Alhamisi, Machi 10 2011 16: 45

Malengo, Ufafanuzi na Taarifa za Jumla

Kiwango hiki kipengele
(3 kura)

Kazi ni muhimu kwa maisha, maendeleo na utimilifu wa kibinafsi. Kwa bahati mbaya, shughuli za lazima kama vile uzalishaji wa chakula, uchimbaji wa malighafi, utengenezaji wa bidhaa, uzalishaji wa nishati na huduma zinahusisha michakato, shughuli na nyenzo ambazo zinaweza, kwa kiwango kikubwa au kidogo, kuleta hatari kwa afya ya wafanyikazi na wale walio katika jamii zilizo karibu. , pamoja na mazingira ya jumla.

Hata hivyo, uzalishaji na kutolewa kwa mawakala hatari katika mazingira ya kazi kunaweza kuzuiwa, kupitia hatua za kutosha za udhibiti wa hatari, ambazo sio tu kulinda afya ya wafanyakazi lakini pia kupunguza uharibifu wa mazingira mara nyingi unaohusishwa na maendeleo ya viwanda. Ikiwa kemikali yenye madhara itaondolewa kwenye mchakato wa kazi, haitaathiri wafanyakazi au kwenda zaidi, kuchafua mazingira.

Taaluma ambayo inalenga hasa kuzuia na kudhibiti hatari zinazotokana na michakato ya kazi ni usafi wa kazi. Malengo ya usafi wa kazi ni pamoja na kulinda na kukuza afya ya wafanyakazi, ulinzi wa mazingira na mchango katika maendeleo salama na endelevu.

Haja ya usafi wa kazini katika ulinzi wa afya ya wafanyikazi haiwezi kusisitizwa kupita kiasi. Hata inapowezekana, uchunguzi na tiba ya ugonjwa wa kazi hautazuia matukio zaidi, ikiwa yatokanayo na wakala wa aetiological haachi. Maadamu mazingira ya kazi yasiyofaa yanabakia bila kubadilika, uwezekano wake wa kudhoofisha afya unabaki. Udhibiti tu wa hatari za kiafya unaweza kuvunja mduara mbaya ulioonyeshwa kwenye Mchoro 1.

Kielelezo 1. Mwingiliano kati ya watu na mazingira

IHY010F1

Hata hivyo, hatua ya kuzuia inapaswa kuanza mapema zaidi, si tu kabla ya udhihirisho wa uharibifu wowote wa afya lakini hata kabla ya mfiduo kutokea. Mazingira ya kazi yanapaswa kuwa chini ya uangalizi wa mara kwa mara ili mawakala hatari na mambo yanaweza kutambuliwa na kuondolewa, au kudhibitiwa, kabla ya kusababisha athari yoyote mbaya; hili ni jukumu la usafi wa kazi.

Zaidi ya hayo, usafi wa kazi unaweza pia kuchangia katika maendeleo salama na endelevu, ambayo ni "kuhakikisha kwamba (maendeleo) yanakidhi mahitaji ya sasa bila kuathiri uwezo wa vizazi vijavyo kukidhi mahitaji yao wenyewe" (Tume ya Dunia ya Mazingira na Maendeleo). 1987). Kukidhi mahitaji ya idadi ya watu duniani ya sasa bila kupunguza au kuharibu msingi wa rasilimali za kimataifa, na bila kusababisha athari mbaya za kiafya na kimazingira, kunahitaji maarifa na mbinu za kuathiri hatua (WHO 1992a); inapohusiana na michakato ya kazi hii inahusiana kwa karibu na mazoezi ya usafi wa kazi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afya ya kazini inahitaji mkabala wa fani mbalimbali na inahusisha taaluma za kimsingi, mojawapo ikiwa ni usafi wa kazi, pamoja na nyingine zinazojumuisha udaktari wa kazini na uuguzi, ergonomics na saikolojia ya kazi. Uwakilishi wa kimkakati wa wigo wa hatua kwa madaktari wa kazini na wasafishaji wa kazini umeonyeshwa kwenye Mchoro 2.

Kielelezo 2. Upeo wa hatua kwa madaktari wa kazi na usafi wa kazi.

IHY010F2

Ni muhimu kwamba watoa maamuzi, wasimamizi na wafanyikazi wenyewe, pamoja na wataalamu wote wa afya ya kazini, waelewe jukumu muhimu ambalo usafi wa kazi unachukua katika ulinzi wa afya ya wafanyikazi na mazingira, na vile vile hitaji la wataalamu waliobobea katika hili. shamba. Uhusiano wa karibu kati ya afya ya kazi na mazingira unapaswa pia kuzingatiwa, kwa kuwa uzuiaji wa uchafuzi wa mazingira kutoka kwa vyanzo vya viwanda, kupitia utunzaji na utupaji wa kutosha wa uchafu na taka hatari, unapaswa kuanza katika ngazi ya mahali pa kazi. (Angalia "Tathmini ya mazingira ya kazi").

 

 

 

 

Dhana na Ufafanuzi

Usafi wa kazi

Usafi wa kazini ni sayansi ya matarajio, utambuzi, tathmini na udhibiti wa hatari zinazotokea au kutoka mahali pa kazi, na ambayo inaweza kudhoofisha afya na ustawi wa wafanyikazi, kwa kuzingatia pia athari zinazowezekana kwa jamii zinazozunguka na kwa jumla. mazingira.

Ufafanuzi wa usafi wa kazi unaweza kuwasilishwa kwa njia tofauti; hata hivyo, zote kimsingi zina maana sawa na zinalenga lengo moja la msingi la kulinda na kukuza afya na ustawi wa wafanyakazi, pamoja na kulinda mazingira ya jumla, kupitia hatua za kuzuia mahali pa kazi.

Usafi wa kazini bado haujatambuliwa kama taaluma; hata hivyo, katika nchi nyingi, sheria ya mfumo inajitokeza ambayo itasababisha kuanzishwa kwake.


Mtaalamu wa usafi wa kazi

 Mtaalamu wa usafi wa mazingira ni mtaalamu anayeweza:

 • kutarajia hatari za kiafya zinazoweza kutokea kutokana na michakato ya kazi, uendeshaji na vifaa, na ipasavyo ushauri juu ya upangaji na muundo wao.
 • kutambua na kuelewa, katika mazingira ya kazi, kutokea (halisi au uwezekano) wa mawakala wa kemikali, kimwili na kibaolojia na mikazo mingine, na mwingiliano wao na mambo mengine, ambayo yanaweza kuathiri afya na ustawi wa wafanyakazi.
 • kuelewa njia zinazowezekana za kuingia kwa wakala kwenye mwili wa binadamu, na athari ambazo mawakala kama hao na mambo mengine yanaweza kuwa nayo kwa afya.
 • kutathmini mfiduo wa wafanyikazi kwa mawakala na sababu zinazoweza kuwadhuru na kutathmini matokeo
 •  kutathmini michakato na mbinu za kazi, kwa mtazamo wa uwezekano wa kuzalisha na kutolewa/uenezaji wa mawakala wanayoweza kudhuru na mambo mengine, kwa nia ya kuondoa udhihirisho, au kuyapunguza hadi viwango vinavyokubalika.
 • kubuni, kupendekeza kupitishwa, na kutathmini ufanisi wa mikakati ya udhibiti, peke yake au kwa ushirikiano na wataalamu wengine ili kuhakikisha udhibiti mzuri na wa kiuchumi.
 • kushiriki katika uchambuzi wa jumla wa hatari na usimamizi wa wakala, mchakato au mahali pa kazi, na kuchangia katika uanzishwaji wa vipaumbele vya usimamizi wa hatari.
 • kuelewa mfumo wa kisheria wa mazoezi ya usafi wa kazi katika nchi yao wenyewe
 • kuelimisha, kutoa mafunzo, kufahamisha na kushauri watu katika ngazi zote, katika nyanja zote za mawasiliano hatarishi
 • fanya kazi kwa ufanisi katika timu ya fani mbalimbali inayohusisha wataalamu wengine
 • kutambua mawakala na mambo ambayo yanaweza kuwa na athari za mazingira, na kuelewa haja ya kuunganisha mazoezi ya usafi wa kazi na ulinzi wa mazingira.

 

Ikumbukwe kwamba taaluma haijumuishi tu sehemu ya maarifa, bali pia Kanuni ya Maadili; vyama vya kitaifa vya usafi wa mazingira kazini, pamoja na Jumuiya ya Kimataifa ya Usafi wa Kazini (IOHA), wana Kanuni zao za Maadili (WHO 1992b).  


 

Fundi wa usafi kazini

Fundi wa usafi kazini ni "mtu mwenye uwezo wa kufanya vipimo vya mazingira ya kazi" lakini sio "kutoa tafsiri, maamuzi na mapendekezo yanayohitajika kutoka kwa mtaalamu wa usafi wa kazi". Kiwango kinachohitajika cha uwezo kinaweza kupatikana katika nyanja ya kina au yenye mipaka (WHO 1992b).

Jumuiya ya Kimataifa ya Usafi Kazini (IOHA)

IOHA ilianzishwa rasmi, wakati wa mkutano huko Montreal, Juni 2, 1987. Kwa sasa IOHA ina ushiriki wa vyama 19 vya kitaifa vya usafi wa kazi, na wanachama zaidi ya elfu kumi na tisa kutoka nchi kumi na saba.

