Ijumaa, Februari 11 2011 21: 22

Haki na Wajibu: Mtazamo wa Mwajiri

Kiwango hiki kipengele
(0 kura)

Mtazamo wa kimapokeo wa kuwasaidia walemavu katika kazi umekuwa na mafanikio madogo, na ni dhahiri kwamba jambo la msingi linahitaji kubadilishwa. Kwa mfano, viwango rasmi vya ukosefu wa ajira kwa watu wenye ulemavu daima ni angalau mara mbili ya wenzao wasio na ulemavu—mara nyingi zaidi. Idadi ya walemavu wasiofanya kazi mara nyingi hukaribia 70% (nchini Marekani, Uingereza, Kanada). Watu wenye ulemavu wana uwezekano mkubwa wa kuishi katika umaskini kuliko wenzao wasio na ulemavu; kwa mfano, nchini Uingereza theluthi mbili ya raia milioni 6.2 walemavu wana faida za serikali tu kama mapato.

Matatizo haya yanachangiwa na ukweli kwamba huduma za urekebishaji mara nyingi haziwezi kukidhi mahitaji ya mwajiri kwa waombaji waliohitimu.

Katika nchi nyingi, ulemavu haufafanuliwa kwa ujumla kama fursa sawa au suala la haki. Kwa hivyo ni vigumu kuhimiza utendaji bora wa shirika ambao unaweka ulemavu kwa uthabiti pamoja na rangi na jinsia kama fursa sawa au kipaumbele cha utofauti. Kuongezeka kwa viwango vya juu au kutokuwepo kabisa kwa sheria husika huimarisha mawazo ya mwajiri kwamba ulemavu kimsingi ni suala la matibabu au hisani.

Ushahidi wa kukatishwa tamaa kunakosababishwa na upungufu uliopo katika mfumo huu unaweza kuonekana katika shinikizo linaloongezeka kutoka kwa watu wenye ulemavu wenyewe kwa ajili ya kutunga sheria kulingana na haki za kiraia na/au haki za ajira, kama vile ilivyo Marekani, Australia, na, kuanzia 1996, mwaka wa XNUMX. Uingereza. Ilikuwa kushindwa kwa mfumo wa urekebishaji kukidhi mahitaji na matarajio ya waajiri walioelimika jambo ambalo lilisababisha jumuiya ya wafanyabiashara wa Uingereza kuanzisha Jukwaa la Waajiri kuhusu Ulemavu.

Mitazamo ya waajiri kwa bahati mbaya inaakisi yale ya jamii pana-ingawa ukweli huu mara nyingi hupuuzwa na watendaji wa urekebishaji. Waajiri wanashiriki na wengine wengi mkanganyiko ulioenea kuhusu masuala kama vile:

 • Ulemavu ni nini? Ni nani na ni nani asiye na ulemavu?
 • Je, ninapata wapi ushauri na huduma za kunisaidia kuajiri na kuwahifadhi watu wenye ulemavu?
 • Je, ninabadilishaje tamaduni na mazoea ya kufanya kazi ya shirika langu?
 • Ni manufaa gani ambayo mazoezi bora ya ulemavu yataleta biashara yangu—na uchumi kwa ujumla?

 

Kushindwa kukidhi mahitaji ya taarifa na huduma ya jumuiya ya waajiri ni kikwazo kikubwa kwa walemavu wanaotaka kazi, lakini ni nadra kushughulikiwa vya kutosha na watunga sera za serikali au watendaji wa urekebishaji.

Hadithi Zenye Mizizi Mirefu Zinazohatarisha Watu Walemavu Katika Soko la Ajira

Mashirika yasiyo ya kiserikali (NGOs), serikali, kwa hakika wale wote wanaohusika katika ukarabati wa matibabu na ajira kwa watu wenye ulemavu, wana mwelekeo wa kushiriki mawazo yenye mizizi mirefu, ambayo mara nyingi hayajasemwa ambayo yanazidi kuwatia hasara watu wenye ulemavu ambayo mashirika haya hutafuta kusaidia. :

