Jumanne, Februari 15 2011 18: 31

Dhima ya Kiraia na Jinai Kuhusiana na Usalama na Afya Kazini

Kiwango hiki kipengele
(1 Vote)

Felice Morgenstern*

* Makala haya yametolewa kutoka kwa Deterrence and Compensation na Felice Morgenstern (ILO 1982).

Majukumu kwa kuzingatia Usalama na Afya

Dhima na wajibu katika sheria vina vipengele viwili: moja ni wajibu wa kufanya, au kutofanya, kitu; nyingine ni wajibu wa kujibu kwa kile ambacho kimefanywa, au hakijafanywa. Uchunguzi wowote wa namna makundi mbalimbali ya watu yanavyoweza kuwajibika katika ngazi ya taifa kwa sababu za ajali au magonjwa ya kazini yatanguliwa na muhtasari wa majukumu waliyopewa kwa lengo la kuzuia ajali na magonjwa hayo. Majukumu haya mara nyingi yamewekwa wazi katika viwango vya kimataifa, au sheria za kitaifa au kanuni lakini pia yanaweza kufafanuliwa na sheria ya kesi. Maswali yameibuliwa kuhusu kufaa kwa kuamua, katika kesi (za kiraia) za kisheria baada ya kuumia, mwenendo wa wale wanaohusika unapaswa kuwa gani kabla. Lakini pia ni wazi kwamba baadhi ya maamuzi yanayozungumziwa, na utangazaji unaoyazunguka, yametumika kama kichocheo katika uwanja wa kuzuia.

Mashirika ya umma

Mashirika ya umma (iwe idara za serikali, watendaji maalum wa usalama na afya au vyombo vingine vinavyojitegemea) huchukua sehemu kubwa katika kuweka mfumo ambamo dhima na wajibu hutokea, kwa kutunga sheria, za jumla na hasa, kuhusu majukumu ya aina mbalimbali za watu. , na pia kwa kushiriki katika utekelezaji wao.

Kanuni za jumla kuhusu usalama na afya kazini, na sheria kuhusu usalama na afya katika tasnia fulani au kuhusiana na hatari fulani, zinaweza kuwekwa kwa njia kama vile sheria au kanuni, kanuni za utendaji na viwango vya kiufundi vilivyoidhinishwa na mashirika ya umma. Idadi ya Mikataba ya Kimataifa ya Kazi inahitaji hili lifanywe kuhusiana na somo zima la Mkataba; wengine wanataka kuwekewa vikwazo maalum, vigezo au vikomo vya udhihirisho. Sheria ya kitaifa, iwe katika mfumo wa kanuni za kazi au sheria mahususi kuhusu usalama na afya kazini, mara nyingi hutoa zaidi viwango vya kina au kanuni zitakazowekwa na mashirika ya umma kwa njia ya lazima au kuidhinishwa kama miongozo; kwa kawaida, vyombo vinavyohusika vinafurahia uamuzi wa kutosha kuhusu maeneo ambayo sheria zitawekwa na maudhui yake. Katika muktadha wa kifungu hiki, inaweza kuwa muhimu kwa sheria kama hizo kutaja watu au vyombo ambavyo jukumu la kuhakikisha utii wa masharti yao unategemea. Idadi ya Mikataba ya kimataifa ya kazi inataka hili lifanyike; kwa mfano, Mkataba wa Saratani ya Kazini wa ILO, 1974 (Na. 139).

Kukosa kufuata masharti ya sheria zisizo za lazima kama vile kanuni za utendaji peke yake hakutoi msingi wa kesi za madai au jinai. Wakati huo huo, kushindwa vile kunaweza kuzingatiwa katika kesi kuhusu kutofuata mahitaji ya jumla zaidi, ya lazima, kwa kuonyesha kwamba sio huduma zote muhimu za utimilifu wake zimechukuliwa.

Kutokuwepo kwa sheria za jumla, au kutofaulu kwa sheria kama hizo kuonyesha maarifa ya kisasa, si lazima kuwaachilia waajiri, watengenezaji na wengine wanaohusika kutoka kwa dhima na jukumu lote: mahakama zingine zimechukua maoni kwamba waajiri hawawezi kujikinga na kutokuchukua hatua. wa mashirika ya umma. Kwa hiyo, mwaka wa 1971, Mahakama Kuu ya Haki ya Uingereza iligundua, katika madai ya uharibifu wa aina kali ya ugonjwa wa decompression (bone necrosis), kwamba wakati jeraha hilo lilipotokea ilikuwa ni ujuzi wa kawaida kati ya wale waliohusika na upitishaji hewa uliobanwa kwamba. jedwali la utengano wa kisheria lilikuwa duni; mahakama ilisema kuwa ni wajibu wa mwajiri kusasisha maarifa yake mwenyewe (Fidia v. Sir Robert McAlpine and Sons Ltd. 1971). Katika baadhi ya nchi ukaguzi wa wafanyikazi unaonekana kuwa na mamlaka ya wazi ya kutoa notisi kwa waajiri ili kurekebisha hali hatari ambazo hakuna viwango vya lazima vilivyopo.

Watengenezaji, wauzaji na kadhalika

Nchi nyingi zimepitisha sheria au miongozo kuhusu wajibu wa watengenezaji, wasambazaji na kadhalika, kuhusiana na usalama na afya kazini. Kwa ujumla haya yanahusiana na mashine na vifaa, kwa upande mmoja, na vitu hatari kwa upande mwingine. Mahitaji ya usalama na afya kuhusu mashine na vifaa, kabla ya matumizi yao mahali pa kazi, yanaweza kusemwa kuwa ya aina tatu: lazima ziwe salama katika muundo na ujenzi kadri inavyowezekana; lazima wapimwe ili kuhakikisha kwamba wako salama kweli; na lazima zipatikane sokoni (kupitia kuuza, kukodisha, kuagiza au kuuza nje) pale tu inapojulikana kuwa salama. Wajibu wa msingi katika suala hili unaweza kuwa wa muuzaji, mtengenezaji au wale wote wanaohusika.

Ingawa mahitaji ya jumla kuhusu dutu kwa ajili ya matumizi katika kazi inaweza kuwa sawa na yale kuhusu mashine, mara nyingi ni vigumu zaidi kubainisha madhara ya dutu fulani kwa afya. Kwa hivyo, ingawa baadhi ya sheria za kitaifa hushughulikia wajibu kuhusu dutu kwa njia sawa na zile zinazohusu mashine, zingine pia hujibu moja kwa moja kwa ugumu huu. Kwa mfano, Kanuni ya Kazi ya Ufaransa kama ilivyorekebishwa mwaka wa 1976 inahitaji kwamba, kabla ya bidhaa yoyote ambayo inaweza kuhusisha hatari kwa wafanyakazi kuuzwa, "mtu yeyote anayeitengeneza, kuiingiza au kuiuza" atazipa taasisi zilizoidhinishwa taarifa muhimu kwa tathmini ya hatari. (kifungu L. 231-7); mtu yeyote kama huyo anaweza kuhitajika zaidi kusaidia katika kutathmini hatari. Katika nchi nyingi, majukumu katika suala hili pia yanajumuisha vipengele kama vile kuweka lebo ya vitu hatari na taarifa kuhusu taratibu za utunzaji salama. Majukumu haya yanaweza yasiwe tu katika kipindi ambacho bidhaa iliuzwa kwa mara ya kwanza: nchini Uingereza, kwa mfano, kunaweza kuwa na wajibu wa kufanya chochote kinachoweza kuwa sawa katika mazingira ili kusasisha maarifa ya sasa na kuchukua hatua. kwa uharaka wowote unaoakisi kwa usawa asili ya habari hiyo. Hatua ya kuchukua itategemea uzito wa matokeo ya uwezekano wa hatari, pamoja na uzito wa matokeo yanayotokana na uondoaji wa bidhaa (Wright v. Dunlop Rubber Co na nyingine 1971). Ikumbukwe pia kwamba kuna ongezeko la maslahi na shughuli za kimataifa kuhusu upatanishi wa lebo za dutu hatari. Kwa mfano, Mikataba ya 170 na 174 ya ILO ina mahitaji ya arifa ya usafirishaji.