Madhumuni ya msingi ya IOHA ni kukuza na kuendeleza usafi wa kazi duniani kote, katika kiwango cha juu cha ujuzi wa kitaaluma, kupitia njia zinazojumuisha kubadilishana habari kati ya mashirika na watu binafsi, maendeleo zaidi ya rasilimali watu na kukuza kiwango cha juu. ya mazoezi ya kimaadili. Shughuli za IOHA ni pamoja na mikutano ya kisayansi na uchapishaji wa jarida. Wanachama wa vyama vilivyounganishwa ni wanachama wa IOHA moja kwa moja; inawezekana pia kujiunga kama mwanachama binafsi, kwa wale walio katika nchi ambazo bado hakuna chama cha kitaifa.

vyeti

Mbali na ufafanuzi unaokubalika wa usafi wa kazi na jukumu la msafi wa kazi, kuna haja ya kuanzishwa kwa mipango ya vyeti ili kuhakikisha viwango vinavyokubalika vya ujuzi na mazoezi ya usafi wa kazi. Uthibitisho unarejelea mpango rasmi unaozingatia taratibu za kuanzisha na kudumisha maarifa, ujuzi na umahiri wa wataalamu (Burdorf 1995).

IOHA imekuza uchunguzi wa miradi iliyopo ya uhakiki wa kitaifa (Burdorf 1995), pamoja na mapendekezo ya kukuza ushirikiano wa kimataifa katika kuhakikisha ubora wa wataalamu wa usafi wa mazingira kazini, ambayo ni pamoja na yafuatayo:

 • "kuoanisha viwango juu ya uwezo na mazoezi ya wataalamu wa usafi wa kitaaluma"
 • "kuanzishwa kwa shirika la kimataifa la rika ili kuhakiki ubora wa mipango iliyopo ya uthibitishaji".

 

Mapendekezo mengine katika ripoti hii yanajumuisha vipengee kama vile: "usawa" na "kukubalika kwa nyadhifa za kitaifa, ambazo zinalenga mpango mwamvuli wenye sifa moja inayokubalika kimataifa".

Mazoezi ya Usafi Kazini

Hatua za classical katika mazoezi ya usafi wa kazi ni:

 • utambuzi wa hatari zinazowezekana za kiafya katika mazingira ya kazi
 • tathmini ya hatari, ambayo ni mchakato wa kutathmini mfiduo na kufikia hitimisho juu ya kiwango cha hatari kwa afya ya binadamu.
 • kuzuia na kudhibiti hatari, ambayo ni mchakato wa kuunda na kutekeleza mikakati ya kuondoa, au kupunguza hadi viwango vinavyokubalika, kutokea kwa mawakala hatari na sababu mahali pa kazi, wakati pia uhasibu kwa ulinzi wa mazingira.

 

Njia bora ya kuzuia hatari ni "hatua inayotarajiwa na iliyojumuishwa ya kuzuia", ambayo inapaswa kujumuisha:

 • tathmini ya afya na athari za mazingira kazini, kabla ya muundo na uwekaji wa sehemu yoyote mpya ya kazi
 • uteuzi wa teknolojia salama zaidi, isiyo na madhara na yenye uchafuzi mdogo ("uzalishaji safi")
 • eneo linalofaa kwa mazingira
 • muundo sahihi, wenye mpangilio wa kutosha na teknolojia ifaayo ya udhibiti, ikijumuisha utunzaji salama na utupaji wa maji taka na taka.
 • ufafanuzi wa miongozo na kanuni za mafunzo juu ya uendeshaji sahihi wa michakato, ikiwa ni pamoja na mazoea salama ya kazi, matengenezo na taratibu za dharura.

 

Umuhimu wa kutarajia na kuzuia aina zote za uchafuzi wa mazingira hauwezi kusisitizwa kupita kiasi. Kuna, kwa bahati nzuri, tabia inayoongezeka ya kuzingatia teknolojia mpya kutoka kwa mtazamo wa athari hasi zinazowezekana na uzuiaji wao, kutoka kwa muundo na usakinishaji wa mchakato hadi utunzaji wa maji taka na taka, katika kile kinachojulikana kama utoto. -kabala ya kaburi. Maafa ya kimazingira, ambayo yametokea katika nchi zilizoendelea na zinazoendelea, yangeweza kuepukwa kwa kutumia mikakati ifaayo ya udhibiti na taratibu za dharura mahali pa kazi.

Masuala ya kiuchumi yanapaswa kuangaliwa kwa mapana zaidi kuliko kuzingatia gharama ya awali; chaguzi ghali zaidi zinazotoa afya bora na ulinzi wa mazingira zinaweza kuwa za kiuchumi zaidi kwa muda mrefu. Ulinzi wa afya ya wafanyakazi na mazingira lazima uanze mapema zaidi kuliko kawaida. Taarifa za kiufundi na ushauri kuhusu usafi wa mazingira kazini na mazingira lazima zipatikane kwa wale wanaobuni michakato mipya, mashine, vifaa na sehemu za kazi. Kwa bahati mbaya habari kama hizo mara nyingi hutolewa kwa kuchelewa sana, wakati suluhisho pekee ni la gharama kubwa na ngumu kurekebisha, au mbaya zaidi, wakati matokeo tayari yamekuwa mabaya.

Utambuzi wa hatari

Utambuzi wa hatari ni hatua ya msingi katika mazoezi ya usafi wa kazi, muhimu kwa upangaji wa kutosha wa mikakati ya tathmini na udhibiti wa hatari, na pia kwa uanzishwaji wa vipaumbele vya hatua. Kwa muundo wa kutosha wa hatua za udhibiti, ni muhimu pia kuashiria kimwili vyanzo vya uchafu na njia za uenezi wa uchafu.

Utambuzi wa hatari husababisha uamuzi wa:

 • ni mawakala gani wanaweza kuwepo na chini ya hali gani
 • asili na kiwango kinachowezekana cha athari mbaya zinazohusiana na afya na ustawi.

 

Utambulisho wa mawakala wa hatari, vyanzo vyao na hali ya mfiduo unahitaji ujuzi wa kina na uchunguzi wa makini wa michakato ya kazi na uendeshaji, malighafi na kemikali zinazotumiwa au zinazozalishwa, bidhaa za mwisho na bidhaa za baadaye, pamoja na uwezekano wa malezi ya ajali. ya kemikali, mtengano wa vifaa, mwako wa mafuta au uwepo wa uchafu. Utambuzi wa asili na ukubwa unaowezekana wa athari za kibayolojia ambazo mawakala kama hao wanaweza kusababisha ikiwa mfiduo wa kupita kiasi utatokea, unahitaji maarifa na ufikiaji wa habari za kitoksini. Vyanzo vya kimataifa vya habari kuhusiana na hili ni pamoja na Mpango wa Kimataifa wa Usalama wa Kemikali (IPCS), Wakala wa Kimataifa wa Utafiti wa Saratani (IARC) na Sajili ya Kimataifa ya Kemikali Zinazoweza kuwa na Sumu, Mpango wa Mazingira wa Umoja wa Mataifa (UNEP-IRPTC).

Mawakala ambao huleta hatari za kiafya katika mazingira ya kazi ni pamoja na vichafuzi vya hewa; kemikali zisizo za hewa; mawakala wa kimwili, kama vile joto na kelele; mawakala wa kibiolojia; mambo ya ergonomic, kama vile taratibu zisizofaa za kuinua na mkao wa kufanya kazi; na mikazo ya kisaikolojia.

Tathmini za usafi wa kazi

Tathmini ya usafi wa kazi hufanyika ili kutathmini mfiduo wa wafanyikazi, na pia kutoa habari kwa muundo, au kupima ufanisi, wa hatua za udhibiti.

Tathmini ya mfiduo wa wafanyikazi kwa hatari za kazini, kama vile vichafuzi vinavyopeperuka hewani, mawakala wa kimwili na wa kibayolojia, inazingatiwa mahali pengine katika sura hii. Walakini, mazingatio kadhaa ya jumla yametolewa hapa kwa ufahamu bora wa uwanja wa usafi wa kazi.

Ni muhimu kukumbuka kwamba tathmini ya hatari si mwisho yenyewe, lakini lazima izingatiwe kama sehemu ya utaratibu mpana zaidi unaoanza na kutambua kwamba wakala fulani, mwenye uwezo wa kusababisha uharibifu wa afya, anaweza kuwepo katika kazi. mazingira, na inahitimisha kwa udhibiti wa wakala huyu ili azuiwe kuleta madhara. Tathmini ya hatari hutengeneza njia ya, lakini haibadilishi, kuzuia hatari.

Tathmini ya mfiduo

Tathmini ya mfiduo inalenga kubainisha ni kiasi gani cha wafanyakazi wa wakala wamekabiliwa, mara ngapi na kwa muda gani. Miongozo katika suala hili imeanzishwa katika ngazi ya kitaifa na kimataifa-kwa mfano, EN 689, iliyotayarishwa na Comité Européen de Normalization (Kamati ya Udhibiti wa Ulaya) (CEN 1994).

Katika tathmini ya mfiduo wa uchafuzi wa hewa, utaratibu wa kawaida zaidi ni tathmini ya mfiduo wa kuvuta pumzi, ambayo inahitaji uamuzi wa mkusanyiko wa hewa ya wakala ambayo wafanyikazi wanaonyeshwa (au, katika kesi ya chembe za hewa, mkusanyiko wa hewa sehemu husika, kwa mfano, "sehemu inayoweza kupumua") na muda wa mfiduo. Hata hivyo, ikiwa njia zingine isipokuwa kuvuta pumzi zinachangia kwa kiasi kikubwa uchukuaji wa kemikali, hukumu isiyo sahihi inaweza kutolewa kwa kuangalia tu nafasi ya kuvuta pumzi. Katika hali kama hizi, udhihirisho kamili unapaswa kutathminiwa, na chombo muhimu sana kwa hili ni ufuatiliaji wa kibayolojia.

Mazoezi ya usafi wa kazini yanahusika na aina tatu za hali:

 • masomo ya awali ya kutathmini mfiduo wa wafanyikazi
 • ufuatiliaji/ufuatiliaji wa ufuatiliaji
 • tathmini ya mfiduo kwa masomo ya epidemiological.