 • “Mwajiri ndiye tatizo—kwa kweli, mara nyingi ni adui.” Ni mitazamo ya waajiri ambayo mara nyingi inalaumiwa kwa kushindwa kwa walemavu kupata kazi, licha ya ushahidi kwamba mambo mengine mengi yanaweza kuwa muhimu sana.
 • "Mwajiri hachukuliwi kama mteja au mteja." Huduma za urekebishaji hazipimi mafanikio yao kwa kiwango ambacho hurahisisha mwajiri kuwaajiri na kuwahifadhi wafanyikazi walemavu. Matokeo yake, ugumu usio na sababu unaoletwa na wasambazaji wa huduma za urekebishaji hufanya iwe vigumu kwa mwajiri mwenye nia njema na aliyeelimika kuhalalisha muda, gharama na juhudi zinazohitajika kuleta mabadiliko. Mwajiri ambaye hajaelimika sana ana kusita kwake kuleta mabadiliko zaidi ya kuhesabiwa haki na ukosefu wa ushirikiano kutoka kwa huduma za ukarabati.
 • "Walemavu hawawezi kushindana kwa kustahili." Watoa huduma wengi wana matarajio madogo ya walemavu na uwezo wao wa kufanya kazi. Wanapata shida kukuza "kesi ya biashara" kwa waajiri kwa sababu wao wenyewe wana shaka kuwa kuajiri watu wenye ulemavu huleta manufaa ya kweli. Badala yake sauti na kanuni za msingi za mawasiliano yao na waajiri zinasisitiza wajibu wa kisheria wa kimaadili na pengine (wa mara kwa mara) kwa njia ambayo inawanyanyapaa zaidi walemavu.
 • "Ulemavu sio suala kuu la kiuchumi au biashara. Ni bora iachwe mikononi mwa wataalam, madaktari, watoa huduma za ukarabati na misaada. Ukweli kwamba ulemavu unaonyeshwa kwenye vyombo vya habari na kupitia shughuli za uchangishaji fedha kama suala la hisani, na kwamba watu wenye ulemavu wanaonyeshwa kama wapokeaji wa misaada wa asili na wasio na shughuli, ni kikwazo cha msingi kwa ajira ya watu wenye ulemavu. Pia huzua mvutano katika mashirika ambayo yanajaribu kutafuta kazi kwa watu, huku kwa upande mwingine yakitumia picha zinazovuta hisia.

 

Matokeo ya dhana hizi ni kwamba:

 • Waajiri na walemavu wanasalia kutengwa na msururu wa huduma zenye nia njema lakini mara nyingi zisizoratibiwa na zilizogawanyika ambazo ni nadra tu kufafanua mafanikio katika suala la kuridhika kwa mwajiri.
 • Waajiri na walemavu kwa pamoja wanasalia kutengwa na ushawishi wa kweli juu ya uundaji wa sera; ni mara chache tu upande wowote unapoulizwa kutathmini huduma kutoka kwa mtazamo wake na kupendekeza uboreshaji.

 

Tunaanza kuona mwelekeo wa kimataifa, unaodhihirishwa na ukuzaji wa huduma za "kocha wa kazi", kuelekea kukiri kwamba urekebishaji wenye mafanikio wa watu wenye ulemavu unategemea ubora wa huduma na usaidizi unaopatikana kwa mwajiri.

Kauli ya "Huduma bora kwa waajiri ni sawa na huduma bora kwa watu wenye ulemavu" lazima hakika ikubalike kwa upana zaidi kadiri shinikizo za kiuchumi zinavyozidi kuongezeka kwenye mashirika ya urekebishaji kila mahali kwa kuzingatia kuachishwa kazi na urekebishaji wa serikali. Hata hivyo inafichua sana kwamba ripoti ya hivi majuzi ya Helios (1994), ambayo inatoa muhtasari wa umahiri unaohitajika na wataalamu wa ufundi stadi au urekebishaji, inashindwa kurejea hitaji la ujuzi unaohusiana na waajiri kama wateja.

Ingawa kuna ongezeko la ufahamu wa haja ya kufanya kazi na waajiri kama washirika, uzoefu wetu unaonyesha kwamba ni vigumu kuendeleza na kudumisha ushirikiano hadi watendaji wa ukarabati watakapotimiza mahitaji ya mwajiri kama mteja na kuanza kumthamini "mwajiri kama uhusiano wa mteja.

Wajibu wa Waajiri

Katika nyakati mbalimbali na katika hali mbalimbali mfumo na huduma huweka mwajiri katika mojawapo au zaidi ya majukumu yafuatayo—ingawa ni nadra sana kuelezwa. Kwa hivyo tuna mwajiri kama:

 • Tatizo—“unahitaji ufahamu”
 • Lengo—“unahitaji elimu, habari, au kukuza ufahamu”
 • Mteja—“mwajiri anahimizwa kututumia ili kuwaajiri na kuwahifadhi wafanyakazi wenye ulemavu”
 • Mshirika-mwajiri anahimizwa "kuingia katika uhusiano wa muda mrefu, wenye manufaa kwa pande zote".