Utekelezaji wa Majukumu kwa kuzingatia Usalama na Afya

Kuna njia mbili za kuwajibishwa kwa kushindwa kutii wajibu: moja ni kuitwa kuwajibika kwa kushindwa kwenyewe, bila kujali kama kumekuwa na matokeo yoyote. Nyingine ni kuwajibika kwa matokeo ya kushindwa huko.

Mashirika ya umma

Ni vigumu sana katika nchi nyingi kutekeleza kwa hatua za kisheria wajibu wa mashirika ya umma kutekeleza mamlaka yao ya udhibiti, kama vile wajibu unaotokana na Mikataba fulani ya kazi na sheria nyingi za kitaifa kuweka kanuni kuhusu usalama na afya kazini. Baadhi ya nchi za sheria za kawaida zinajua taratibu kama vile amri ya mandamus, ambayo inaweza kudaiwa na mtu mwenye nia ya moja kwa moja kuwashurutisha maafisa wa umma kutekeleza majukumu waliyowekewa na sheria ya kawaida au kwa mujibu wa sheria (hata hivyo, kuna ushahidi mdogo kwamba taratibu hizo zinatumika kwa sasa katika muktadha wa sasa). Kwa vyovyote vile, matumizi yao yanafanywa kuwa magumu zaidi pale ambapo, mara nyingi, sheria inayohusika inaacha mashirika ya umma uamuzi mkubwa kuhusu maeneo, njia na muda wa utekelezaji. Mbinu kuu za kupata hatua na mamlaka za umma ni za ziada za kisheria. Kwa mfano, shinikizo linaweza kuletwa na vyama vya wafanyakazi, vikundi vya watumiaji au aina zingine za maoni ya umma (njia hizi hazijumuishi utekelezaji kwa maana yoyote sahihi ya neno hilo).

Kwa upana zaidi, hatua zinazochukuliwa na mamlaka za umma zinaweza kuwekwa kando kwa msingi kwamba hazizingatii sheria, kwenda nje ya mamlaka iliyopewa na sheria. (Virusi nyingi) au, kwa ujumla zaidi, hazifai au hazina maana. Huu sio utekelezwaji madhubuti wa wajibu, lakini badala yake ufafanuzi wa mipaka yake.

Watengenezaji na wauzaji

Ambapo sheria katika eneo la usalama na afya mahali pa kazi zinaeleza wajibu kwa watengenezaji na wasambazaji, inaelekea pia kuweka adhabu kwa kushindwa kuzingatia majukumu hayo (km, Ufaransa, Uingereza, Denmark, Uswidi). Katika baadhi ya nchi adhabu ya ukiukaji inaweza kuwa faini tu; hii ingeonekana kuwa hali nchini Uingereza isipokuwa pale ambapo ilani ya marufuku haijazingatiwa. Katika baadhi ya nchi ukiukaji unaorudiwa unaweza kuhusisha dhima ya kifungo, kama vile Ufaransa na Venezuela. Katika nchi nyingine bado, vikwazo vya msingi vinaweza kuwa ama faini au kifungo; hivi ndivyo ilivyo chini ya Kifungu cha 1, Sura ya 8, ya Sheria ya Mazingira ya Kazi ya Uswidi, 1978.

Kuzuia usambazaji wa mashine na vitu kutokidhi mahitaji ya usalama na afya lazima iwe mojawapo ya malengo makuu ya utekelezaji kuhusiana na wazalishaji na wasambazaji. Vifungu kadhaa vya sheria vinaonyesha wasiwasi huo moja kwa moja (kwa mfano, Nambari ya Kazi ya Ufaransa hutoa taratibu za dharura zinazowezekana za kusimamisha uuzaji wa vitu hatari au utumiaji wa mashine zisizo salama; pia hutoa uwezekano wa kughairi mauzo au ukodishaji ambapo vifaa visivyo salama. ilitolewa).

waajiri

Mikataba yote ya hivi majuzi ya kimataifa ya kazi katika uwanja wa usalama na afya kazini hutoa usimamizi wa utekelezaji wake kwa huduma zinazofaa za ukaguzi. Kwa mjadala wa kina juu ya wakaguzi wa kazi, tazama "Ukaguzi wa kazi" katika sura hii. La umuhimu hasa hapa, hata hivyo, ni swali kama wakaguzi wa kazi wanaweza kuanzisha mashtaka moja kwa moja, iwapo watalazimika kupitia wasimamizi wa ngazi za juu au kama wanatakiwa kuwasilisha mapendekezo yao kwa mamlaka nyingine kama vile waendesha mashtaka wa umma. Takwimu mbalimbali zinaonyesha kuwa idadi ya mashtaka, kuhusiana na idadi ya ukiukwaji wa masharti ya usalama yaliyopatikana, ni ya chini sana.

Wafanyakazi

Pale ambapo mwajiri anaweza kukasimu wajibu wa masuala ya usalama na afya kazini, au pale ambapo sheria husika inaweka wajibu moja kwa moja kwa wafanyakazi wa kiufundi au wasimamizi, majukumu ya watu wanaohusika kwa kawaida hutekelezwa kwa namna inayofanana na utekelezaji wa yale ya mwajiri. Baadhi ya sheria zinaweka wazi kwamba maagizo na makatazo yanayotolewa na ukaguzi wa wafanyikazi yanaweza kushughulikiwa kwa watu kama hao (km, Uswidi na Uingereza). Vile vile, watu wanaohusika mara nyingi hufunikwa wazi na masharti ya adhabu sawa ya sheria husika kama waajiri. Aidha, hatua zinaweza kuchukuliwa kuhusiana nao ambazo haziwezekani kuhusiana na mwajiri.

Nguvu tofauti za kinidhamu zipo katika mamlaka kadhaa kuhusiana na wajibu kuhusu usalama na afya ya wafanyakazi. Adhabu mbalimbali za kinidhamu kwa makosa madogo huanzia kwenye onyo la maneno hadi kuzuiwa kwa mshahara wa siku moja; kwa makosa makubwa, kutoka kwa karipio la umma kupitia uhamisho na kusimamishwa kwa siku chache hadi kuzuiwa kutoka kwa kupandishwa cheo hadi mwaka mmoja; na kwa makosa makubwa sana, kuanzia kuzuilia mishahara ya siku saba hadi 15 kwa kusimamishwa kazi hadi miezi miwili, na kuzuiliwa kupanda cheo kwa miaka miwili hadi kufukuzwa kazi.

Dhima ya adhabu inaweza pia kuwepo kwa ukiukaji wa wajibu wa wafanyakazi kuhusu usalama na afya ya kazi. Katika baadhi ya matukio dhima kama hiyo ni mdogo kwa makosa makubwa (kwa mfano, Uhispania); kwa wengine, dhima kama hiyo ni mdogo kwa majukumu maalum. Kwa mfano, chini ya Kifungu L. 263-2 cha Kanuni ya Kazi ya Ufaransa kama ilivyorekebishwa mwaka wa 1976, mfanyakazi wa kawaida anaonekana kuwajibika tu kwa kuanzisha au kusambaza vileo mahali pa kazi. Kwingineko, dhima ni ya jumla zaidi (kwa mfano, Uingereza, Denmark na Uswidi) lakini faini inayowezekana inaweza kuwa ndogo (kwa mfano, nchini Meksiko kwa si zaidi ya mshahara wa wiki moja). Wakati huo huo, kuna nchi ambazo hakuna dhima ya adhabu kama hatua ya utekelezaji kwa wajibu wa wafanyakazi ambao hawana jukumu la usimamizi. Hii ingeonekana kuwa hivyo, kwa mfano, chini ya kanuni za kazi za nchi fulani za Ulaya Mashariki. Vile vile, katika Marekani, chini ya Sheria ya Usalama na Afya Kazini, 1970, mwajiri pekee ndiye anayewajibika kwa adhabu za kiraia zilizowekwa kwa kutozingatia masharti ya usalama na afya.