 

Sababu ya msingi ya kuamua kama kuna mfiduo kupita kiasi kwa wakala hatari katika mazingira ya kazi, ni kuamua kama uingiliaji kati unahitajika. Hii mara nyingi, lakini si lazima, ina maana kubainisha kama kuna utiifu wa kiwango kilichopitishwa, ambacho kwa kawaida huonyeshwa kulingana na kikomo cha kukabiliwa na kazi. Uamuzi wa hali ya "mfiduo mbaya zaidi" inaweza kutosha kutimiza kusudi hili. Hakika, ikiwa ufichuo unatarajiwa kuwa wa juu sana au wa chini sana kuhusiana na thamani za kikomo zinazokubalika, usahihi na usahihi wa tathmini za kiasi zinaweza kuwa chini kuliko wakati ufichuzi unatarajiwa kuwa karibu na thamani za kikomo. Kwa hakika, hatari zinapokuwa dhahiri, inaweza kuwa busara zaidi kuwekeza rasilimali mwanzoni kwenye udhibiti na kufanya tathmini sahihi zaidi za kimazingira baada ya udhibiti kutekelezwa.

Tathmini za ufuatiliaji mara nyingi ni muhimu, haswa ikiwa hitaji lilikuwepo la kusakinisha au kuboresha hatua za udhibiti au ikiwa mabadiliko katika michakato au nyenzo zilizotumiwa zilitarajiwa. Katika kesi hizi, tathmini za kiasi zina jukumu muhimu la ufuatiliaji katika:

 • kutathmini utoshelevu, kupima ufanisi au kufichua mapungufu yanayoweza kutokea katika mifumo ya udhibiti
 • kugundua kama mabadiliko katika michakato, kama vile halijoto ya uendeshaji, au katika malighafi, yamebadilisha hali ya mfiduo.

 

Wakati wowote uchunguzi wa usafi wa kazi unapofanywa kuhusiana na utafiti wa magonjwa ili kupata data ya kiasi kuhusu uhusiano kati ya mfiduo na athari za kiafya, mfiduo lazima ubainishwe kwa usahihi na usahihi wa hali ya juu. Katika kesi hii, viwango vyote vya mfiduo lazima viwe na sifa za kutosha, kwani haitoshi, kwa mfano, kuashiria hali mbaya zaidi ya mfiduo. Ingekuwa vyema, ingawa ni vigumu kimatendo, kuweka rekodi sahihi na sahihi za tathmini ya udhihirisho kila wakati kwa kuwa kunaweza kuwa na hitaji la siku zijazo la kuwa na data ya historia ya mfiduo.

Ili kuhakikisha kwamba data ya tathmini inawakilisha mfiduo wa wafanyakazi, na kwamba rasilimali hazipotei, mkakati wa kutosha wa sampuli, unaozingatia vyanzo vyote vinavyowezekana vya kutofautiana, lazima uandaliwe na kufuatwa. Mikakati ya sampuli, pamoja na mbinu za kipimo, zimefunikwa katika "Tathmini ya mazingira ya kazi".

Tafsiri ya matokeo

Kiwango cha kutokuwa na uhakika katika ukadiriaji wa kigezo cha mfiduo, kwa mfano, mkusanyiko halisi wa wastani wa uchafu unaopeperuka hewani, hubainishwa kupitia matibabu ya takwimu ya matokeo ya vipimo (kwa mfano, sampuli na uchanganuzi). Kiwango cha ujasiri juu ya matokeo itategemea mgawo wa tofauti ya "mfumo wa kupima" na kwa idadi ya vipimo. Mara tu kunapokuwa na imani inayokubalika, hatua inayofuata ni kuzingatia athari za kiafya za mfiduo: inamaanisha nini kwa afya ya wafanyikazi walio wazi: sasa? katika siku za usoni? katika maisha yao ya kazi? kutakuwa na athari kwa vizazi vijavyo?

Mchakato wa tathmini unakamilika tu wakati matokeo kutoka kwa vipimo yanafasiriwa kwa kuzingatia data (wakati mwingine hujulikana kama "data ya tathmini ya hatari") inayotokana na majaribio ya sumu, tafiti za magonjwa na kiafya na, katika hali fulani, majaribio ya kimatibabu. Inapaswa kufafanuliwa kwamba istilahi tathmini ya hatari imetumika kuhusiana na aina mbili za tathmini—tathmini ya asili na kiwango cha hatari inayotokana na kuathiriwa na kemikali au mawakala wengine, kwa ujumla, na tathmini ya hatari kwa mfanyakazi fulani. au kikundi cha wafanyakazi, katika hali maalum ya mahali pa kazi.

Katika mazoezi ya usafi wa mazingira ya kazini, matokeo ya tathmini ya kukaribia mtu mara nyingi hulinganishwa na vikomo vya mfiduo wa kazi vilivyopitishwa ambavyo vinakusudiwa kutoa mwongozo wa tathmini ya hatari na kuweka viwango vya udhibiti. Mfiduo unaozidi mipaka hii unahitaji hatua za haraka za kurekebisha kwa kuboresha hatua zilizopo za udhibiti au utekelezaji wa mpya. Kwa hakika, uingiliaji kati wa kuzuia unapaswa kufanywa katika "kiwango cha hatua", ambacho kinatofautiana na nchi (kwa mfano, nusu au moja ya tano ya kikomo cha mfiduo wa kazi). Kiwango cha chini cha hatua ni uhakikisho bora wa kuepuka matatizo ya baadaye.

Ulinganisho wa matokeo ya tathmini ya kukaribia mtu na vikomo vya mfiduo wa kazini ni kurahisisha, kwani, kati ya mapungufu mengine, mambo mengi ambayo huathiri uchukuaji wa kemikali (kwa mfano, uwezekano wa mtu binafsi, shughuli za mwili na muundo wa mwili) hazihesabiwi na utaratibu huu. Zaidi ya hayo, katika sehemu nyingi za kazi kuna mfiduo kwa wakati mmoja kwa mawakala wengi; kwa hivyo suala muhimu sana ni lile la kufichua kwa pamoja na mwingiliano wa wakala, kwa sababu matokeo ya kiafya ya kufichuliwa na wakala fulani pekee yanaweza kutofautiana sana na matokeo ya kufichuliwa na wakala huyu pamoja na wengine, haswa ikiwa kuna maelewano au uwezekano wa madhara.

Vipimo vya kudhibiti

Vipimo kwa madhumuni ya kuchunguza uwepo wa mawakala na mifumo ya vigezo vya kuambukizwa katika mazingira ya kazi vinaweza kuwa muhimu sana kwa kupanga na kubuni hatua za udhibiti na mazoea ya kazi. Malengo ya vipimo vile ni pamoja na:

 • kitambulisho cha chanzo na sifa
 • kugundua alama muhimu katika mifumo iliyofungwa au zuio (kwa mfano, uvujaji)
 • uamuzi wa njia za uenezi katika mazingira ya kazi
 • kulinganisha afua tofauti za udhibiti
 • uhakikisho kwamba vumbi linaloweza kupumua limekaa pamoja na vumbi kubwa linaloonekana, wakati wa kutumia dawa za maji
 • kuangalia kuwa hewa iliyochafuliwa haitoki eneo la karibu.

 

Vyombo vya kusoma moja kwa moja ni muhimu sana kwa madhumuni ya udhibiti, hasa vile vinavyoweza kutumika kwa sampuli endelevu na kuakisi kile kinachotokea kwa wakati halisi, hivyo kufichua hali za kukaribia aliyeambukizwa ambazo haziwezi kutambuliwa vinginevyo na zinazohitaji kudhibitiwa. Mifano ya vyombo hivyo ni pamoja na: vigunduzi vya ionization ya picha, vichanganuzi vya infrared, mita za erosoli na mirija ya kugundua. Wakati wa kuchukua sampuli ili kupata picha ya tabia ya uchafu, kutoka kwa chanzo katika mazingira yote ya kazi, usahihi na usahihi sio muhimu kama ingekuwa kwa tathmini ya kuambukizwa.

Maendeleo ya hivi majuzi katika aina hii ya kipimo kwa madhumuni ya udhibiti ni pamoja na mbinu za taswira, mojawapo ikiwa ni Mchanganyiko wa Picha Mfichuo—PIMEX (Rosen 1993). Njia hii inachanganya picha ya video ya mfanyikazi na kipimo kinachoonyesha viwango vya uchafuzi wa hewa, ambavyo hupimwa kila wakati, kwenye eneo la kupumua, na chombo cha ufuatiliaji wa wakati halisi, na hivyo kufanya iwezekane kuibua jinsi mkusanyiko unavyotofautiana wakati kazi inafanywa. . Hii hutoa zana bora ya kulinganisha ufanisi wa jamaa wa hatua tofauti za udhibiti, kama vile uingizaji hewa na mazoea ya kazi, hivyo kuchangia katika muundo bora.

Vipimo pia vinahitajika ili kutathmini ufanisi wa hatua za udhibiti. Katika hali hii, sampuli za chanzo au sampuli za eneo zinafaa, peke yake au kwa kuongeza sampuli za kibinafsi, kwa tathmini ya kufichuliwa kwa wafanyikazi. Ili kuhakikisha uhalali, maeneo ya "kabla" na "baada ya" sampuli (au vipimo) na mbinu zinazotumiwa zinapaswa kuwa sawa, au sawa, katika unyeti, usahihi na usahihi.