 

Na wakati wowote katika uhusiano mwajiri anaweza kuitwa—hakika kwa kawaida anaitwa—kuwa mfadhili au mfadhili.

Ufunguo wa mazoezi ya mafanikio upo katika kumwendea mwajiri kama "Mteja". Mifumo ambayo inamchukulia mwajiri kama "Tatizo", au "Lengo" pekee, inajikuta katika mzunguko wa kutofanya kazi unaojiendeleza.

Mambo nje ya Udhibiti wa Mwajiri

Kuegemea kwa mitazamo hasi ya mwajiri kama ufahamu mkuu wa kwa nini walemavu wanapata viwango vya juu vya ukosefu wa ajira, mara kwa mara huimarisha kushindwa kushughulikia masuala mengine muhimu ambayo lazima pia kushughulikiwa kabla ya mabadiliko ya kweli kuletwa.

Kwa mfano:

 • Nchini Uingereza, katika uchunguzi wa hivi majuzi 80% ya waajiri hawakujua kuwa wamewahi kuwa na mwombaji mlemavu.
 • Manufaa na mifumo ya ustawi wa jamii mara nyingi huunda vizuizi vya kifedha kwa walemavu wanaohamia kazini.
 • Mifumo ya usafiri na makazi haipatikani kwa urahisi; watu wanaweza kutafuta kazi kwa mafanikio tu wakati mahitaji ya msingi ya makazi, usafiri na kujikimu yametimizwa.
 • Katika uchunguzi wa hivi majuzi wa Uingereza, 59% ya wanaotafuta kazi walemavu hawakuwa na ujuzi ikilinganishwa na 23% ya wenzao. Watu wenye ulemavu, kwa ujumla, hawawezi kushindana katika soko la ajira isipokuwa viwango vyao vya ustadi ni vya ushindani.
 • Wataalamu wa matibabu mara nyingi hudharau kiwango ambacho mtu mlemavu anaweza kufanya kazi na mara nyingi hawawezi kushauri juu ya marekebisho na marekebisho ambayo yanaweza kumfanya mtu huyo kuajiriwa.
 • Watu wenye ulemavu mara nyingi hupata ugumu kupata mwongozo wa kazi wa hali ya juu na katika maisha yao yote wanakabiliwa na matarajio ya chini ya walimu na washauri.
 • Viwango na sheria zingine zisizofaa zinadhoofisha kikamilifu ujumbe kwamba ulemavu ni suala la fursa sawa.

 

Mfumo wa kutunga sheria unaounda mazingira ya uhasama au ugomvi unaweza kudhoofisha zaidi matarajio ya kazi ya watu wenye ulemavu kwa sababu kuleta mtu mlemavu kwenye kampuni kunaweza kumweka mwajiri hatarini.

Wataalamu wa urekebishaji mara nyingi hupata ugumu wa kupata mafunzo ya kitaalam na uidhinishaji na wao wenyewe hufadhiliwa mara chache ili kutoa huduma na bidhaa muhimu kwa waajiri.

Athari Sera

Ni muhimu kwa watoa huduma kuelewa hilo kabla ya mwajiri inaweza kuleta mabadiliko ya shirika na kitamaduni, mabadiliko sawa yanahitajika kwa upande wa mtoaji wa ukarabati. Watoa huduma wanaowakaribia waajiri kama wateja wanahitaji kutambua kwamba kuwasikiliza waajiri kwa makini kutachochea hitaji la kubadilisha muundo na utoaji wa huduma.

Kwa mfano, watoa huduma watajikuta wakiombwa kurahisisha kwa mwajiri:

 • kupata waombaji waliohitimu
 • kupata huduma na ushauri wa hali ya juu unaozingatia mwajiri
 • kukutana na watu wenye ulemavu kama waombaji na wenzako
 • kuelewa si tu haja ya mabadiliko ya sera lakini jinsi ya kufanya mabadiliko hayo kuja
 • kukuza mabadiliko ya mtazamo katika mashirika yao
 • kuelewa biashara na vile vile kesi ya kijamii ya kuajiri watu wenye ulemavu

 

Majaribio ya mageuzi makubwa ya sera ya kijamii kuhusiana na ulemavu yanadhoofishwa na kushindwa kuzingatia mahitaji, matarajio na mahitaji halali ya watu ambao kwa kiasi kikubwa wataamua mafanikio-yaani, waajiri. Hivyo, kwa mfano, hatua ya kuhakikisha kwamba watu walio katika warsha zinazohifadhiwa kwa sasa wanapata kazi za kawaida mara kwa mara inashindwa kukiri kwamba ni waajiri pekee wanaoweza kutoa ajira hiyo. Mafanikio kwa hiyo ni machache, si kwa sababu tu ni vigumu kwa waajiri isivyohitajika kufanya fursa zipatikane bali pia kwa sababu ya kukosa thamani ya ziada inayotokana na ushirikiano thabiti kati ya waajiri na watunga sera.