Madhara ya Ajali au Magonjwa ya Kazini

usalama wa kijamii

Moja ya kero kuu, kufuatia ajali au ugonjwa wa kazini, ni kuhakikisha maisha endelevu ya mwathirika na familia ya mwathirika. Njia kuu ya kufanya hivyo ni fidia ya wafanyikazi. Uchunguzi wa mipango ya faida ya majeraha ya kazi kwa ujumla hauko nje ya upeo wa sura hii, lakini baadhi ya vipengele vya somo ni muhimu.

Kwanza, katika idadi kubwa ya nchi faida za jeraha la ajira hutolewa chini ya mipango kulingana na kanuni ya dhima ya mwajiri binafsi. Katika baadhi ya nchi dhima hii huwekewa bima ya lazima, ilhali katika nyingine nyingi ni juu ya mwajiri kuamua kama aweke bima au la, na anaweza kubaki kuwajibika kwa pamoja na kwa pamoja na mtoa bima hata kama mwajiri atahakikisha. Kwa kuongezea, kuna idadi ya nchi ambazo mifumo ya kitaifa ya bima ya kijamii bado haiwahusu wafanyikazi wote na iliyobaki inalindwa chini ya mpango wa dhima ya mwajiri. Dhima ya mwajiri binafsi inategemea hatari, si kosa: kwa maneno mengine, mwajiri anahitajika kufikia matokeo ya ajali au ugonjwa unaohusiana na ajira, ndani ya mipaka iliyoelezwa na kwa masharti yaliyowekwa. Kunaweza kuwa na utoaji wa manufaa ya ziada katika kesi ya "kosa kubwa" la mwajiri.

Pili, akaunti inaweza kuchukuliwa, katika ufadhili wa bima ya jeraha la ajira, rekodi ya majeraha ya ajira ya viwanda fulani au ya waajiri binafsi. (Kama kanuni ya jumla ya ufadhili, hii inatumika tu pale ambapo majeraha ya ajira yanashughulikiwa kama tawi mahususi la hifadhi ya jamii na, hata katika hali kama hizo, si kwa jumla.) Ukadiriaji wa pamoja au mtu binafsi kama unavyotumika katika nchi nyingi umeundwa ili kuweka kiwango cha mchango. yanayolingana na uwezekano wa matumizi, lakini pia kuna mifumo ya ukadiriaji wa mtu binafsi ambayo imeundwa ili kukidhi gharama halisi wakati wa kipindi cha uchunguzi (Ufaransa, Marekani), au ambapo kiwango cha pamoja huongezeka au kupunguzwa kwa shughuli za kibinafsi kwa kuzingatia matumizi ya pesa. ajali katika ajira zao au ufanisi wa hatua za kuzuia (Kanada, Ujerumani, Italia, Japan). Bila kujali kanuni ya jumla ya ufadhili itatumika, kunaweza kuwa na adhabu zinazoongezwa kwa kiwango cha mchango wa mwajiri ambaye atashindwa kutekeleza hatua za kuzuia zilizowekwa, na nchi nyingi hutoa utoaji maalum, chini ya mpango wa hifadhi ya jamii na, tena, bila kujali kanuni ya jumla ya ufadhili, kwa adhabu za kifedha pale ajali zinapotokea kutokana na utovu wa nidhamu au uzembe mkubwa wa mwajiri; katika baadhi ya nchi, mwajiri anawajibika katika kesi hiyo kwa ajili ya kurejesha matumizi yote yaliyofanywa na taasisi ya bima. Kuna tofauti za maoni kuhusu thamani ya kukimbilia moja au nyingine ya skimu mbalimbali. Zote, ingawa kwa njia tofauti, zinahitaji miundombinu ya kiutawala ambayo inafanya kuwa ngumu kutumika katika nchi zinazoendelea na gharama kubwa popote. Kwa kuongezea, ukadiriaji wa mtu binafsi kulingana na uzoefu uliorekodiwa ni ngumu kutekeleza kwa shughuli ndogo.

Tatu, katika nchi kadhaa taasisi za hifadhi ya jamii zina jukumu kubwa katika kukuza usalama na afya kazini. Katika baadhi ya nchi jukumu hilo linajumuisha sio tu uwekaji wa viwango vya usalama bali pia utekelezaji wake, ikijumuisha uwekaji wa adhabu. Hii imekuwa kesi, hasa, katika Kanada, Chile, Ufaransa, Ujerumani na Luxembourg.

Hatimaye, uwezekano ulio wazi kwa mfanyakazi au wasalia wake kuingiza dhima ya kiraia ya mwajiri au wafanyakazi wenzake mara nyingi hupunguzwa kwa kuzingatia kuwepo kwa hifadhi ya kijamii. Njia tatu kuu zinaweza kutofautishwa.

Kwanza, katika baadhi ya nchi zilizo na mipango ya kuumiza wafanyakazi kwa kuzingatia kanuni ya dhima ya mwajiri binafsi, kuna chaguo: mfanyakazi anaweza kudai manufaa ya sheria ya kisheria ya malipo ya wafanyakazi wasio na makosa au anaweza kushtaki chini ya sheria za jumla. ya tort, kimsingi juu ya msingi wa kosa. Chaguo haiwezi kubadilishwa mara moja kufanywa kwa kiwango cha kuwasilisha dai au kuanzisha kesi. Ipasavyo, mfanyakazi ambaye anachagua manufaa ya uwezekano wa juu zaidi ya hatua ya kiraia pia ana hatari ya kupata faida yoyote ikiwa hatua haitafaulu.

Suluhisho la pili—lililotumika katika nchi nyingi za Ulaya Magharibi, katika Afrika inayozungumza Kifaransa, huko Kanada, Mexico, na Pakistani—ni lile la kuwapa mwajiri na wafanyakazi wenzake kinga dhidi ya kuchukuliwa hatua za kiraia kuhusiana na kesi za kawaida zinazotokana na jeraha la ajira. mpango. Hatua za kiraia bado zinawezekana—labda kwa nadharia badala ya kimatendo—ambapo mwajiri au mfanyakazi mwenza anaweza kuonyeshwa kuwa amefanya kwa nia. Katika baadhi ya nchi pia inabakia kuwa inawezekana ambapo kumekuwa na adhabu ya adhabu (Italia), uzembe mkubwa (Norway) au kosa kubwa (Uswizi), wakati mahali pengine kosa la "isiyo na udhuru" au kosa lingine kubwa la mwajiri husababisha ongezeko la faida za hifadhi ya jamii. kwa gharama ya mwajiri (Ufaransa, Hispania, Mexico, nchi nyingi za Afrika zinazozungumza Kifaransa). Dhana za kosa kubwa au zisizo na udhuru zimefafanuliwa na sheria ya kesi au sheria katika nchi zinazohusika; uzito wa kosa huelekea kuwa ama katika kiwango cha kupuuza matokeo ya uwezekano wa kitendo au kutotenda, au katika kushindwa kukabiliana na hatari ambazo zimetolewa waziwazi kwa mwajiri, kama matokeo ya ajali za awali au vinginevyo. . Katika baadhi ya nchi zinazofuata mbinu hii, hatua za kiraia pia bado zinawezekana ili kufidia vipengele vya fidia, kama vile uharibifu wa maumivu na mateso, ambayo hayajashughulikiwa na mpango wa kisheria (Austria, Ubelgiji, Uswizi).