Kuzuia na kudhibiti hatari

Lengo la msingi la usafi wa kazi ni utekelezaji wa hatua zinazofaa za kuzuia na kudhibiti hatari katika mazingira ya kazi. Viwango na kanuni, zisipotekelezwa, hazina maana kwa ulinzi wa afya ya wafanyakazi, na kwa kawaida utekelezaji unahitaji mikakati ya ufuatiliaji na udhibiti. Kutokuwepo kwa viwango vilivyowekwa kisheria kusiwe kikwazo kwa utekelezaji wa hatua zinazohitajika ili kuzuia udhihirisho unaodhuru au kuwadhibiti hadi kiwango cha chini kabisa kinachowezekana. Wakati hatari kubwa ni dhahiri, udhibiti unapaswa kupendekezwa, hata kabla ya tathmini ya kiasi kufanywa. Wakati mwingine inaweza kuwa muhimu kubadilisha dhana ya kitamaduni ya "udhibiti wa utambuzi-tathmini" hadi "udhibiti wa utambuzi", au hata "udhibiti wa utambuzi", ikiwa uwezo wa kutathmini hatari haupo. Baadhi ya mifano ya hatari katika hitaji la dhahiri la kuchukuliwa hatua bila ulazima wa sampuli za awali za kimazingira ni upakoji wa kielektroniki unaofanywa katika chumba kisichopitisha hewa, chumba kidogo, au kwa kutumia nyundo au vifaa vya kulipua mchanga bila vidhibiti vya mazingira au vifaa vya kinga. Kwa hatari kama hizo za kiafya zinazotambuliwa, hitaji la haraka ni udhibiti, sio tathmini ya kiasi.

Hatua ya kuzuia inapaswa kwa njia fulani kukatiza mnyororo ambao wakala wa hatari-kemikali, vumbi, chanzo cha nishati-hupitishwa kutoka kwa chanzo hadi kwa mfanyakazi. Kuna makundi matatu makuu ya hatua za udhibiti: udhibiti wa uhandisi, mazoea ya kazi na hatua za kibinafsi.

Mbinu bora zaidi ya kuzuia hatari ni utumiaji wa hatua za udhibiti wa kihandisi ambazo huzuia kufichuliwa kwa kazi kwa kudhibiti mazingira ya kazi, na hivyo kupunguza hitaji la juhudi kutoka kwa wafanyikazi au watu wanaowezekana. Hatua za uhandisi kwa kawaida huhitaji marekebisho fulani ya mchakato au miundo ya kiufundi, na kuhusisha hatua za kiufundi ambazo huondoa au kupunguza matumizi, uzalishaji au kutolewa kwa mawakala hatari kwenye chanzo chao, au, wakati uondoaji wa chanzo hauwezekani, hatua za uhandisi zinapaswa kuundwa ili kuzuia au kupunguza. kuenea kwa mawakala hatari katika mazingira ya kazi kwa:

 • zenye yao
 • kuziondoa mara moja nje ya chanzo
 • kuingilia uenezaji wao
 • kupunguza ukolezi wao au kiwango.

 

Hatua za udhibiti ambazo zinahusisha urekebishaji fulani wa chanzo ndio njia bora zaidi kwa sababu wakala hatari unaweza kuondolewa au kupunguzwa kwa umakini au kiwango. Hatua za kupunguza vyanzo ni pamoja na kubadilisha nyenzo, kubadilisha/kurekebisha taratibu au vifaa na matengenezo bora ya vifaa.

Wakati marekebisho ya chanzo hayawezekani, au hayatoshi kufikia kiwango kinachohitajika cha udhibiti, basi kutolewa na kusambaza mawakala hatari katika mazingira ya kazi kunapaswa kuzuiwa kwa kukatiza njia yao ya upitishaji kupitia hatua kama vile kutengwa (kwa mfano, mifumo iliyofungwa, nk). hakikisha), uingizaji hewa wa ndani wa kutolea nje, vikwazo na ngao, kutengwa kwa wafanyakazi.

Hatua zingine zinazolenga kupunguza udhihirisho katika mazingira ya kazi ni pamoja na muundo wa kutosha wa mahali pa kazi, dilution au uingizaji hewa wa kuhamisha, utunzaji mzuri wa nyumba na uhifadhi wa kutosha. Uwekaji lebo na ishara za onyo zinaweza kusaidia wafanyikazi katika mazoea salama ya kazi. Mifumo ya ufuatiliaji na kengele inaweza kuhitajika katika programu ya udhibiti. Wachunguzi wa monoksidi kaboni karibu na tanuu, kwa sulfidi hidrojeni katika kazi ya maji taka, na kwa upungufu wa oksijeni katika nafasi zilizofungwa ni baadhi ya mifano.

Mazoea ya kazi ni sehemu muhimu ya udhibiti—kwa mfano, kazi ambazo mkao wa kazi wa mfanyakazi unaweza kuathiri hali ya kufichua, kama vile kama mfanyakazi anainama juu ya kazi yake. Nafasi ya mfanyakazi inaweza kuathiri hali ya mfiduo (kwa mfano, eneo la kupumua kuhusiana na chanzo cha uchafu, uwezekano wa kunyonya ngozi).

Mwishowe, mfiduo wa kazini unaweza kuepukwa au kupunguzwa kwa kuweka kizuizi cha kinga kwa mfanyakazi, kwenye sehemu muhimu ya kuingilia kwa wakala hatari (mdomo, pua, ngozi, sikio) - yaani, matumizi ya vifaa vya kinga binafsi. Inapaswa kuelezwa kwamba uwezekano mwingine wote wa udhibiti unapaswa kuchunguzwa kabla ya kuzingatia matumizi ya vifaa vya kinga binafsi, kwa kuwa hii ndiyo njia ya chini ya kuridhisha ya udhibiti wa kawaida wa mfiduo, hasa kwa uchafuzi wa hewa.

Hatua zingine za kinga za kibinafsi ni pamoja na elimu na mafunzo, usafi wa kibinafsi na kikomo cha wakati wa mfiduo.

Tathmini zinazoendelea, kupitia ufuatiliaji wa mazingira na ufuatiliaji wa afya, zinapaswa kuwa sehemu ya mkakati wowote wa kuzuia na kudhibiti hatari.

Teknolojia ifaayo ya udhibiti wa mazingira ya kazi lazima pia ijumuishe hatua za kuzuia uchafuzi wa mazingira (hewa, maji, udongo), ikijumuisha usimamizi wa kutosha wa taka hatarishi.

Ingawa kanuni nyingi za udhibiti zilizotajwa hapa zinatumika kwa uchafuzi wa hewa, nyingi pia zinatumika kwa aina zingine za hatari. Kwa mfano, mchakato unaweza kubadilishwa ili kutoa uchafuzi wa hewa kidogo au kutoa kelele kidogo au joto kidogo. Kizuizi cha kujitenga kinaweza kuwatenga wafanyikazi kutoka kwa chanzo cha kelele, joto au mionzi.

Mara nyingi sana, uzuiaji huzingatia hatua zinazojulikana sana, kama vile uingizaji hewa wa ndani na vifaa vya kinga vya kibinafsi, bila kuzingatia ipasavyo chaguzi zingine muhimu za udhibiti, kama vile teknolojia mbadala za kisafishaji, uingizwaji wa nyenzo, urekebishaji wa michakato na mazoea mazuri ya kazi. Mara nyingi hutokea kwamba michakato ya kazi inachukuliwa kuwa haiwezi kubadilika wakati, kwa kweli, mabadiliko yanaweza kufanywa ambayo huzuia kwa ufanisi au angalau kupunguza hatari zinazohusiana.

Kuzuia na kudhibiti hatari katika mazingira ya kazi kunahitaji ujuzi na ujuzi. Udhibiti wa ufanisi hauhitaji hatua za gharama kubwa sana na ngumu. Katika hali nyingi, udhibiti wa hatari unaweza kupatikana kupitia teknolojia inayofaa, ambayo inaweza kuwa rahisi kama kipande cha nyenzo isiyoweza kupenya kati ya bega uchi la mfanyakazi wa kizimbani na mfuko wa nyenzo za sumu ambazo zinaweza kufyonzwa kupitia ngozi. Inaweza pia kujumuisha uboreshaji rahisi kama vile kuweka kizuizi kinachoweza kusogezwa kati ya chanzo cha mionzi ya jua na mfanyakazi, au kutoa mafunzo kwa wafanyikazi katika mazoea salama ya kazi.

Mambo ya kuzingatia wakati wa kuchagua mikakati na teknolojia ya udhibiti ifaayo, ni pamoja na aina ya wakala hatari (asili, hali ya mwili, athari za kiafya, njia za kuingia kwenye mwili), aina ya(vyanzo), ukubwa na masharti ya kufichuliwa, sifa za mahali pa kazi na eneo la jamaa la vituo vya kazi.

Ujuzi na rasilimali zinazohitajika kwa muundo sahihi, utekelezaji, uendeshaji, tathmini na matengenezo ya mifumo ya udhibiti lazima ihakikishwe. Mifumo kama vile uingizaji hewa wa ndani lazima itathminiwe baada ya kusakinishwa na kuangaliwa mara kwa mara baada ya hapo. Ufuatiliaji na matengenezo ya mara kwa mara pekee ndiyo yanaweza kuhakikisha ufanisi unaoendelea, kwani hata mifumo iliyopangwa vizuri inaweza kupoteza utendaji wao wa awali ikiwa itapuuzwa.

Hatua za udhibiti zinapaswa kuunganishwa katika programu za kuzuia na kudhibiti hatari, kwa malengo yaliyo wazi na usimamizi bora, unaohusisha timu za taaluma nyingi zinazoundwa na wataalamu wa usafi wa mazingira na wafanyikazi wengine wa afya na usalama kazini, wahandisi wa uzalishaji, usimamizi na wafanyikazi. Mipango lazima pia ijumuishe vipengele kama vile mawasiliano ya hatari, elimu na mafunzo yanayohusu mazoea salama ya kazi na taratibu za dharura.

Masuala ya kukuza afya yanapaswa pia kujumuishwa, kwa kuwa mahali pa kazi ni mahali pazuri pa kukuza mitindo ya maisha yenye afya kwa ujumla na kuonya kuhusu hatari za mifichuo hatari isiyo ya kazini inayosababishwa, kwa mfano, kwa kupigwa risasi bila ulinzi wa kutosha, au kuvuta sigara.

