa Afya.

Wizara ya Afya ya Umma (MOPH). 1957. Pendekezo la Kuanzisha na Kuajiri Taasisi za Tiba na Afya katika Biashara za Viwanda. Beijing, Uchina: MOPH.

-. 1979. Kamati ya Jimbo la Ujenzi, Kamati ya Mipango ya Jimbo, Kamati ya Uchumi ya Jimbo, Wizara ya Kazi: Viwango vya Usafi wa Usanifu wa Majengo ya Viwanda. Beijing, Uchina: MOPH.

-. 1984. Kanuni ya Utawala ya Utambuzi wa Ugonjwa wa Kazini. Hati Na. 16. Beijing, Uchina: MOPH.

-. 1985. Mbinu za Kupima Vumbi kwa Hewa Mahali pa Kazi. Nambari ya Hati GB5748-85. Beijing, Uchina: MOPH.

-. 1987. Wizara ya Afya ya Umma, Wizara ya Kazi, Wizara ya Fedha, Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi vya Uchina: Utawala wa Utawala wa Orodha ya Magonjwa ya Kazini na Utunzaji wa Wanaougua. Nambari ya hati l60. Beijing, Uchina: MOPH.

-. 1991a. Kanuni ya Utawala ya Takwimu za Ukaguzi wa Afya. Hati Na. 25. Beijing, Uchina: MOPH.

-. 1991b. Mwongozo wa Huduma ya Afya ya Kazini na Ukaguzi. Beijing, Uchina: MOPH.

-. 1992. Kesi za Utafiti wa Kitaifa wa Pneumoconioses. Beijing, Uchina: Beijing Medical Univ Press.

-. Ripoti za Takwimu za Mwaka 1994 za Ukaguzi wa Afya mwaka 1988-1994. Beijing, Uchina: Idara ya Ukaguzi wa Afya, MOPH.

Wizara ya Mambo ya Jamii na Ajira. 1994. Hatua za Kupunguza Likizo ya Ugonjwa na Kuboresha Masharti ya Kazi. Den Haag, Uholanzi: Wizara ya Masuala ya Kijamii na Ajira.

Kituo cha Kitaifa cha Taarifa za Afya Kazini (NCOHR). 1994. Ripoti za Mwaka za Hali ya Afya Kazini mwaka 1987-1994. Beijing, Uchina: NCOHR.

Mifumo ya Kitaifa ya Afya. 1992. Utafiti wa Soko na Yakinifu. Oak Brook, Ill: Mifumo ya Kitaifa ya Afya.

Ofisi ya Taifa ya Takwimu. 1993. Kitabu cha Mwaka cha Takwimu za Kitaifa cha Jamhuri ya Watu wa China. Beijing, Uchina: Ofisi ya Kitaifa ya Takwimu.

Neal, AC na FB Wright. 1992. Sheria ya Afya na Usalama ya Jumuiya za Ulaya. London: Chapman & Hall.

Newkirk, WL. 1993. Huduma za Afya Kazini. Chicago: Uchapishaji wa Hospitali ya Marekani.

Niemi, J na V Notkola. 1991. Afya na usalama kazini katika biashara ndogo ndogo: Mitazamo, maarifa na tabia za wajasiriamali. Työ na ihminen 5:345-360.

Niemi, J, J Heikkonen, V Notkola, na K Husman. 1991. Programu ya kuingilia kati ili kukuza uboreshaji wa mazingira ya kazi katika biashara ndogo ndogo: Utoshelevu wa kiutendaji na ufanisi wa modeli ya kuingilia kati. Työ na ihminen 5:361-379.

Paoli, P. Utafiti wa Kwanza wa Ulaya Juu ya Mazingira ya Kazi, 1991-1992. Dublin: Msingi wa Ulaya kwa Uboreshaji wa Masharti ya Maisha na Kazi.

Pelclová, D, CH Weinstein, na J Vejlupková. 1994. Afya ya Kazini katika Jamhuri ya Czech: Suluhisho la Zamani na Mpya.

Pokrovsky, VI. 1993. Mazingira, hali ya kazi na athari zao kwa afya ya wakazi wa Urusi. Iliwasilishwa katika Mkutano wa Kimataifa wa Afya ya Binadamu na Mazingira katika Ulaya Mashariki na Kati, Aprili 1993, Prague.

Rantanen, J. 1989. Miongozo juu ya shirika na uendeshaji wa huduma za afya kazini. Mada iliyowasilishwa katika semina ya ILO ya kanda ndogo ya Asia kuhusu Shirika la Huduma za Afya Kazini, 2-5 Mei, Manila.

-. 1990. Huduma za Afya Kazini. Mfululizo wa Ulaya, Nambari 26. Copenhagen: Machapisho ya Mikoa ya WHO

-. 1991. Miongozo juu ya shirika na uendeshaji wa huduma za afya kazini kwa kuzingatia Mkataba wa ILO wa Huduma za Afya Kazini Na. Mombasa.

-. 1992. Jinsi ya kuandaa ushirikiano wa kiwango cha mimea kwa hatua za mahali pa kazi. Afr Newsltr Kazi Usalama wa Afya 2 Suppl. 2:80-87.