Mbinu ya tatu ni kuruhusu kutekelezwa bila kikomo kwa hatua za dhima ya kiraia, kwa nia ya kuongeza faida ya jeraha la ajira iliyopokelewa chini ya hifadhi ya jamii. Mwelekeo huo unatumika katika nchi fulani—Ugiriki, Japani, Uswidi, na Uingereza—kuwajibika kwa makosa na, kwa kadiri ilivyo, kuwajibika bila kosa; kwa wengine inatumika tu kwa dhima ya kosa (Chile, Columbia, Peru). Mbinu hiyo pia inafuatwa katika Uholanzi na baadhi ya nchi za Ulaya Mashariki, ambapo ajali na magonjwa ya kazini hayachukuliwi kama tawi tofauti la usalama wa kijamii.

Inapaswa kuongezwa kuwa, wakati mifumo ya hifadhi ya jamii kuhusu majeraha ya ajira inaelekea kufunika ajali zote zinazohusiana na ajira, mara nyingi iko mbali na kushughulikia magonjwa yote yanayohusiana na ajira. Sababu inaweza kuwa ngumu zaidi kuanzisha katika kesi za ugonjwa wa kazi, na suala la uwajibikaji linaweza kuwa gumu zaidi ambapo ugonjwa huchukua muda mrefu kujidhihirisha na hauwezi kuonekana hadi wakati fulani baada ya kukomesha ajira. Kuhusu magonjwa ambayo hayajashughulikiwa - kwa mfano, kwa sababu mpango huo una orodha kamili ya magonjwa ambayo yanaweza kulipwa - sheria za kawaida za dhima ya raia zinatumika.

Dhima ya kiraia

Uwezekano wa kukimbilia hatua za kiraia kwa heshima ya matokeo ya ajali na magonjwa ya kazi ni mbali na ujumla. Pale ambapo hatua dhidi ya mwajiri na wafanyakazi wenzake imetengwa au imewekewa vikwazo vikali, itabaki wazi dhidi ya mtengenezaji au msambazaji, lakini kwa kuzingatia tu matokeo ya mapungufu katika mashine, vifaa au vitu. Zaidi ya hayo, katika baadhi ya nchi ambazo hatua za kiraia zinapatikana kwa uhuru, idadi ya madai yaliyotolewa na idadi ya wanaopelekwa mahakamani ni ndogo (hii ni kweli kwa kesi za ajali/ugonjwa na za ubaguzi).

Kuna idadi ya misingi ambayo hatua ya kiraia inaweza kuletwa. Inaweza kutegemea ukiukaji wa wajibu wa kimkataba (chini ya mkataba wa ajira, mkataba wa huduma, au, inavyowezekana, mkataba wa usambazaji). Kuna uwezekano mkubwa wa kuletwa katika uhalifu, kwa msingi wa kosa la madai au uvunjaji wa wajibu uliowekwa na sheria. Vitendo kama hivyo vinaweza kuhusiana na uvunjaji wa wajibu katika sheria ya kawaida, chini ya masharti ya jumla ya kanuni za kiraia au chini ya kanuni ya kazi, au vinaweza kuhusiana na uvunjaji wa majukumu maalum ya kisheria katika uwanja wa usalama na afya. Hatimaye, kitendo cha utesaji kinaweza kupatikana kwa kosa au kwa msingi wa dhima "kali" au "lengo" - yaani, kwa hatari bila kosa.

Mlalamikaji

Ambapo hatua ya kiraia haijatengwa na mfumo wa fidia ya wafanyakazi, hatua hiyo inapatikana kwa wale waliojeruhiwa na matokeo ya uvunjaji wa wajibu, iwe kwa makosa au kwa kuunda hatari. Kwanza kabisa, hatua hiyo inapatikana kwa mfanyakazi ambaye alipata jeraha la ajira kutokana na uvunjaji huo. Kwa ujumla inapatikana pia, katika kesi ya kifo cha mfanyakazi, kwa waathirika wake, ingawa hawa wanaweza kufafanuliwa kwa njia tofauti kama watu wanaomtegemea mfanyakazi, au watu ambao mfanyakazi alihitajika na sheria kuhakikisha. Kumekuwa na baadhi ya maamuzi yanayotambua kwamba katika hali fulani vyama vya wafanyakazi vinaweza kuwa na nia ya kuleta hatua huru ya kiraia (kwa mfano, hii imetokea Ufaransa na Italia). Mahali pengine hakuna ushahidi wa jaribio la utaratibu la vyama vya wafanyakazi kuleta vitendo vya kiraia kutetea maslahi yao wenyewe katika suala hilo; hali ya kawaida zaidi ni ile ya vyama vya wafanyakazi kusaidia, kifedha au vinginevyo, madai ya wale wanaohusika moja kwa moja. Kesi chini ya sheria ya hifadhi ya jamii kwa ajili ya ongezeko la faida kwa msingi wa kosa lisiloweza kusingiziwa la mwajiri zinaweza, katika baadhi ya nchi, kuanzishwa na taasisi yenye uwezo wa hifadhi ya jamii pamoja na zile zinazohusika moja kwa moja. Zaidi ya hayo, taasisi za hifadhi ya jamii ambazo zimelipa faida zinaweza kushtaki ili kurejesha hizi kutoka kwa mtu anayewajibika kiserikali kwa jeraha la ajira.

Mshtakiwa

Hatua ya kiraia inaweza kuwa dhidi ya anuwai ya watu au mashirika yenye majukumu katika uwanja wa usalama na afya. Kimsingi, pale ambapo hatua kama hiyo haijazuiliwa na sheria ya hifadhi ya jamii, madai mengi ya kiraia yanatolewa dhidi ya mwajiri. Karibu kila mahali, mwajiri pia anawajibika kutoa majeraha mazuri yanayosababishwa na vitendo viovu au kuachwa kwa wafanyikazi wake, bila kujali kiwango cha majukumu yao, katika utekelezaji wa majukumu yao, ingawa msingi wa dhima hiyo unatofautiana. Nchi za sheria za kawaida zina dhana ya "dhima ya vicarious"; baadhi ya nchi za sheria za kiraia zinaweka dhima kwenye ukweli kwamba mwajiri ndiye mtoa maoni (aliyejihusisha na kitendo hicho). Yote haya yana sauti za chini za wakala na athari za kiutendaji ni sawa. Mahali pengine, dhima ya mwajiri inatokana na kosa lake mwenyewe katika uchaguzi wa wafanyakazi au usimamizi wao. Kwa kawaida, dhima ya mwajiri haizuii hatua za wakati mmoja au sambamba dhidi ya mfanyakazi aliyesababisha uharibifu. Kwa hali yoyote, mtu aliyejeruhiwa kawaida anapendelea kumshtaki mwajiri.

Kiwango ambacho mwajiri anawajibika kufanya majeraha mazuri yanayosababishwa na vitendo vibaya au kuachwa kwa watu wengine isipokuwa wafanyikazi wake ni swali gumu zaidi. Katika baadhi ya mamlaka, kuna sheria au sheria ya kesi ambayo athari yake ni kufanya ahadi kuwajibika katika hali fulani kwa kufuata majukumu kwa heshima na usalama na afya ya maeneo ya kazi chini ya udhibiti wake, hata kama hatari zinazohusika zimeanzishwa na. wahusika wa tatu kama vile makandarasi wadogo, au na majukumu kwa heshima ya wafanyikazi wanaofanya kazi nje ya ahadi ya kuajiri hata pale ambapo shughuli nyingine ina udhibiti wa mahali pa kazi. Isipokuwa kwa kiwango ambacho masharti ya kisheria yanaenda mbali zaidi, dhima katika kesi kama hiyo inaonekana kuegemea kwenye dhana kwamba mwajiri ana makosa kwa kuwa hahakikishii utekelezaji wa majukumu aliyopewa na ambayo mtu hawezi. kujiondoa kwa mahusiano ya kimkataba au mengine na wahusika wengine; ikiwa amefanya yote ambayo mwajiri mwenye busara angeweza kufanya, hakuna dhima.