Viungo kati ya Usafi wa Kazini, Tathmini ya Hatari na Usimamizi wa Hatari

Tathmini ya hatari

Tathmini ya hatari ni mbinu inayolenga kubainisha aina za athari za kiafya zinazotarajiwa kutokana na kukaribiana fulani na wakala fulani, na pia kutoa makadirio ya uwezekano wa kutokea kwa athari hizi za kiafya, katika viwango tofauti vya mfiduo. Pia hutumiwa kuashiria hali maalum za hatari. Inahusisha utambuzi wa hatari, uanzishaji wa mahusiano ya athari-athari, na tathmini ya udhihirisho, na kusababisha sifa za hatari.

Hatua ya kwanza inarejelea kitambulisho cha wakala—kwa mfano, kemikali—kama inayosababisha madhara ya kiafya (km, saratani au sumu ya kimfumo). Hatua ya pili inabainisha ni kiasi gani mfiduo husababisha athari fulani kwa watu wangapi waliofichuliwa. Ujuzi huu ni muhimu kwa tafsiri ya data ya tathmini ya udhihirisho.

Tathmini ya mfiduo ni sehemu ya tathmini ya hatari, wakati wa kupata data ya kuashiria hali ya hatari na wakati wa kupata data ya kuanzisha uhusiano wa athari-athari kutoka kwa masomo ya epidemiolojia. Katika kesi ya mwisho, mfiduo ambao ulisababisha athari fulani ya kikazi au iliyosababishwa na mazingira lazima ibainishwe kwa usahihi ili kuhakikisha uhalali wa uunganisho.

Ingawa tathmini ya hatari ni ya msingi kwa maamuzi mengi ambayo huchukuliwa katika mazoezi ya usafi wa kazi, ina athari ndogo katika kulinda afya ya wafanyakazi, isipokuwa kutafsiriwa katika hatua halisi za kuzuia mahali pa kazi.

Tathmini ya hatari ni mchakato unaobadilika, kwani ujuzi mpya mara nyingi hufichua madhara ya dutu hadi wakati huo kuchukuliwa kuwa haina madhara; kwa hiyo mtaalamu wa usafi wa kazi lazima awe na, wakati wote, upatikanaji wa taarifa za kisasa za sumu. Maana nyingine ni kwamba ufichuzi unapaswa kudhibitiwa hadi kiwango cha chini kabisa kinachowezekana.

Kielelezo cha 3 kinawasilishwa kama kielelezo cha vipengele mbalimbali vya tathmini ya hatari.

Kielelezo 3. Vipengele vya tathmini ya hatari.

IHY010F3

Usimamizi wa hatari katika mazingira ya kazi

Haiwezekani kila wakati kuwaondoa mawakala wote ambao huhatarisha afya ya kazini kwa sababu baadhi yao ni asili ya michakato ya kazi ambayo ni ya lazima au ya kuhitajika; hata hivyo, hatari zinaweza na lazima kudhibitiwa.

Tathmini ya hatari hutoa msingi wa usimamizi wa hatari. Hata hivyo, ingawa tathmini ya hatari ni utaratibu wa kisayansi, udhibiti wa hatari ni wa kisayansi zaidi, unaohusisha maamuzi na hatua zinazolenga kuzuia, au kupunguza hadi viwango vinavyokubalika, matukio ya mawakala ambayo yanaweza kusababisha hatari kwa afya ya wafanyakazi, jumuiya zinazozunguka na mazingira. , pia inayozingatia muktadha wa kijamii na kiuchumi na afya ya umma.

Usimamizi wa hatari hufanyika katika viwango tofauti; maamuzi na hatua zinazochukuliwa katika ngazi ya kitaifa hutengeneza njia kwa ajili ya utendaji wa usimamizi wa hatari katika ngazi ya mahali pa kazi.

Usimamizi wa hatari katika ngazi ya mahali pa kazi unahitaji habari na maarifa juu ya:

 • hatari za kiafya na ukubwa wao, kutambuliwa na kukadiriwa kulingana na matokeo ya tathmini ya hatari
 • mahitaji ya kisheria na viwango
 • uwezekano wa kiteknolojia, kulingana na teknolojia inayopatikana na inayotumika ya udhibiti
 • nyanja za kiuchumi, kama vile gharama za kubuni, kutekeleza, kuendesha na kudumisha mifumo ya udhibiti, na uchanganuzi wa faida za gharama (gharama za udhibiti dhidi ya faida za kifedha zinazopatikana kwa kudhibiti hatari za kazi na mazingira)
 • rasilimali watu (inapatikana na inahitajika)
 • muktadha wa kijamii na kiuchumi na afya ya umma

 

kutumika kama msingi wa maamuzi ambayo ni pamoja na:

 • uanzishwaji wa lengo la udhibiti
 • uteuzi wa mikakati na teknolojia ya udhibiti wa kutosha
 • uanzishwaji wa vipaumbele vya kuchukua hatua kwa kuzingatia hali ya hatari, na vile vile mazingira yaliyopo ya kijamii na kiuchumi na afya ya umma (haswa muhimu katika nchi zinazoendelea)

 

na ambayo inapaswa kusababisha vitendo kama vile:

 • kitambulisho/utafutaji wa rasilimali fedha na watu (kama bado haipatikani)
 • uundaji wa hatua mahususi za udhibiti, ambazo zinapaswa kuwa sahihi kwa ulinzi wa afya ya wafanyikazi na mazingira, na pia kulinda kadiri iwezekanavyo msingi wa maliasili.
 • utekelezaji wa hatua za udhibiti, ikiwa ni pamoja na masharti ya uendeshaji wa kutosha, matengenezo na taratibu za dharura
 • kuanzishwa kwa programu ya kuzuia na kudhibiti hatari yenye usimamizi wa kutosha na ikijumuisha ufuatiliaji wa kawaida.

 

Kijadi, taaluma inayowajibika kwa mengi ya maamuzi na vitendo hivi mahali pa kazi ni usafi wa kazi.

Uamuzi mmoja muhimu katika udhibiti wa hatari, ule wa hatari inayokubalika (ni athari gani inayoweza kukubalika, katika asilimia ngapi ya watu wanaofanya kazi, ikiwa ipo?), kwa kawaida, lakini si mara zote, inachukuliwa katika ngazi ya kitaifa ya kutunga sera na kufuatwa na kufuatwa. kwa kupitishwa kwa vikomo vya mfiduo wa kazini na kutangaza kanuni na viwango vya afya ya kazini. Hii inasababisha kuanzishwa kwa malengo ya udhibiti, kwa kawaida katika ngazi ya mahali pa kazi na mtaalamu wa usafi wa kazi, ambaye anapaswa kuwa na ujuzi wa mahitaji ya kisheria. Hata hivyo, inaweza kutokea kwamba maamuzi kuhusu hatari inayokubalika yanapaswa kuchukuliwa na mtaalamu wa usafi wa mazingira katika ngazi ya mahali pa kazi—kwa mfano, katika hali ambapo viwango havipatikani au havitoi athari zote zinazowezekana.

Maamuzi na hatua hizi zote lazima ziunganishwe katika mpango wa kweli, ambao unahitaji uratibu na ushirikiano wa kisekta mbalimbali. Ingawa usimamizi wa hatari unahusisha mbinu za kisayansi, ufanisi wake unapaswa kutathminiwa kisayansi. Kwa bahati mbaya, hatua za udhibiti wa hatari, mara nyingi, ni maelewano kati ya kile kinachopaswa kufanywa ili kuepuka hatari yoyote na bora ambayo inaweza kufanywa kwa vitendo, kwa kuzingatia mapungufu ya kifedha na mengine.

Usimamizi wa hatari kuhusu mazingira ya kazi na mazingira ya jumla unapaswa kuratibiwa vyema; sio tu kwamba kuna maeneo yanayoingiliana, lakini, katika hali nyingi, mafanikio ya moja yanaunganishwa na mafanikio ya nyingine.

Mipango na Huduma za Usafi Kazini

Utashi wa kisiasa na kufanya maamuzi katika ngazi ya kitaifa kutaathiri moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja uanzishwaji wa programu au huduma za usafi wa mazingira katika ngazi ya serikali au ya kibinafsi. Ni zaidi ya upeo wa makala hii kutoa mifano ya kina kwa kila aina ya programu na huduma za usafi wa kazi; hata hivyo, kuna kanuni za jumla zinazotumika kwa hali nyingi na zinaweza kuchangia katika utekelezaji na uendeshaji wake kwa ufanisi.

Huduma ya kina ya usafi wa mazingira kazini inapaswa kuwa na uwezo wa kufanya uchunguzi wa awali wa kutosha, sampuli, vipimo na uchambuzi kwa tathmini ya hatari na kwa madhumuni ya udhibiti, na kupendekeza hatua za udhibiti, ikiwa sio kuziunda.

Vipengele muhimu vya mpango wa kina wa usafi wa kazi au huduma ni rasilimali watu na fedha, vifaa, vifaa na mifumo ya habari, iliyopangwa vizuri na kuratibiwa kupitia mipango makini, chini ya usimamizi wa ufanisi, na pia kuhusisha uhakikisho wa ubora na tathmini endelevu ya programu. Programu zenye ufanisi za usafi wa kazi zinahitaji msingi wa sera na kujitolea kutoka kwa wasimamizi wakuu. Ununuzi wa rasilimali za kifedha ni zaidi ya upeo wa kifungu hiki.

Rasilimali za Binadamu

Rasilimali watu ya kutosha ndio nyenzo kuu ya programu yoyote na inapaswa kuhakikishwa kama kipaumbele. Wafanyakazi wote wanapaswa kuwa na maelezo ya kazi wazi na majukumu. Ikihitajika, masharti ya mafunzo na elimu yanapaswa kufanywa. Mahitaji ya kimsingi ya programu za usafi wa kazi ni pamoja na:

 • wataalamu wa usafi wa mazingira - pamoja na ujuzi wa jumla juu ya utambuzi, tathmini na udhibiti wa hatari za kazi, wataalamu wa usafi wa kazi wanaweza kuwa maalumu katika maeneo maalum, kama vile kemia ya uchambuzi au uingizaji hewa wa viwanda; hali bora ni kuwa na timu ya wataalamu waliofunzwa vizuri katika mazoezi ya kina ya usafi wa kazi na katika maeneo yote ya utaalamu unaohitajika.
 • wafanyikazi wa maabara, kemia (kulingana na kiwango cha kazi ya uchambuzi)
 • mafundi na wasaidizi, kwa tafiti za shamba na kwa maabara, na pia kwa matengenezo na ukarabati wa vyombo
 • wataalam wa habari na usaidizi wa kiutawala.