-. 1994. Ulinzi wa Afya na Ukuzaji wa Afya katika Biashara Ndogo Ndogo. Helsinki: Taasisi ya Kifini ya Afya ya Kazini.

-, S Lehtinen, na M Mikheev. 1994. Ukuzaji wa Afya na Ulinzi wa Afya katika Biashara Ndogo Ndogo. Geneva: WHO.

—,—, R Kalimo, H Nordman, E Vainio, na Viikari-Juntura. 1994. Magonjwa mapya ya milipuko katika afya ya kazi. Watu na Kazi. Ripoti za utafiti No. l. Helsinki: Taasisi ya Kifini ya Afya ya Kazini.

Resnick, R. 1992. Utunzaji unaosimamiwa unakuja kwa Fidia ya Wafanyakazi. Afya ya Basi (Septemba):34.

Reverente, BR. 1992. Huduma za afya kazini kwa viwanda vidogo vidogo. Katika Afya ya Kazini katika Nchi Zinazoendelea, iliyohaririwa na J Jeyaratnam. Oxford: OUP.

Rosenstock, L, W Daniell, na S Barnhart. 1992. Uzoefu wa miaka 10 wa kliniki ya matibabu ya taaluma na mazingira inayohusishwa na taaluma. Western J Med 157:425-429.

-. na N Heyer. 1982. Kuibuka kwa huduma za matibabu ya kazini nje ya mahali pa kazi. Am J Ind Med 3:217-223.

Muhtasari wa Takwimu wa Marekani. 1994. Chapa ya 114:438.

Tweed, V. 1994. Kusonga kuelekea utunzaji wa saa 24. Afya ya Basi (Septemba):55.

Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Mazingira na Maendeleo (UNCED). 1992. Rio De Janeiro.

Urban, P, L Hamsová, na R. Nemecek. 1993. Muhtasari wa Magonjwa ya Kazini yaliyokubaliwa katika Jamhuri ya Czech katika Mwaka wa 1992. Prague: Taasisi ya Taifa ya Afya ya Umma.

Idara ya Kazi ya Marekani. 1995. Ajira na Mapato. 42(1):214.

Shirika la Afya Duniani (WHO). 1981. Mkakati wa Kimataifa wa Afya kwa Wote kwa Mwaka wa 2000.
Afya kwa Wote, No. 3. Geneva: WHO.

-. 1982. Tathmini ya Huduma za Afya Kazini na Usafi wa Viwanda. Ripoti ya Kikundi Kazi. Ripoti na Mafunzo ya EURO No. 56. Copenhagen: Ofisi ya Kanda ya WHO ya Ulaya.

-. 1987. Mpango Mkuu wa Nane wa Kazi unaoshughulikia Kipindi cha 1990-1995. Afya kwa Wote, No.10. Geneva: WHO.

-. 1989a. Ushauri Juu ya Huduma za Afya Kazini, Helsinki, 22-24 Mei 1989. Geneva: WHO.

-. 1989b. Ripoti ya Mwisho ya Mashauriano Kuhusu Huduma za Afya Kazini, Helsinki 22-24 Mei 1989. Chapisho Nambari ya ICP/OCH 134. Copenhagen: Ofisi ya Kanda ya WHO ya Ulaya.

-. 1989c. Ripoti ya Mkutano wa Mipango wa WHO Juu ya Maendeleo ya Kusaidia Sheria ya Mfano ya Huduma ya Afya ya Msingi Mahali pa Kazi. 7 Oktoba 1989, Helsinki, Finland. Geneva: WHO.

-. 1990. Huduma za Afya Kazini. Ripoti za nchi. EUR/HFA lengo 25. Copenhagen: WHO Mkoa Ofisi ya Ulaya.

-. 1992. Sayari Yetu: Afya Yetu. Geneva: WHO.

-. 1993. Mkakati wa Kimataifa wa Afya na Mazingira wa WHO. Geneva: WHO.

-. 1995a. Wasiwasi wa kesho wa Ulaya. Sura. 15 katika Afya ya Kazini. Copenhagen: Ofisi ya Kanda ya WHO ya Ulaya.

-. 1995b. Mkakati wa Kimataifa wa Afya ya Kazini kwa Wote. Njia ya Afya Kazini: Pendekezo la Mkutano wa Pili wa Vituo vya Kushirikiana vya WHO katika Afya ya Kazini, 11-14 Oktoba 1994 Beijing, China. Geneva: WHO.

-. 1995c. Kupitia Mkakati wa Afya kwa Wote. Geneva: WHO.

Mkutano wa Dunia wa Maendeleo ya Jamii. 1995. Tamko na Mpango wa Utendaji. Copenhagen: Mkutano wa Dunia wa Maendeleo ya Jamii.

Zaldman, B. 1990. Dawa ya nguvu ya viwanda. J Mfanyakazi Comp :21.
Zhu, G. 1990. Uzoefu wa Kihistoria wa Mazoezi ya Kinga ya Matibabu katika Uchina Mpya. Beijing, Uchina: Vyombo vya Habari vya Afya ya Watu.