Pia kuna swali la hatua za kurejesha. Zaidi ya mtu mmoja anaweza kuwajibika kwa wakati mmoja kwa hali iliyosababisha jeraha la ajira: mtengenezaji na mwajiri, mwajiri na mkandarasi, na kadhalika. Au huenda mwajiri amewajibishwa kwa matendo ya wengine. Pale ambapo mfanyakazi anachagua au analazimishwa kutafuta suluhu dhidi ya mmoja tu kati ya “wahalifu” kadhaa wa pamoja au dhidi ya mwajiri badala ya wale ambao mwajiri anawajibika kwa matendo yao, mtu anayeshtakiwa kwa kawaida anaweza kudai mchango kutoka kwa wengine wanaohusika. .

Mzigo wa ushahidi na sababu

Mzigo wa uthibitisho katika hatua ya madai ni wa mlalamikaji: ni juu ya mlalamikaji kuonyesha sababu za hatua hiyo. Mlalamikaji anapaswa kuonyesha, kwanza, kwamba ana mshtakiwa sahihi. Hii haipaswi kwa kawaida kuleta ugumu wowote kuhusiana na hatua dhidi ya mwajiri. Kwa upande mwingine, kunaweza kuwa na ugumu wa kweli—hasa katika visa vya ugonjwa unaoonekana polepole—katika kuonyesha ni nani aliyekuwa mtengenezaji au mgawaji wa mashine au vitu vinavyodaiwa kuwa si salama. Inaonekana kwamba katika masuala fulani yanayohusiana na majeraha ya mahali pa kazi, kama vile utengenezaji wa asbestosi, suti sasa zinaletwa kwa pamoja dhidi ya watengenezaji wakuu wote ikiwa jukumu haliwezi kubandikwa kwa kampuni moja.

Pili, mlalamikaji anapaswa kutoa madai dhidi ya mshtakiwa. Endapo dai linatokana na dhima kali, iwe kuhusiana na majeraha ya ajira kwa ujumla au kuhusiana na majeraha yanayosababishwa na aina fulani za vitu hatari, ni muhimu tu kuonyesha kwamba jeraha lilisababishwa na ajira au hatari inayohusika. . Pale ambapo dai linatokana na kutotekelezwa kwa wajibu mahususi wa kisheria na kifungu cha sheria hakiachi uamuzi wowote kuhusu namna ya utendaji wake, ni muhimu kubainisha kwamba wajibu huo haukutekelezwa kama ilivyoelezwa; kwa kuwa hili ni swali la ukweli, haipaswi kwa kawaida kuunda matatizo makubwa ya uthibitisho. Lakini pale ambapo wajibu wa kisheria unaacha uamuzi—kwa mfano kwa kutumia maneno kama “inavyowezekana” au pale dai linatokana na wajibu wa utunzaji (chini ya sheria ya kawaida, chini ya masharti ya jumla ya kanuni za kiraia au chini ya kanuni za kazi. ) kuonyesha kwamba wajibu haujatekelezwa si rahisi kila mara. Kwa hiyo, mahakama zimezingatia ni kwa kiasi gani mzigo wa kuthibitisha kama kuna au hakujakuwa na kosa unapaswa kuwekwa kwa mwajiri au mshtakiwa mwingine badala ya mfanyakazi.

Ingawa baadhi ya mbinu za kitaifa kama hizi humsaidia mlalamikaji haja ya kuonyesha jinsi mwajiri makini angezuia ajali au ugonjwa, haimaanishi kwamba kesi hiyo itashinda. Katika uwiano wa kesi itawezekana kwa mshtakiwa kuonyesha kwamba alikuwa mwangalifu iwezekanavyo katika mazingira (yaani, kwamba hakuwa na kosa). Hii ni kweli hasa ikiwa kiwango maalum cha makosa ni muhimu ili hatua ifanikiwe—kama katika vitendo vya manufaa ya ziada ya hifadhi ya jamii kwa kurejelea “kosa lisilo na sababu” la mwajiri.

Ikiwa hatua ya kiraia inategemea kosa au hatari, ni muhimu kuonyesha kwamba jeraha lililopatikana ni matokeo ya kosa au hatari hiyo (yaani, uhusiano wa sababu kati yao lazima uonyeshwe). Kwa kawaida si lazima kwamba kosa au hatari iwe sababu pekee au inayobainisha, lakini lazima iwe sababu moja ya haraka ya jeraha. Tatizo la kuonyesha uhusiano wa sababu ni kubwa hasa katika kesi za ugonjwa ambao asili yake bado haijaeleweka kikamilifu-ingawa mahakama wakati mwingine zimetafsiri sheria ili kutoa faida ya shaka kwa mfanyakazi. Ugumu huu unaweza kusababishwa na sababu kama vile mfanyikazi kufichuliwa na teknolojia mpya au dutu mpya, athari zake kamili ambazo bado hazijajulikana; ugonjwa unaweza kuwa na muda mrefu wa latency, au mfanyakazi anaweza kuwa chini ya mfiduo tata. Hata katika kesi za kuumia kwa ajali si mara zote inawezekana kuthibitisha "kwa usawa wa uwezekano" (kiwango kinachohitajika cha uthibitisho katika vitendo vya kiraia) kwamba jeraha lilitokana na kosa lililoonyeshwa. Pia kuna matukio ambayo uhusiano wa sababu kati ya kosa lililoonyeshwa na jeraha huvunjwa na kitendo cha kuingilia kati cha mtu ambaye mtu anayeshtakiwa hawezi kuwajibika kwa matendo yake, ingawa kitendo cha kuingilia kati sio lazima kuvunja mlolongo wa causation.

Ulinzi

Hata pale ambapo kosa au hatari na uhusiano wake wa sababu na jeraha umeonyeshwa, idadi ya ulinzi unaowezekana unaweza kuruhusu mshtakiwa kupunguza au hata kuepuka dhima.

Kwanza kabisa ni kosa la mfanyakazi aliyejeruhiwa. Kosa kama hilo linaweza kuchukua aina za kushindwa kutii maagizo ya usalama, kiwango cha uzembe kinachopita zaidi ya kutojua, "kuchanganyikiwa" (tabia mahali pa kazi isiyohusiana na utendaji wa kawaida wa kazi), ukiukaji wa maagizo, au ulevi. Mifumo tofauti ya sheria imetaka kusawazisha kiwango cha kosa kama hilo na kiwango cha kosa la mshtakiwa katika kufidia jeraha.

Ulinzi wa pili unaojulikana katika baadhi ya nchi ni ule wa volenti non fit injuria (yaani, kwamba mfanyakazi aliyejeruhiwa kwa kujua na kwa hiari alichukua hatari iliyosababisha jeraha). Kwa kuzingatia ukosefu wa usawa wa kusimama kati ya mwajiri na mfanyakazi, mahakama zimekuwa zikisita kuzingatia kwamba utetezi huu unatumika katika kesi za kawaida ambapo mfanyakazi alifanya kazi, kwa maandamano au bila maandamano, ambayo alijua kuhusisha hatari tofauti na hatari ya kawaida. katika kazi. Ingawa huko nyuma ilikuwa ni desturi inayotambulika kuwapa wafanyakazi wanaoingia katika kazi hatarishi "malipo ya hatari" kama mshirika wa kimkataba kwa kudhania hatari, kuna shaka juu ya uhalali wa mikataba ambayo mfanyakazi anakubali, hata kwa kuzingatia. , kubeba matokeo ya hatari ambazo mwajiri angewajibika kwa kawaida, na mikataba kama hiyo inaweza kukatazwa waziwazi. Kwa upande mwingine, sheria inamtazama kwa upole mfanyakazi ambaye kwa kujua na kwa makusudi anahatarisha hatari ili kuokoa watu wengine. Sheria pia inazidi kuwalinda wafanyikazi wanaojiondoa kutoka kwa hali zinazohusisha hatari iliyo karibu na "kupiga filimbi" juu ya ukiukaji wa sheria za usalama na afya.