 

Kipengele kimoja muhimu ni uwezo wa kitaaluma, ambao lazima sio tu kupatikana lakini pia kudumishwa. Elimu endelevu, ndani au nje ya programu au huduma, inapaswa kufunika, kwa mfano, masasisho ya sheria, maendeleo na mbinu mpya, na mapungufu katika maarifa. Kushiriki katika makongamano, kongamano na warsha pia huchangia katika kudumisha umahiri.

Afya na usalama kwa wafanyakazi

Afya na usalama zinapaswa kuhakikishwa kwa wafanyikazi wote katika tafiti za nyanjani, maabara na ofisi. Madaktari wa usafi wa mazingira kazini wanaweza kukabiliwa na hatari kubwa na wanapaswa kuvaa vifaa vya kinga binafsi vinavyohitajika. Kulingana na aina ya kazi, chanjo inaweza kuhitajika. Ikiwa kazi ya vijijini inahusika, kulingana na eneo, masharti kama vile dawa ya kuumwa na nyoka inapaswa kufanywa. Usalama wa maabara ni uwanja maalumu unaojadiliwa mahali pengine katika hili Encyclopaedia.

Hatari za kazini katika ofisi hazipaswi kupuuzwa—kwa mfano, fanya kazi na vitengo vya maonyesho ya kuona na vyanzo vya uchafuzi wa ndani kama vile vichapishaji vya leza, mashine za kunakili na mifumo ya viyoyozi. Sababu za ergonomic na kisaikolojia pia zinapaswa kuzingatiwa.

Vifaa

Hizi ni pamoja na ofisi na vyumba vya mikutano, maabara na vifaa, mifumo ya habari na maktaba. Vifaa vinapaswa kutengenezwa vyema, vinavyozingatia mahitaji ya siku zijazo, kwani hatua za baadaye na urekebishaji kwa kawaida ni wa gharama zaidi na hutumia muda.

Maabara ya usafi wa kazi na vifaa

Maabara za usafi wa kazini zinapaswa kuwa na uwezo wa kimsingi wa kufanya tathmini ya ubora na kiasi ya kufichuliwa na uchafuzi wa hewa (kemikali na vumbi), mawakala wa kimwili (kelele, mkazo wa joto, mionzi, mwanga) na mawakala wa kibaolojia. Katika kesi ya mawakala wengi wa kibaolojia, tathmini za ubora zinatosha kupendekeza udhibiti, na hivyo kuondoa hitaji la tathmini ngumu za kawaida.

Ingawa baadhi ya vifaa vya kusoma moja kwa moja vya uchafuzi wa hewa vinaweza kuwa na vikwazo kwa madhumuni ya tathmini ya udhihirisho, hizi ni muhimu sana kwa utambuzi wa hatari na utambuzi wa vyanzo vyao, uamuzi wa kilele cha mkusanyiko, kukusanya data kwa hatua za udhibiti, na kwa kuangalia. kwenye vidhibiti kama vile mifumo ya uingizaji hewa. Kuhusiana na mwisho, vyombo vya kuangalia kasi ya hewa na shinikizo la tuli pia zinahitajika.

Moja ya miundo inayowezekana itajumuisha vitengo vifuatavyo:

 • vifaa vya shambani (sampuli, usomaji wa moja kwa moja)
 • maabara ya uchambuzi
 • chembe maabara
 • mawakala wa kimwili (kelele, mazingira ya joto, mwanga na mionzi)
 • warsha kwa ajili ya matengenezo na ukarabati wa vyombo.

 

Wakati wowote wa kuchagua vifaa vya usafi wa kazi, pamoja na sifa za utendaji, vipengele vya vitendo vinapaswa kuzingatiwa kwa kuzingatia hali zinazotarajiwa za matumizi-kwa mfano, miundombinu iliyopo, hali ya hewa, eneo. Vipengele hivi ni pamoja na kubebeka, chanzo kinachohitajika cha nishati, mahitaji ya kurekebisha na matengenezo, na upatikanaji wa vifaa vinavyohitajika kutumika.

Vifaa vinapaswa kununuliwa tu ikiwa na wakati:

 • kuna hitaji la kweli
 • ujuzi kwa ajili ya uendeshaji wa kutosha, matengenezo na matengenezo zinapatikana
 • utaratibu kamili umeandaliwa, kwa kuwa hauna matumizi, kwa mfano, kununua pampu za sampuli bila maabara ya kuchambua sampuli (au makubaliano na maabara ya nje).

 

Urekebishaji wa aina zote za upimaji na sampuli za usafi wa kazi pamoja na vifaa vya uchambuzi vinapaswa kuwa sehemu muhimu ya utaratibu wowote, na vifaa vinavyohitajika vinapaswa kupatikana.

Matengenezo na ukarabati ni muhimu ili kuzuia kifaa kukaa bila kufanya kazi kwa muda mrefu, na inapaswa kuhakikishwa na watengenezaji, ama kwa usaidizi wa moja kwa moja au kwa kutoa mafunzo ya wafanyikazi.

Ikiwa mpango mpya kabisa unatengenezwa, vifaa vya msingi pekee ndivyo vinapaswa kununuliwa mwanzoni, vitu vingi vinaongezwa kadiri mahitaji yanavyoanzishwa na uwezo wa kufanya kazi uhakikishwe. Hata hivyo, hata kabla ya vifaa na maabara kupatikana na kufanya kazi, mengi yanaweza kupatikana kwa kukagua maeneo ya kazi ili kutathmini ubora wa hatari za kiafya, na kwa kupendekeza hatua za kudhibiti hatari zinazotambulika. Ukosefu wa uwezo wa kufanya tathmini ya mfiduo wa kiasi haipaswi kamwe kuhalalisha kutochukua hatua kuhusu mfiduo wa hatari. Hii ni kweli hasa kwa hali ambapo hatari za mahali pa kazi hazidhibitiwi na mfiduo mkubwa ni wa kawaida.

Taarifa

Hii inajumuisha maktaba (vitabu, majarida na machapisho mengine), hifadhidata (km kwenye CD-ROM) na mawasiliano.

Wakati wowote inapowezekana, kompyuta za kibinafsi na wasomaji wa CD-ROM zinapaswa kutolewa, pamoja na viunganisho kwenye INTERNET. Kuna uwezekano unaoongezeka kila mara kwa seva za taarifa za umma zilizo kwenye mtandao (Tovuti ya Ulimwenguni Pote na tovuti za GOPHER), ambazo hutoa ufikiaji wa vyanzo vingi vya habari vinavyohusiana na afya ya wafanyikazi, kwa hivyo kuhalalisha uwekezaji katika kompyuta na mawasiliano. Mifumo hiyo inapaswa kujumuisha barua-pepe, ambayo hufungua upeo mpya wa mawasiliano na majadiliano, mtu mmoja mmoja au kama vikundi, hivyo kuwezesha na kukuza ubadilishanaji wa habari ulimwenguni kote.

Mipango

Kupanga kwa wakati na kwa uangalifu kwa utekelezaji, usimamizi na tathmini ya mara kwa mara ya programu ni muhimu ili kuhakikisha kuwa malengo na malengo yanafikiwa, wakati wa kutumia rasilimali zilizopo.

Hapo awali, habari ifuatayo inapaswa kupatikana na kuchambuliwa:

 • asili na ukubwa wa hatari zilizopo, ili kuweka vipaumbele
 • mahitaji ya kisheria (sheria, viwango)
 • rasilimali zilizopo
 • miundombinu na huduma za msaada.

 

Mchakato wa kupanga na shirika ni pamoja na:

 • uanzishwaji wa madhumuni ya programu au huduma, ufafanuzi wa malengo na upeo wa shughuli, kwa kuzingatia mahitaji yanayotarajiwa na rasilimali zilizopo.
 • ugawaji wa rasilimali
 • ufafanuzi wa muundo wa shirika
 • wasifu wa rasilimali watu na mipango inayohitajika ya maendeleo yao (ikiwa inahitajika)
 • ugawaji wazi wa majukumu kwa vitengo, timu na watu binafsi
 • muundo / urekebishaji wa vifaa
 • uteuzi wa vifaa
 • mahitaji ya uendeshaji
 • uanzishwaji wa mifumo ya mawasiliano ndani na nje ya huduma
 • ratiba.

 

Gharama za uendeshaji hazipaswi kupuuzwa, kwa kuwa ukosefu wa rasilimali unaweza kuzuia kwa kiasi kikubwa kuendelea kwa programu. Mahitaji ambayo hayawezi kupuuzwa ni pamoja na:

 • ununuzi wa vifaa vinavyoweza kutumika (pamoja na vichungi, mirija ya kugundua, mirija ya mkaa, vitendanishi), vipuri vya vifaa, n.k.
 • matengenezo na ukarabati wa vifaa
 • usafiri (magari, mafuta, matengenezo) na usafiri
 • sasisho la habari.

 

Rasilimali lazima ziboreshwe kupitia uchunguzi wa makini wa vipengele vyote ambavyo vinapaswa kuzingatiwa kama sehemu muhimu za huduma ya kina. Mgao uliosawazishwa wa rasilimali kwa vitengo tofauti (vipimo vya uwanja, sampuli, maabara za uchambuzi, n.k.) na vipengele vyote (vifaa na vifaa, wafanyakazi, vipengele vya uendeshaji) ni muhimu kwa programu yenye ufanisi. Zaidi ya hayo, ugawaji wa rasilimali unapaswa kuruhusu kubadilika, kwa sababu huduma za usafi wa kazi zinaweza kufanyiwa marekebisho ili kukabiliana na mahitaji halisi, ambayo yanapaswa kutathminiwa mara kwa mara.