Uwezo wa Ushiriki wa Mwajiri

Waajiri wanaweza kuhimizwa kuchangia kwa njia nyingi ili kufanya mabadiliko ya kimfumo kutoka kwa ajira iliyohifadhiwa hadi ajira inayoungwa mkono au shindani. Waajiri wanaweza:

 • kushauri juu ya sera—yaani, juu ya nini kifanyike ambacho kitafanya iwe rahisi kwa waajiri kutoa kazi kwa watahiniwa walemavu.
 • kutoa ushauri juu ya umahiri unaohitajika na watu binafsi wenye ulemavu ikiwa watafanikiwa kupata kazi.
 • kushauri juu ya ustadi unaohitajika na watoa huduma ikiwa wanataka kukidhi matarajio ya mwajiri wa utoaji wa ubora.
 • kutathmini warsha zilizohifadhiwa na kutoa ushauri wa vitendo kuhusu jinsi ya kusimamia huduma ambayo ina uwezekano mkubwa wa kuwawezesha watu kuhamia katika kazi za kawaida.
 • kutoa uzoefu wa kazi kwa watendaji wa urekebishaji, ambao kwa hivyo wanapata uelewa wa tasnia au sekta fulani na wanaweza kuwaandaa vyema wateja wao walemavu.
 • kutoa tathmini za kazini na mafunzo kwa watu wenye ulemavu.
 • kutoa mahojiano ya kejeli na kuwa washauri kwa walemavu wanaotafuta kazi.
 • kukopesha wafanyakazi wao wenyewe kufanya kazi ndani ya mfumo na/au taasisi zake.
 • kusaidia soko la wakala wa urekebishaji na kukuza sera, mashirika na watafuta kazi walemavu kwa waajiri wengine.
 • kutoa mafunzo yaliyogeuzwa kukufaa ambapo wanahusika moja kwa moja katika kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata ujuzi mahususi unaohusiana na kazi.
 • kushiriki katika bodi za usimamizi za mashirika ya urekebishaji au kujiweka katika nafasi isiyo rasmi ya ushauri kwa watunga sera za kitaifa au wasambazaji.
 • kushawishi pamoja na watoa huduma za ukarabati na watu wenye ulemavu kwa sera na programu bora za serikali.
 • ushauri juu ya huduma na bidhaa wanazohitaji ili kutoa utendaji bora.

 

Mwajiri kama Mteja

Haiwezekani kwa watendaji wa urekebishaji kujenga ushirikiano na waajiri bila kwanza kutambua haja ya kutoa huduma kwa ufanisi.

Huduma zinapaswa kusisitiza mada ya manufaa ya pande zote. Wale ambao hawaamini kwa shauku kwamba wateja wao walemavu wana kitu cha manufaa cha kweli cha kuchangia kwa mwajiri hawana uwezekano wa kuwa na uwezo wa kushawishi jumuiya ya waajiri.

Kuboresha ubora wa huduma kwa waajiri kutaboresha haraka—na bila shaka—kuboresha huduma kwa walemavu wanaotafuta kazi. Ifuatayo inawakilisha ukaguzi muhimu kwa huduma zinazotaka kuboresha ubora wa huduma kwa mwajiri.

Je, huduma inatoa waajiri:

1. taarifa na ushauri kuhusu:

  • faida za biashara zinazotokana na kuajiri watu wenye ulemavu
  • waombaji wanaowezekana
  • upatikanaji wa huduma na aina ya huduma zinazotolewa
  • mifano ya sera na taratibu zilizothibitishwa kufanikiwa na waajiri wengine
  • Majukumu ya kisheria

   

  2. huduma za kuajiri, ikijumuisha ufikiaji wa:

  • waombaji wanaofaa
  • wakufunzi wa kazi

   

  3. uhakiki wa awali wa waombaji kulingana na matarajio ya mwajiri

  4. uchambuzi wa kitaalamu wa kazi na huduma za marekebisho ya kazi, uwezo wa kushauri juu ya urekebishaji wa kazi na matumizi ya misaada ya kiufundi na marekebisho mahali pa kazi, kwa wafanyakazi waliopo na wanaotarajiwa.