Ni mapema mno kusema ni athari gani, ikiwa ipo, utetezi huu utakuwa na athari gani kwa vifungu vya kisheria vinavyoruhusu au kuhitaji wafanyikazi kuacha kazi wakati wanaamini hatari kubwa kuwa karibu. Kwa vyovyote vile, ulinzi wa wafanyikazi wanaochagua kuacha kazi (au "kupiga filimbi") dhidi ya lawama na uonevu unastahili kuzingatiwa zaidi katika mamlaka zote.

Mara kwa mara, washtakiwa wamejaribu kutegemea ukweli kwamba mazoezi ya hatari ya kufanya kazi ambayo yalisababisha ajali yalitumika sana katika tasnia. Hakuna ushahidi kwamba hii imesababisha kizuizi cha dhima. Kinyume chake, ukweli kwamba mazoea fulani mazuri yanafuatwa sana katika tasnia imechukuliwa kuwa ushahidi kwamba mshtakiwa mahususi ambaye hatumii mazoea haya alikuwa na makosa.

Vikomo vya muda wa kuwasilisha madai

Mifumo mingi ya kisheria inaruhusu hatua za kiraia kuletwa ndani ya muda mfupi tu baada ya tarehe ambayo sababu iliongezeka; muda wa kawaida ni miaka miwili au mitatu na inaweza kuwa fupi kama miezi 12. Kwa kuwa ucheleweshaji wa muda mrefu huongeza ugumu wa kupata ukweli, baa hizi za wakati ni kwa masilahi ya wote wanaohusika.

Walakini, pamoja na kuibuka kwa magonjwa ya kazini ambayo hujidhihirisha miaka mingi tu baada ya kufichuliwa na vitu au mawakala wanaohusika nayo - haswa, lakini sio pekee, aina mbali mbali za saratani ya kazini - ilionekana wazi kwamba katika hali fulani ilikuwa muhimu kuwa na. , kama sehemu ya kuanzia ya vikomo vya muda wa kuwasilisha madai, wakati ambapo mfanyakazi husika alijua kwamba alikuwa na sababu ya kuchukua hatua. Hili sasa limetolewa kwa mapana katika sheria maalum husika au kama kifungu maalum kwa ujumla Sheria za Mipaka. Hili si lazima kusuluhisha ugumu wote: si rahisi kila wakati kubainisha wakati hususa kwa wakati ambapo mlalamishi alikuwa na au alipaswa kuwa na vipengele vyote vinavyomwezesha mfanyakazi kushtaki. Hii ni rahisi zaidi ambapo ugonjwa huo umejumuishwa katika ratiba au uainishaji wa magonjwa

Jamii za uharibifu

Uharibifu ambao unaweza kupatikana kupitia hatua ya kiraia huwa unaangukia katika makundi makuu matatu, ingawa si yote matatu yanaweza kupatikana kwa wote: (a) malipo ya gharama zote za matibabu na ukarabati ambazo hazijalipwa na hifadhi ya jamii; (b) malipo ya mapato yaliyopotea, katika nchi nyingi kwa kiwango ambacho hayana dhamana ya hifadhi ya jamii; na (c) uharibifu wa maumivu na mateso, ulemavu na kupoteza furaha na matarajio ya maisha. Kanuni ya utesaji ni urejeshaji-yaani, mlalamikaji anapaswa kuwa katika nafasi isiyo mbaya zaidi kuliko ambayo angekuwa kama uhalifu haungefanywa.

Mapato yanayopotea katika baadhi ya matukio hufidiwa na malipo ya mara kwa mara ya ziada ya malipo yoyote ya muda kutoka kwa hifadhi ya jamii na kwa mapato kama vile mfanyakazi anaweza kupata baada ya kuumia, ili kuleta jumla ya mapato kwa kiwango cha mapato ya awali. Ni kawaida zaidi kwa fidia kuchukua fomu ya mkupuo. Pale ambapo kuna ulemavu unaoendelea au kifo, tathmini ya hasara ya siku zijazo ambayo inapaswa kufanywa lazima iwe ya kubahatisha kuhusu kiwango cha mapato na kuhusu umri wa kuishi. Ambapo kuna tuzo kwa walionusurika uvumi huzaa sio tu juu ya uwezekano wa mapato ya siku zijazo lakini juu ya uwezekano wa usaidizi wa siku zijazo. Ingawa jaribio linafanywa kuzingatia mfumuko wa bei na kodi, ni vigumu sana kufanya hivyo kwa kiwango halisi na malipo ya mkupuo. Haishangazi katika hali hizi kwamba tuzo za mkupuo kwa hasara ya mapato hutofautiana sana, na kwamba mgao wa mara kwa mara wakati mwingine utafaa (malipo ya muda yanaweza kuzingatia zaidi kodi na mfumuko wa bei).

Fidia kwa hasara isiyo ya pesa (kama vile maumivu na mateso) inaweza kuwa tu makadirio ya kile kinachofaa. Tena, hii inasababisha kutofautiana kwa kiasi kinachotolewa. Baadhi ya mifumo ya kisheria huruhusu mahakama kutoa malipo ya adhabu, ambayo yanaweza kufikia kiasi kikubwa sana.

Migogoro ya sheria

Marejeleo fulani lazima yafanywe kwa utendakazi wa dhima ya kiraia ambapo jeraha la ajira linatokea katika hali ambazo zinaweza kuwa na uhusiano na mifumo kadhaa ya sheria. Hali sasa zimeenea ambapo shughuli hatari kama vile ujenzi au uchimbaji wa visima hufanywa ndani ya mamlaka ya nchi moja kwa ahadi za kuwa na utaifa wa nchi nyingine na kuajiri wafanyikazi kutoka nchi zingine. Jeraha au ugonjwa ukiongezeka katika hali kama hiyo, kanuni za mgongano wa sheria (ambazo pia zinaweza kuitwa sheria ya kimataifa ya kibinafsi) zitaanza kutumika. Sheria hizi si za kimataifa kwa maana ya kutambuliwa ulimwenguni kote au hata kwa ujumla katika mifumo yote ya kisheria, lakini ni tawi la na maalum kwa kila mfumo wa sheria za kibinafsi; kuhusu masuala mengi, hata hivyo, kuna kutokubaliana kidogo na baadhi ya maeneo ya kutokubaliana ambayo yamesalia yanapunguzwa, hasa kupitia kupitishwa kwa mikataba ya kimataifa. Sheria za sheria za kibinafsi za kimataifa zinapotumiwa katika mfumo wowote wa kisheria, huamua mambo matatu pekee ya awali. Kwanza, iwapo mahakama za mfumo huo wa kisheria zina mamlaka juu ya suala lililopo au la. Iwapo itaamuliwa kwamba mahakama kweli zina mamlaka, ni lazima ziendelee kuamua iwapo zitatumia kanuni zao za ndani au za mfumo mwingine wa kisheria unaohusika. Hatimaye, wataamua ikiwa ni lazima watambue kama uamuzi wa uamuzi wowote wa kigeni ambao tayari umetolewa kuhusu suala hilo, au watekeleze haki yoyote iliyopewa mhusika chini ya uamuzi wa kigeni, au kwa upande mwingine wachukulie uamuzi au haki hizo kama ubatili. Viungo kati ya jeraha na nchi kadhaa vinaweza kusababisha "ununuzi wa jukwaa" (yaani, jaribio la kuleta hatua katika nchi ambapo uharibifu mkubwa zaidi unaweza kupatikana).