Mawasiliano, kushiriki na ushirikiano ni maneno muhimu kwa mafanikio ya kazi ya pamoja na uwezo wa mtu binafsi ulioimarishwa. Mbinu madhubuti za mawasiliano, ndani na nje ya programu, zinahitajika ili kuhakikisha mbinu inayohitajika ya fani mbalimbali kwa ajili ya kulinda na kukuza afya ya wafanyakazi. Kunapaswa kuwa na mwingiliano wa karibu na wataalamu wengine wa afya ya kazini, haswa madaktari na wauguzi wa kazini, wataalamu wa ergonomists na wanasaikolojia wa kazini, pamoja na wataalamu wa usalama. Katika kiwango cha mahali pa kazi, hii inapaswa kujumuisha wafanyikazi, wafanyikazi wa uzalishaji na wasimamizi.

Utekelezaji wa mipango yenye mafanikio ni mchakato wa taratibu. Kwa hivyo, katika hatua ya kupanga, ratiba ya kweli inapaswa kutayarishwa, kulingana na vipaumbele vilivyowekwa vizuri na kwa kuzingatia rasilimali zilizopo.

Utawala

Usimamizi unahusisha kufanya maamuzi kuhusu malengo yatakayofikiwa na hatua zinazohitajika ili kufikia malengo haya kwa ufanisi, kwa ushirikishwaji wa wote wanaohusika, pamoja na kutabiri na kuepuka, au kutambua na kutatua matatizo ambayo yanaweza kuleta vikwazo katika kukamilika kwa kazi zinazohitajika. Ikumbukwe kwamba ujuzi wa kisayansi sio uhakikisho wa uwezo wa usimamizi unaohitajika ili kuendesha programu yenye ufanisi.

Umuhimu wa kutekeleza na kutekeleza taratibu sahihi na uhakikisho wa ubora hauwezi kusisitizwa kupita kiasi, kwa kuwa kuna tofauti kubwa kati ya kazi iliyofanywa na kazi iliyofanywa vizuri. Zaidi ya hayo, malengo halisi, sio hatua za kati, yanapaswa kutumika kama kigezo; ufanisi wa programu ya usafi wa kazi unapaswa kupimwa si kwa idadi ya tafiti zilizofanywa, lakini kwa idadi ya tafiti zilizosababisha hatua halisi ya kulinda afya ya wafanyakazi.

Usimamizi mzuri unapaswa kuwa na uwezo wa kutofautisha kati ya kile kinachovutia na kilicho muhimu; tafiti za kina sana zinazohusisha sampuli na uchanganuzi, na kutoa matokeo sahihi sana na sahihi, zinaweza kuvutia sana, lakini kilicho muhimu sana ni maamuzi na hatua zitakazochukuliwa baadaye.

Ubora

Dhana ya uhakikisho wa ubora, inayohusisha udhibiti wa ubora na upimaji wa ustadi, inarejelea kimsingi shughuli zinazohusisha vipimo. Ingawa dhana hizi zimezingatiwa mara nyingi zaidi kuhusiana na maabara za uchanganuzi, wigo wao unapaswa kupanuliwa ili kujumuisha sampuli na vipimo.

Wakati wowote sampuli na uchambuzi zinahitajika, utaratibu kamili unapaswa kuchukuliwa kama moja, kutoka kwa mtazamo wa ubora. Kwa kuwa hakuna mnyororo ulio na nguvu zaidi kuliko kiungo dhaifu zaidi, ni kupoteza rasilimali kutumia, kwa hatua tofauti za utaratibu wa tathmini sawa, vyombo na mbinu za viwango visivyo sawa vya ubora. Usahihi na usahihi wa usawa mzuri sana wa uchanganuzi hauwezi kufidia sampuli ya pampu kwa mtiririko usio sahihi.

Utendaji wa maabara unapaswa kuangaliwa ili vyanzo vya makosa viweze kutambuliwa na kusahihishwa. Kuna haja ya mbinu ya kimfumo ili kuweka maelezo mengi yanayohusika chini ya udhibiti. Ni muhimu kuanzisha programu za uhakikisho wa ubora wa maabara za usafi wa kazi, na hii inarejelea udhibiti wa ubora wa ndani na tathmini za ubora wa nje (mara nyingi huitwa "upimaji wa ustadi").

Kuhusu sampuli, au vipimo kwa zana za kusoma moja kwa moja (ikiwa ni pamoja na kupima mawakala halisi), ubora unahusisha kutosha na sahihi:

 • tafiti za awali ikiwa ni pamoja na kubainisha hatari zinazoweza kutokea na mambo yanayohitajika katika kubuni mkakati
 • muundo wa mkakati wa sampuli (au kipimo).
 • uteuzi na utumiaji wa mbinu na vifaa vya sampuli au vipimo, uhasibu kwa madhumuni ya uchunguzi na mahitaji ya ubora.
 • utekelezaji wa taratibu, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa muda
 • utunzaji, usafirishaji na uhifadhi wa sampuli (ikiwa ni kesi).

 

Kuhusu maabara ya uchambuzi, ubora unahusisha kutosha na sahihi:

 • kubuni na ufungaji wa vifaa
 • uteuzi na utumiaji wa njia za uchambuzi zilizoidhinishwa (au, ikiwa ni lazima, uthibitisho wa njia za uchambuzi)
 • uteuzi na ufungaji wa vifaa
 • vifaa vya kutosha (vitendanishi, sampuli za kumbukumbu, nk).

 

Kwa wote wawili, ni muhimu kuwa na:

 • itifaki wazi, taratibu na maagizo yaliyoandikwa
 • calibration ya kawaida na matengenezo ya vifaa
 • mafunzo na motisha ya wafanyakazi kufanya taratibu zinazohitajika
 • usimamizi wa kutosha
 • udhibiti wa ubora wa ndani
 • tathmini ya ubora wa nje au upimaji wa ustadi (ikiwa inatumika).

 

Zaidi ya hayo, ni muhimu kuwa na matibabu sahihi ya data iliyopatikana na tafsiri ya matokeo, pamoja na ripoti sahihi na utunzaji wa kumbukumbu.

Uidhinishaji wa kimaabara, unaofafanuliwa na CEN (EN 45001) kama “utambuzi rasmi kwamba maabara ya upimaji ina uwezo wa kufanya majaribio mahususi au aina mahususi za majaribio” ni zana muhimu sana ya kudhibiti na inapaswa kukuzwa. Inapaswa kufunika sampuli zote mbili na taratibu za uchambuzi.

Tathmini ya programu

Dhana ya ubora lazima itumike kwa hatua zote za mazoezi ya usafi wa mazingira, kuanzia utambuzi wa hatari hadi utekelezaji wa programu za kuzuia na kudhibiti hatari. Kwa kuzingatia hili, mipango na huduma za usafi wa kazi lazima zitathminiwe mara kwa mara na kwa kina, kwa lengo la uboreshaji endelevu.

Maelezo ya kumalizia

Usafi wa kazi ni muhimu kwa ulinzi wa afya ya wafanyakazi na mazingira. Utendaji wake unahusisha hatua nyingi, ambazo zimeunganishwa na ambazo hazina maana yenyewe lakini lazima ziunganishwe katika mbinu ya kina.

 

Back

Kusoma 14126 mara Ilibadilishwa mwisho Alhamisi, 13 Oktoba 2011 20:43
Zaidi katika jamii hii: Utambuzi wa Hatari »

" KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

Yaliyomo

Marejeleo ya Usafi wa Kazini

Abraham, MH, GS Whiting, Y Alarie et al. 1990. Uunganishaji wa haidrojeni 12. QSAR mpya ya kuwashwa kwa njia ya juu ya upumuaji na kemikali zinazopeperuka hewani kwenye panya. Kiasi Kinachohusiana na Shughuli ya Muundo 9:6-10.

Adkins, LE et al. 1990. Barua kwa Mhariri. Appl Occup Environ Hyg 5(11):748-750.

Alarie, Y. 1981. Uchambuzi wa majibu ya kipimo katika masomo ya wanyama: Utabiri wa majibu ya binadamu. Mazingira ya Afya Persp 42:9-13.

Mkutano wa Marekani wa Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wa Kiserikali (ACGIH). 1994. 1993-1994 Maadili ya Kikomo cha Dawa za Kemikali na Mawakala wa Kimwili na Fahirisi za Mfiduo wa Kibiolojia. Cincinnati: ACGIH.

-. 1995. Uandishi wa Maadili ya Kikomo cha Kiwango. Cincinnati: ACGIH.

Baetjer, AM. 1980. Siku za mwanzo za usafi wa viwanda: Mchango wao kwa matatizo ya sasa. Am Ind Hyg Assoc J 41:773-777.

Bailer, JC, EAC Crouch, R Shaikh, na D Spiegelman. 1988. Mifano ya kugonga moja ya kansajeni: Conservative au la? Mkundu wa hatari 8:485-490.

Bogers, M, LM Appelman, VJ Feron, et al. 1987. Madhara ya wasifu wa mfiduo kwenye sumu ya kuvuta pumzi ya tetrakloridi kaboni katika panya dume. J Appl Toxicol 7:185-191.

Boleij, JSM, E Buringh, D Heederik, na H Kromhour. 1995. Usafi wa Kazini kwa Wakala wa Kemikali na Baiolojia. Amsterdam: Elsevier.

Bouyer, J na D Hémon. 1993. Kusoma utendaji wa matrix ya mfiduo wa kazi. Int J Epidemiol 22(6) Suppl. 2:S65-S71.

Bowditch, M, DK Drinker, P Drinker, HH Haggard, na A Hamilton. 1940. Kanuni za viwango salama vya baadhi ya vitu vya kawaida vya sumu vinavyotumiwa katika sekta. J Ind Hyg Toxicol 22:251.