  5. Programu za usaidizi wa kifedha ambazo zinauzwa vizuri, zinazofaa kwa mahitaji ya mwajiri, rahisi kufikia, zinazowasilishwa kwa ufanisi

  6. habari na usaidizi wa vitendo ili waajiri waweze kufanya tovuti ya kazi ipatikane zaidi kimwili

  7. mafunzo kwa waajiri na waajiriwa kuhusu manufaa ya kuajiri watu wenye ulemavu kwa ujumla, na wakati watu mahususi wameajiriwa.

  8. huduma za uzoefu wa kazi ambazo humpa mwajiri usaidizi unaofaa

  9. makazi ya kazini au huduma za mwelekeo wa wafanyikazi kujumuisha makocha wa kazi na mipango ya kugawana kazi

  10. kutoa msaada baada ya kazi kwa waajiri kujumuisha ushauri juu ya mbinu bora katika usimamizi wa utoro na uwasilishaji wa kasoro zinazohusiana na kazi.

  11. ushauri kwa waajiri juu ya maendeleo ya kazi ya wafanyikazi walemavu na kukidhi mahitaji ya wafanyikazi wasio na ulemavu.

            

           Hatua za Kiutendaji: Kurahisisha Mwajiri

           Mfumo wowote wa huduma ambao unalenga kusaidia watu wenye ulemavu katika mafunzo na kazi bila shaka utafanikiwa zaidi ikiwa mahitaji na matarajio ya mwajiri yatashughulikiwa ipasavyo. (Kumbuka: Ni vigumu kupata neno ambalo linajumuisha vya kutosha mashirika na mashirika hayo yote—ya kiserikali, NGOs, si kwa ajili ya kupata faida—ambayo yanahusika katika kutengeneza sera na utoaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu wanaotafuta kazi. Kwa ajili ya ufupi, neno hili huduma or mtoa huduma inatumika kujumuisha wote wanaohusika katika mfumo huu mgumu.)

           Ushauri wa karibu kwa muda na waajiri kwa uwezekano wote utatoa mapendekezo sawa na yafuatayo.

           Kanuni za utendaji zinahitajika ambazo zinaelezea ubora wa juu wa huduma ambayo waajiri wanapaswa kupokea kutoka kwa mashirika yanayohusiana na ajira. Kanuni hizo zinapaswa, kwa kushauriana na waajiri, kuweka viwango vinavyohusiana na ufanisi wa huduma zilizopo na aina ya huduma zinazotolewa—Kanuni hii inapaswa kufuatiliwa kupitia uchunguzi wa mara kwa mara wa kuridhika kwa mwajiri.

           Mafunzo mahususi na uidhinishaji kwa watendaji wa urekebishaji jinsi ya kukidhi mahitaji ya waajiri inahitajika na inapaswa kuwa kipaumbele cha juu.

           Huduma zinapaswa kuajiri watu ambao wana uzoefu wa moja kwa moja wa ulimwengu wa viwanda na biashara na ambao wana ujuzi katika kuziba pengo la mawasiliano kati ya sekta zisizo za faida na zinazozalisha faida.

           Huduma zenyewe zinapaswa kuajiri walemavu zaidi, na hivyo kupunguza idadi ya wapatanishi wasio na ulemavu wanaoshughulika na waajiri. Wanapaswa kuhakikisha kuwa walemavu katika nyadhifa mbalimbali wana hadhi ya juu katika jumuiya ya waajiri.

           Huduma zinapaswa kupunguza mgawanyiko wa shughuli za elimu, uuzaji na kampeni. Haina tija hasa kuunda mazingira yenye ujumbe, mabango na matangazo ambayo yanaimarisha mtindo wa kimatibabu wa ulemavu na unyanyapaa unaohusishwa na kasoro fulani, badala ya kuzingatia kuajiriwa kwa watu binafsi na hitaji la waajiri kujibu sera na utendakazi ufaao. .

           Huduma zinapaswa kushirikiana ili kurahisisha ufikiaji, huduma na usaidizi, kwa mwajiri na kwa mtu mlemavu. Uangalifu mkubwa unapaswa kutolewa katika kuchanganua safari ya mteja (pamoja na mwajiri na mtu mlemavu kama mteja) kwa njia ambayo inapunguza tathmini na kumsogeza mtu haraka, hatua kwa hatua, katika ajira. Huduma zinapaswa kujengwa juu ya mipango ya kawaida ya biashara ili kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wanapewa kipaumbele.