Dhima ya adhabu (ya jinai).

Dhima ya adhabu au jinai kufuatia jeraha la ajira, kwa maana pana zaidi ya dhima ya adhabu, inaweza kutekelezwa kwa misingi minne inayowezekana.

Kwanza, tukio la ajali au matukio yanayoonekana ya ugonjwa yanaweza kuleta utekelezaji wa masharti yaliyoundwa kwa ajili ya utekelezaji wa sheria na kanuni kuhusu usalama na afya ya kazi. Wakaguzi katika nchi nyingi hawana wafanyikazi wa kutosha kuweka macho kila wakati juu ya hatari zote zinazowezekana. Kwa upande mwingine, ajali au magonjwa yanapojulikana, haswa kupitia arifa ya lazima, hii inaweza kusababisha ziara za ukaguzi na, kama inafaa, kufunguliwa mashtaka ya jinai.

Pili, baadhi ya sheria zinazohusu usalama na afya kazini zina masharti maalum kuhusu adhabu zinazotumika katika matukio ya ajali au magonjwa, hasa pale ambapo hizi ni mbaya. Sawa inaweza kupatikana katika mifumo mingi ya fidia ya wafanyakazi katika mfumo wa michango iliyoongezeka kwa ajili ya utendaji duni wa afya na usalama.

Tatu, majeraha ya ajira, haswa ikiwa ni makubwa au mbaya, yanaweza kuleta sheria za sheria za uhalifu ambazo hazihusiani haswa na usalama na afya ya kazini, kama zile zinazohusiana na mauaji, sheria maalum za moto na milipuko, na kadhalika. Kuna baadhi ya matukio (mifano inaweza kupatikana nchini Italia na Uholanzi) ambapo adhabu za kawaida kwa makosa yanayohusika huongezwa pale yalipofanywa katika mazingira ya kazi.

Hatimaye, kuna matukio ambayo kanuni za adhabu zina masharti maalum kuhusu majeraha yanayosababishwa na ukiukwaji wa mahitaji ya usalama na afya ya kazi.

Wakati mwingine inatolewa wazi kwamba hatua kwenye mojawapo ya misingi hii minne haizuii hatua kwa nyingine. Katika baadhi ya nchi kinyume chake ni kweli: nchini Uswidi, kwa mfano, matumizi ya wakaguzi wa kazi ya mamlaka yao kutii amri za kurekebisha au kukataza kwa kuzingatia faini haijumuishi kuchukua hatua kupitia mahakama za uhalifu. Katika baadhi ya matukio, lakini si mara zote, mtazamo wa wingi wa vikwazo unatokana na asili—ya kiraia, kiutawala au jinai—ya vikwazo hivyo vilivyoundwa mahususi kwa ajili ya utekelezaji. Inaweza kuonekana kuwa na shaka kidogo, ingawa hakuna takwimu rasmi za kuthibitisha hilo, kwamba idadi kubwa ya mashtaka machache kuhusiana na ukiukaji wa usalama na afya kazini yanahusiana na ukiukaji ambao umesababisha majeraha. Vile vile hakuna taarifa za takwimu juu ya matumizi yaliyofanywa kwa kanuni za jumla za sheria ya jinai kuhusiana na majeraha ya ajira. Inaonekana, hata hivyo, kwamba kuna tofauti kubwa zaidi katika suala hili kutoka nchi hadi nchi kuliko kuhusiana na vipengele vingine vya utekelezaji.

Vipengele vya kosa

Kuna kukubalika kwa jumla kwa kanuni kwamba kusiwe na adhabu bila mamlaka ya awali ya kisheria. Ingawa, kwa hiyo, inawezekana kwa mahakama katika kesi za madai kuthibitisha kuwepo kwa majukumu ya kisheria ambayo hayajafafanuliwa hapo awali, hii haiwezekani kwa kawaida katika kesi za adhabu. Kwa upande mwingine, inawezekana katika kesi za adhabu kuamua matokeo ya vitendo ya wajibu ulioanzishwa na mamlaka ya awali: kwa mazoezi, tofauti hii kati ya dhima ya kiraia na ya adhabu inaweza kuwa moja ya shahada. Mifumo tofauti ya kisheria pia inaonekana kukubaliana kwamba kosa linatendwa ikiwa tu kumekuwa na nia au, katika mengi yao, uzembe usio na hatia, isipokuwa sheria ya sheria itatoa vinginevyo.

Masharti ya utekelezaji wa baadhi ya sheria kuhusu usalama na afya kazini yanaifanya kuwa kosa kutotii mahitaji ya kisheria katika uwanja huo, bila kujali kama kulikuwa na uzembe wa nia au wa kulaumiwa, na hivyo kufanya baadhi ya masharti maalum katika kanuni za adhabu. Hii imethibitishwa na sheria ya kesi. Kwa mfano, katika uamuzi wa Februari 28, 1979, Mahakama Kuu ya Uhispania ilisema kwamba kutofuata hatua za usalama zilizowekwa katika tasnia ya ujenzi kulitosha kuzua vikwazo chini ya hatua zinazolingana za utekelezaji. Katika baadhi ya matukio dhima hii kali hubeba tu adhabu za kiutawala au za madai. Katika nchi nyingi, tofauti kati ya dhima kali, kwa upande mmoja, na hitaji la hatua ya makusudi, kwa upande mwingine, inaweza kuwa kubwa katika mazoezi kama inavyoonekana mwanzoni. Kuna tofauti kati ya mifumo tofauti ya kisheria kuhusiana na kiwango cha uzembe kinachohitajika ili iwe na "hatia" ili kuthibitisha uwekaji wa adhabu.

Kuanzishwa kwa kesi za adhabu

Kimsingi, mashitaka yote ni suala la mamlaka zinazofaa za umma; vikwazo vya uhalifu vinakusudiwa kulinda masilahi ya jamii na sio ya mtu binafsi. Kuna, hata hivyo, baadhi ya uwezekano wa mashtaka ya kibinafsi katika hali fulani (kwa mfano, Uswizi, Austria, Uingereza, Ufini na Ufaransa). Wakati mwingine mkaguzi anaweza kuanzisha kesi, lakini ni kawaida zaidi kwa hatua kuchukuliwa na waendesha mashtaka wa umma, mawakili wa wilaya, mawakili wa serikali na mamlaka sawa. Wanachukua hatua kulingana na taarifa kutoka kwa wakaguzi, mashirika ya hifadhi ya jamii, mtu aliyejeruhiwa, au wanachama wa umma, lakini uamuzi wa mwisho kuhusu hatua ni wao. Kimsingi, ikiwa wameridhika kwamba kosa linaonekana kuwa limetendwa, wanapaswa kuchukua hatua.

Maoni mawili ya ziada yanapaswa kufanywa. Kwanza, kuhusu kesi za adhabu, vipindi vya kisheria vya ukomo hadi sasa havionekani kuwa vimeleta ugumu (labda kwa sababu vipindi vya ukomo kwa madhumuni ya adhabu mara nyingi huwa virefu sana). Pili, sheria ya adhabu ni ya eneo, kwa maana kwamba inatumika tu kwa kosa ambalo lina athari katika eneo ambalo sheria inayotunga ina mamlaka. Katika hali za kazi za kimataifa, kizuizi hiki cha mamlaka kinaweza kuibua tatizo la mahali ambapo uwezo wa kudhibiti afya na usalama upo.