           Huduma zinapaswa kuwaleta waajiri pamoja mara kwa mara na kuuliza ushauri wao wa kitaalamu kuhusu nini kifanyike ili kufanya huduma na watahiniwa wa kazi kufanikiwa zaidi.

           Hitimisho

           Katika nchi nyingi, huduma zilizoundwa kusaidia watu wenye ulemavu kufanya kazi ni ngumu, ngumu na ni sugu kwa mabadiliko, licha ya ushahidi wa muongo mmoja baada ya muongo kwamba mabadiliko yanahitajika.

           Mbinu mpya kwa waajiri inatoa uwezo mkubwa wa kubadilisha hali hii kwa kiasi kikubwa kwa kubadilisha nafasi ya mhusika mkuu mmoja—mwajiri.

           Tunaona wafanyabiashara na serikali wakishiriki katika mjadala mpana kuhusu jinsi ambavyo uhusiano kati ya washikadau au washirika wa kijamii lazima ubadilike katika kipindi cha miaka 20 ijayo. Hivyo waajiri wanazindua Mpango wa Biashara ya Ulaya dhidi ya Kutengwa kwa Jamii huko Ulaya, makampuni makubwa yanaungana ili kufikiria upya uhusiano wao na jamii nchini Uingereza katika "Kampuni ya Kesho", na Jukwaa la Waajiri juu ya Ulemavu linakuwa moja tu ya mipango mbalimbali ya waajiri wa Uingereza inayolenga kushughulikia masuala ya usawa na utofauti.

           Waajiri wana mengi ya kufanya ikiwa suala la ulemavu litachukua mahali pake kama hitaji la biashara na maadili; jumuiya ya urekebishaji kwa upande wake inahitaji kuchukua mbinu mpya ambayo inafafanua upya mahusiano ya kazi kati ya washikadau wote kwa njia ambayo hurahisisha waajiri kufanya fursa sawa kuwa ukweli.

            

           Back

           Kusoma 5102 mara Ilibadilishwa mwisho Jumamosi, 23 Julai 2022 20:57

           " KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

           Yaliyomo

           Ulemavu na Marejeleo ya Kazi

           Baraza la Ushauri kwa Watu Wenye Ulemavu. 1990. Kutimiza Uwezo wa Watu Wenye Ulemavu. Toronto, Ontario.

           Idara ya Haki za Kiraia ya AFL-CIO. 1994. Sheria ya Vyama vya Wafanyakazi na Wamarekani Wenye Ulemavu. Washington, DC: AFL-CIO.

           Mfuko wa Afya wa Mahali pa Kazi wa AFL-CIO. 1992. Programu ya Mafunzo ya Ergonomic. Washington, DC: AFL-CIO.

           Bing, J na M Levy. 1978. Harmonization et unification des législation de réparation du handicap. Droit Soc 64.

           Bruyere, S na D Shrey. 1991. Usimamizi wa ulemavu katika tasnia: Mchakato wa pamoja wa usimamizi wa wafanyikazi. Rehab Counsel Bull 34(3):227-242.

           Tume ya Kifalme ya Kanada ya Usawa katika Ajira na RS Abella. 1984. Ripoti ya Tume ya Usawa katika Ajira/Rosalie Silberman Abella, Kamishna. Ottawa, Kanada: Waziri wa Ugavi na Huduma.

           Degener, T na Y Koster-Dreese. 1995. Haki za Binadamu na Watu Wenye Ulemavu. Dordrecht: Martinus Nijhoff.

           Despouy, L. 1991. Haki za Binadamu na Ulemavu. Geneva: UNESCO.

           Fletcher, GF, JD Banja, BB Jann, na SL Wolf. 1992. Dawa ya Urekebishaji: Mitazamo ya Kimatibabu ya Kisasa. Philadelphia: Lea & Febiger.

           Getty, L na R Hétu. 1991. Maendeleo ya mpango wa ukarabati kwa watu walioathirika na kupoteza kusikia kwa kazi. II: Matokeo ya uingiliaji kati wa kikundi na wafanyikazi 48 na wenzi wao. Sikizi 30:317-329.

           Gross, C. 1988. Tathmini ya mahali pa kazi ya Ergonomic ni hatua ya kwanza katika matibabu ya majeraha. Occ Saf Health Rep (16-19 Mei):84.

           Habeck, R, M Leahy, H Hunt, F Chan, na E Welch. 1991. Mambo ya mwajiri kuhusiana na madai ya fidia ya wafanyakazi na usimamizi wa ulemavu. Rehab Counsel Bull 34(3):210-226.

           Hahn, H. 1984. Suala la usawa: mitazamo ya Ulaya kuhusu ajira kwa watu wenye ulemavu. Katika Ubadilishanaji wa Kimataifa wa Wataalam na Habari katika Urekebishaji. New York: Mfuko wa Dunia wa Urekebishaji.

           Helios, II. 1994. Ushirikiano wa kiuchumi wa watu wenye ulemavu, shughuli za kubadilishana na habari. Katika Mshauri wa Ufundi.

           Hétu, R. 1994a. Kutolingana kati ya mahitaji ya kusikia na uwezo katika mazingira ya kazi ya viwanda. Audiology 33:1-14.

           -. 1994b. Utendaji wa kisaikolojia katika wafanyikazi walio na NIHL. Katika Mijadala ya Kongamano la Kimataifa la Vth kuhusu Athari za Kelele katika Usikivu. Gothenburg, Mei 12-14 1994.

           Hétu, R na L Getty. 1991a. Maendeleo ya programu za ukarabati kwa watu walioathiriwa na upotezaji wa kusikia kazini. 1: Mtazamo mpya. Audiology 30:305-316.

           -. 1991b. Asili ya ulemavu unaohusishwa na upotezaji wa kusikia kazini: Vikwazo vya kuzuia. In Occupational Noise-Induced Hearing Loss-Prevention and Rehabilitation, iliyohaririwa na W Noble. Sydney, Australia: Tume ya Kitaifa ya Afya na Usalama Kazini. Arndale: Chuo Kikuu cha New England.

           Hétu, R na L Getty. 1993. Kushinda matatizo yaliyopatikana katika sehemu ya kazi na wafanyakazi wenye kupoteza kusikia kwa kazi. Volta Rev 95:301-402.

           Hétu, R, L Getty, na MC Bédard. 1994. Kuongeza ufahamu kuhusu ulemavu wa kusikia katika huduma za umma: Asili ya manufaa. XXII International Congress on Audiology, Halifax (Julai 1994), Jedwali la Duara la Mitazamo ya Afya ya Umma katika Audiology.

           Hétu, R, L Getty, na S Waridel. 1994. Mtazamo kwa wafanyakazi wenza walioathiriwa na kupoteza kusikia kazini. II: Mahojiano ya vikundi lengwa. Br J Audiology. Kuchapishwa.

           Hétu, R, L Jones, na L Getty. 1993. Athari za upotevu wa kusikia uliopatikana kwenye mahusiano ya karibu: Athari za urekebishaji. Audiology 32:363-381.

           Hétu, R, M Lalonde, na L Getty. 1987. Hasara za kisaikolojia kutokana na upotezaji wa kusikia kazini kama uzoefu katika familia. Audiology 26:141-152.

           Hétu, R, H Tran Quoc, na P Duguay. 1990. Uwezekano wa kugundua mabadiliko makubwa ya kizingiti cha kusikia kati ya wafanyikazi walio na kelele wanaofanyiwa majaribio ya kila mwaka ya audiometric. Ann Occup Hyg 34(4):361-370.

           Hétu, R, H Tran Quoc, na Y Tougas. 1993. Kifaa cha usikivu kama kipokea ishara ya onyo katika sehemu za kazi zenye kelele. Acoustics ya Kanada/Acoustique Canadienne 21(3):27-28.

           Shirika la Kazi Duniani (ILO). 1948. Mkataba wa Huduma ya Ajira, 1948 (Na. 88). Geneva: ILO.

           -. 1948. Mapendekezo ya Huduma ya Ajira, 1948 (Na. 83). Geneva: ILO.

           -. 1952. Mkataba wa Usalama wa Jamii (Viwango vya Chini), 1952 (Na. 102). Geneva: ILO.

           -. 1955. Pendekezo la Urekebishaji wa Ufundi (Walemavu), 1955 (Na. 99). Geneva: ILO.

           -. 1958. Mkataba wa Ubaguzi (Ajira na Kazi), 1958 (Na. 111). Geneva: ILO.

           -. 1964. Mkataba wa Faida za Jeraha la Ajira, 1964 (Na. 121). Geneva: ILO.

           -. 1975. Mapendekezo ya Maendeleo ya Rasilimali, 1975 (Na. 150). Geneva: ILO.