Watu wanaowajibika

Kesi za adhabu, kama kesi za madai, kimsingi zinawezekana kuhusiana na mtu yeyote mwenye majukumu katika uwanja wa usalama na afya kazini. Tatizo linalojitokeza ni lile la dhima ya watu wa kisheria (yaani, mashirika ambayo yana majukumu kama watengenezaji au waajiri). Ni kanuni iliyoenea katika sheria ya jinai kwamba watu wa asili pekee wanaweza kuwajibika: mara nyingi kanuni hiyo ni kamili, kwa wengine inatumika tu kwa makosa fulani. Kuhusiana na usalama na afya kazini baadhi ya nchi zinatazamia kwa uwazi uwezekano wa dhima ya adhabu ya mashirika. Kwa sababu ya kanuni za jumla za sheria ya makosa ya jinai, baadhi ya hizi hufanya hivyo tu kuhusu adhabu zinazotolewa na ukaguzi wa kazi au vikwazo vingine vya kiutawala na vya kiraia (kwa mfano, baadhi ya nchi za Skandinavia, Ubelgiji, Uhispania), ilhali zingine hazileti tofauti hiyo (km. Uingereza, Marekani). Wakati mwingine inabainishwa wazi kwamba dhima ya makampuni inapaswa kutekelezwa kwa njia ya faini. Kinyume na hali ilivyo katika nchi nyingi, kesi nchini Uingereza huletwa dhidi ya mwajiri wa shirika kwa upendeleo kwa mtu yeyote anayefanya kazi ndani ya ahadi, kwa kudhani kuwa kampuni ina kiwango kikubwa zaidi cha udhibiti.

Watu binafsi—wawe waajiri wasio wa mashirika, au wakurugenzi au wasimamizi wa makampuni—wanaweza kuwajibika kwa ukiukaji wa majukumu ya mwajiri, wakurugenzi au wasimamizi kuwajibika badala ya au pamoja na mashirika. Kwa kusudi hili kuna lazima iwe na kosa la kibinafsi. Kwa kuzingatia jumla ya majukumu yaliyowekwa kwa mwajiri sana, si vigumu kwa mahakama kupata kwamba kuna upungufu fulani. Walakini, kuna kesi za kuachiliwa kwa msingi kwamba hakukuwa na kosa la kibinafsi la mwajiri au mkurugenzi. Katika hali fulani mwajiri anaweza kukasimu majukumu kuhusu usalama na afya kazini (na dhima ya adhabu inayolingana) kwa usimamizi wa mstari, au majukumu katika suala hili yanaweza kuwekwa moja kwa moja kwa wafanyikazi wa kiufundi na wasimamizi. Sheria ya kesi inaonyesha kwamba dhima ya adhabu iliyotolewa kwa wafanyakazi husika si ya kinadharia tu. Katika Ufaransa, Mahakama ya Jinai ya Béthune, tarehe 22 Januari 1981, ilimshikilia mhandisi mkuu wa mgodi na hatia ya kuua bila kukusudia kuhusiana na mlipuko wa moto katika 1974 ambao uligharimu maisha 40; alikutwa amezembea sana kwa kutoweka kigunduzi cha gesi. Nchini Italia, katika kesi ya 1977 kuhusu matumizi ya benzene katika kiwanda cha rangi, meneja mkuu, meneja wa kiufundi na daktari wa kazi, pamoja na wamiliki na mkurugenzi mkuu, walipatikana na hatia ya kuua bila kukusudia. Utafiti uliofanywa nchini Finland (1979) wa uwajibikaji wa adhabu kwa vitendo ulionyesha kuwa 19% ya mashtaka na 15% ya hatia ziliwahusu wasimamizi, 36% na 36% mtawalia zilihusu watendaji wanaohusika, na 35% na 38% mtawalia zilihusu wasimamizi. Kesi za adhabu dhidi ya wafanyikazi ambao hawana majukumu ya kiufundi au usimamizi zinawezekana katika nchi kadhaa, lakini sio ulimwengu wote; zingeonekana kutumika kwa kiasi kidogo na kuhitaji kiwango cha juu cha makosa ya kibinafsi.

Ulinzi

Kwa ujumla hakuna utetezi katika kesi za adhabu kwamba mtuhumiwa hakujua sheria. Kinyume chake, mara nyingi inasisitizwa kuwa ni wajibu wa mwajiri na wafanyakazi wa kiufundi na wasimamizi kuwa na ujuzi wote muhimu.

Katika kesi za adhabu, kinyume na hali ya kesi za madai, ukweli kwamba uzembe wa mhasiriwa ulichangia ajali pia sio utetezi. Kwa mfano, mahakama ya Uswizi mwaka wa 1972 ilimtia hatiani mwajiri kufuatia kupigwa na umeme kwa mfanyakazi aliyekuwa akipakia chuma kwenye lori chini ya njia kuu ya umeme; ilishikilia kwamba, ingawa mfanyakazi mwenyewe angeweza kuchukua tahadhari muhimu ya kuzima mkondo, ilikuwa ni wajibu wa msimamizi (katika kesi hii mwajiri) kuhakikisha usalama wa mfanyakazi kwa kufanya hivyo.

Kwa upande mwingine, kunaweza kuwa na hali mbalimbali za utetezi ambazo huzingatiwa na mahakama kuhusiana na adhabu itakayotolewa (kwa mfano, rekodi ya kazi ya mfano). Katika kisa cha Uswizi ambapo ajali ilitokana na kukatwa kwa kutosha kwa mtaro wa maji, ukweli kwamba mwajiri alijaribu kuokoa saa za kazi kwa manufaa ya wafanyakazi wanaofanya kazi kwa viwango vya kipande, wakati sio utetezi, ulizingatiwa katika hukumu.

Adhabu

Mapema (katika sehemu ya utekelezaji) baadhi ya mifano ilitolewa ya adhabu zinazowezekana chini ya sheria kuhusu usalama na afya kazini. Katika hali nyingi adhabu za kifedha zilizowekwa zina viwango vya juu zaidi kuliko zile zinazopatikana chini ya kanuni na sheria za jumla za adhabu.

Kwa upande mwingine, anuwai ya hukumu zinazowezekana za kifungo zinaweza kuwa kubwa chini ya kanuni na sheria za jumla za adhabu.

Katika hali fulani, aina zingine za adhabu zinawezekana, kama vile kupigwa marufuku kutoka kwa kazi ambayo mauaji yalitokea. Zaidi ya hayo, chini ya Kifungu L. 263-3-1 cha Kanuni ya Kazi ya Ufaransa kama ilivyorekebishwa mwaka 1976, katika kesi ya ajali katika shughuli ambapo ukiukwaji mkubwa au unaorudiwa wa sheria za usalama na afya umezingatiwa, mahakama inaweza kuhitaji kuchukua hatua kuwasilisha kwa idhini yake mpango wa kurekebisha hali; ikiwa ahadi itashindwa kufanya hivyo inaweza kuhitajika kutekeleza mpango mwingine ulioidhinishwa na mahakama.

Kama ilivyo katika maeneo mengine ya sheria ya makosa ya jinai, inaonekana kwamba kwa vitendo adhabu zinazotolewa mara chache hujumuisha uwezekano wote au kufikia upeo unaowezekana. Matukio ya kifungo hutokea, lakini mara chache. Faini hutolewa, lakini mara chache katika viwango vya juu.

Kwa kiasi kikubwa kutokana na uhaba wa taarifa mahususi za takwimu, na ukweli kwamba inaonekana ni madai machache sana ya afya na usalama yanaifanya kufikia chumba cha mahakama, ni vigumu sana kutathmini athari za kuzuia dhima ya kiraia na uhalifu, ama. kwa maneno kamili au kuhusiana na kila mmoja. Vile vile ni vigumu kubainisha jukumu ambalo dhima ya kisheria inacheza katika kuzuia kuhusiana na usalama wa kijamii au hatua za kufuata kwa hiari. Sheria ya jinai hata hivyo inasalia kuwa kikwazo, pamoja na suluhu za sheria za kiraia, za ukiukaji wa afya na usalama.

 

Back

Kusoma 14744 mara

" KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

Yaliyomo