           -. 1978. Pendekezo la Utawala wa Kazi, 1978 (Na. 158). Geneva: ILO.

           -. 1983. Mkataba wa Urekebishaji wa Ufundi na Ajira (Walemavu), 1983 (Na. 159). Geneva: ILO.

           -. 1983. Mapendekezo ya Urekebishaji wa Ufundi na Ajira (Walemavu), 1983 (Na. 168). Geneva: ILO.

           -. 1984. Mapendekezo ya Sera ya Ajira (Masharti ya Nyongeza), 1984 (Na. 169). Geneva: ILO.

           -. 1988. Mkataba wa Ukuzaji Ajira na Ulinzi Dhidi ya Ukosefu wa Ajira, 1988 (Na. 108). Geneva: ILO.

           LaBar, G. 1995. Usaidizi wa ergonomic kwa utunzaji wa nyenzo. Chukua Hatari (Jan.):137-138.

           Lepofsky, MD. 1992. Wajibu wa kushughulikia: mtazamo wa kusudi. Je, Sheria ya J l(1, 2) yaweza (Masika/Majira ya joto).
           Lucas, S. 1987. Kuweka mfuniko kwa gharama za ulemavu. Dhibiti Solns (Apr.):16-19.

           Noble, W na R Hétu. 1994. Mtazamo wa kiikolojia wa ulemavu na ulemavu kuhusiana na usikivu ulioharibika. Audiology 33:117-126.

           Pati, G. 1985. Uchumi wa ukarabati mahali pa kazi. J Rehabil (Okt., Nov., Des.):22-30.

           Perlman, LG na CE Hanson. 1993. Ukarabati wa Sekta Binafsi: Mwenendo na Masuala ya Bima kwa Karne ya 21. Ripoti juu ya Semina ya 17 ya Kumbukumbu ya Mary E. Switzer. Alexandria, Va.: Chama cha Kitaifa cha Urekebishaji.

           Scheer, S. 1990. Mitazamo ya Taaluma nyingi katika Tathmini ya Ufundi ya Wafanyakazi Walioharibika. Rockville, Md.: Aspen.

           Shrey, D. 1995. Uwezeshaji wa mwajiri kupitia usimamizi wa ulemavu. Dhibiti Jeraha la Kazi 4(2):7-9,14-15.

           -. 1996. Usimamizi wa ulemavu katika sekta: dhana mpya katika ukarabati wa mfanyakazi aliyejeruhiwa. Disab Rehab, Int J. (katika vyombo vya habari).

           Shrey, D na M Lacerte. 1995. Kanuni na Mazoezi ya Usimamizi wa Ulemavu katika Viwanda. Winter Park, Fla.: GR Press.

           Shrey, D na J Olsheski. 1992. Usimamizi wa ulemavu na mipango ya mpito ya kurudi kazini kulingana na sekta. Katika Tiba ya Kimwili na Urekebishaji: Mapitio ya Hali ya Sanaa, iliyohaririwa na C Gordon na PE Kaplan. Philadelphia: Hanley & Belfus.

           Tran Quoc, H, R Hétu, na C Laroche. 1992. Tathmini ya tarakilishi na ubashiri wa kusikika kwa mawimbi ya maonyo ya sauti kwa watu wa kawaida na wenye matatizo ya kusikia. Katika Maombi ya Kompyuta katika Ergonomics. Afya na Usalama Kazini, iliyohaririwa na M Mattlis na W Karwowski. Amsterdam: Elsevier.

           Umoja wa Mataifa. 1982. Mpango wa Utekelezaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu Watu Wenye Ulemavu. New York: UN.

           -. 1990. Mjazo wa Takwimu za Walemavu. New York: UN.

           -. 1983-1992. Muongo wa Umoja wa Mataifa wa Watu Wenye Ulemavu. New York: UN.

           -. 1993. Kanuni za Viwango za Umoja wa Mataifa za Usawazishaji wa Fursa kwa Watu Wenye Ulemavu. New York: UN.

           Westlander, G, E Viitasara, A Johansson, na H Shahnavaz. 1995. Tathmini ya mpango wa kuingilia kati wa ergonomics katika maeneo ya kazi ya VDT. Appl Ergon 26(2):83-92.

           Shirika la Afya Duniani (WHO). 1980. Ainisho ya Kimataifa ya Ulemavu, Ulemavu na Ulemavu. Geneva: WHO.

           Wright, D. 1980. Jumla ya Ukarabati. New York: Little Brown & Co.