Burdorf, A. 1995. Uidhinishaji wa Wataalam wa Usafi wa Kazini—Utafiti wa Miradi Iliyopo Ulimwenguni Pote. Stockholm: Jumuiya ya Kimataifa ya Usafi Kazini (IOHA).

Basi, JS na JE Gibson. 1994. Mbinu za ulinzi wa mwili kwa mfiduo wa sumu. Katika Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, iliyohaririwa na RL Harris, L Cralley na LV Cralley. New York: Wiley.

Butterworth, BE na T Slaga. 1987. Mbinu Nongenotoxic katika Carcinogenesis: Banbury Ripoti 25. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory.

Calabrese, EJ. 1983. Kanuni za Uchuuzi wa Wanyama. New York: Wiley.

Casarett, LJ. 1980. In Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, iliyohaririwa na J Doull, CD Klaassen, na MO Amdur. New York: Macmillan.

Castleman, BI na GE Ziem. 1988. Ushawishi wa Biashara juu ya Maadili ya Kikomo cha Kizingiti. Am J Ind Med 13(5).

Checkoway, H na CH Mchele. 1992. Wastani uliopimwa na wakati, kilele, na fahirisi zingine za mfiduo katika ugonjwa wa kazi. Am J Ind Med 21:25-33.

Comité Européen de Normalization (CEN). 1994. Atmoshperes Mahali pa Kazi—Mwongozo wa Tathmini ya Mfiduo kwa Mawakala wa Kemikali kwa Kulinganishwa na Maadili ya Kikomo na Mkakati wa Kupima. EN 689, iliyotayarishwa na Kamati ya Kiufundi ya CEN 137. Brussels: CEN.

Cook, WA. 1945. Kiwango cha juu cha viwango vinavyoruhusiwa vya uchafuzi wa viwanda. Ind Med 14(11):936-946.

-. 1986. Vikomo vya Mfiduo wa Kazini-Duniani kote. Akron, Ohio: Chama cha Usafi wa Viwanda cha Marekani (AIHA).

Cooper, WC. 1973. Viashiria vya uwezekano wa kemikali za viwandani. J Occupi Med 15(4):355-359.

Corn, M. 1985. Mikakati ya sampuli hewa. Scan J Work Environ Health 11:173-180.

Dinardi, SR. 1995. Mbinu za Kuhesabu kwa Usafi wa Viwanda. New York: Van Nostrand Reinhold.

Doull, J. 1994. Mbinu na Mazoezi ya ACGIH. Appl Occup Environ Hyg 9(1):23-24.

Dourson, MJ na JF Stara. 1983. Historia ya udhibiti na usaidizi wa majaribio ya mambo ya kutokuwa na uhakika (usalama). Regul Toxicol Pharmacol 3:224-238.

Droz, PO. 1991. Uhesabuji wa matokeo ya ufuatiliaji wa kibiolojia na hewa. Appl Ind Hyg 6:465-474.

-. 1992. Ukadiriaji wa kutofautiana kwa kibiolojia. Ann Occup Health 36:295-306.

Fieldner, AC, SH Katz, na SP Kenney. 1921. Masks ya Gesi kwa Gesi Ilikutana katika Kupambana na Moto. Bulletin No. 248. Pittsburgh: Ofisi ya Madini ya Marekani.

Finklea, JA. 1988. Maadili ya kikomo: Muonekano wa wakati unaofaa. Am J Ind Med 14:211-212.

Finley, B, D Proctor, na DJ Paustenbach. 1992. Njia mbadala ya mkusanyiko wa marejeleo wa USEPA wa kuvuta pumzi unaopendekezwa kwa chromium ya hexavalent na trivalent. Regul Toxicol Pharmacol 16:161-176.

Fiserova-Bergerova, V. 1987. Maendeleo ya kutumia BEI na utekelezaji wao. Appl Ind Hyg 2(2):87-92.

Flury, F na F Zernik. 1931. Schadliche Gase, Dampfe, Nebel, Rauch-und Staubarten. Berlin: Springer.

Goldberg, M, H Kromhout, P Guénel, AC Fletcher, M Gérin, DC Glass, D Heederik, T Kauppinen, na A Ponti. 1993. Ajira exposures matrices katika sekta. Int J Epidemiol 22(6) Suppl. 2:S10-S15.

Gressel, MG na JA Gideon. 1991. Muhtasari wa mbinu za tathmini ya hatari ya mchakato. Am Ind Hyg Assoc J 52(4):158-163.

Henderson, Y na HH Haggard. 1943. Gesi Zilizodhuru na Kanuni za Kupumua Zinaathiri Utendaji wao. New York: Reinhold.

Hickey, JLS na PC Reist. 1979. Kurekebisha vikomo vya mfiduo wa kikazi kwa mwangaza wa mwezi, saa za ziada, na mfiduo wa mazingira. Am Ind Hyg Assoc J 40:727-734.

Hodgson, JT na RD Jones. 1990. Vifo vya kikundi cha wachimbaji bati 1941-1986. Br J Ind Med 47:665-676.

Holzner, CL, RB Hirsh, na JB Perper. 1993. Kusimamia taarifa za mfiduo mahali pa kazi. Am Ind Hyg Assoc J 54(1):15-21.

Houba, R, D Heederik, G Doekes, na PEM van Run. 1996. Uhusiano wa uhamasishaji kuhusu mfiduo kwa vizio vya alpha-amylase katika tasnia ya kuoka. Am J Resp Crit Care Med 154(1):130-136.

Congress ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH). 1985. Mihadhara iliyoalikwa ya XXI International Congress juu ya Afya ya Kazini, Dublin. Scan J Work Environ Health 11(3):199-206.

Jacobs, RJ. 1992. Mikakati ya kutambua mawakala wa kibaolojia katika mazingira ya kazi na uwezekano wa kuweka viwango kwa mawakala wa kibaolojia. Mkutano wa kwanza wa Sayansi ya Kimataifa wa IOHA, Brussels, Ubelgiji 7-9 Des 1992.

Jahr, J. 1974. Msingi wa majibu ya kipimo kwa kuweka thamani ya kikomo cha quartz. Arch Environ Health 9:338-340.

Kane, LE na Y Alarie. 1977. Muwasho wa hisia kwa formaldehyde na akrolini wakati wa mfiduo mmoja na unaorudiwa katika vinu. Am Ind Hyg Assoc J 38:509-522.

Kobert, R. 1912. Kiasi kidogo zaidi cha gesi hatari za viwandani ambazo ni sumu na kiasi ambacho kinaweza kuvumiliwa. Comp Matendo Toxicol 5:45.

Kromhout, H, E Symanski, na SM Rappaport. 1993. Tathmini ya kina ya vipengele vya ndani na kati ya mfanyakazi vya mfiduo wa kazi kwa mawakala wa kemikali. Ann Occup Hyg 37:253-270.

LaNier, MIMI. 1984. Maadili ya Kikomo: Majadiliano na Fahirisi ya Miaka 35 yenye Mapendekezo (TLVs: 1946-81). Cincinnati: ACGIH.

Lehmann, KB. 1886. Experimentelle Studien über den Einfluss Technisch und Hygienisch Wichtiger Gase na Dampfe auf Organismus: Ammoniak und Salzsauregas. Arch Hyg 5:1-12.

Lehmann, KB na Flury. 1938. Toxikologie und Hygiene der Technischen Losungsmittel. Berlin: Springer.

Lehmann, KB na L Schmidt-Kehl. 1936. Die 13 Wichtigsten Chlorkohlenwasserstoffe der Fettreihe vom Standpunkt der Gewerbehygiene. Arch Hyg Bakteriol 116:131-268.

Leidel, NA, KA Busch, na JR Lynch. 1977. Mkakati wa Sampuli ya Mfiduo wa Kazini wa NIOSH Manuel. Washington, DC: NIOSH.

Leung, HW na DJ Paustenbach. 1988a. Kuweka vikomo vya mfiduo wa kazini kwa asidi kikaboni na besi za kuwasha kulingana na viwango vyao vya usawa vya kutenganisha. Appl Ind Hyg 3:115-118.

-. 1988b. Utumiaji wa dawa za dawa kupata faharasa za mfiduo wa kibayolojia kutoka kwa viwango vya kikomo. Amer Ind Hyg Assoc J 49:445-450.

Leung, HW, FJ Murray na DJ Paustenbach. 1988. Kikomo cha mfiduo wa kazi kilichopendekezwa kwa 2, 3, 7, 8 - TCDD. Amer Ind Hyg Assoc J 49:466-474.

Lundberg, P. 1994. Mbinu za kitaifa na kimataifa za kuweka viwango vya kazi ndani ya Uropa. Appl Occup Environ Hyg 9:25-27.

Lynch, JR. 1995. Kipimo cha mfiduo wa mfanyakazi. Katika Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, iliyohaririwa na RL Harris, L Cralley, na LV Cralley. New York: Wiley.

Maslansky, CJ na SP Maslansky. 1993. Ala ya Ufuatiliaji Hewa. New York: Van Nostrand Reinhold.

Menzel, DB. 1987. Muundo wa pharmacokinetic wa kisaikolojia. Mazingira ya Sci Technol 21:944-950.

Miller, FJ na JH Overton. 1989. Masuala muhimu katika intra-na interspecies dosimetry ya ozoni. Katika Utafiti wa Ozoni ya Anga na Athari Zake za Sera, iliyohaririwa na T Schneider, SD Lee, GJR Wolters, na LD Grant. Amsterdam: Elsevier.

Chuo cha Taifa cha Sayansi (NAS) na Baraza la Taifa la Utafiti (NRC). 1983. Tathmini ya Hatari katika Serikali ya Shirikisho: Kusimamia Mchakato. Washington, DC: NAS.

Baraza la Taifa la Usalama (BMT). 1926. Ripoti ya Mwisho ya Kamati ya Sekta ya Kemikali na Mpira kuhusu Benzene. Washington, DC: Ofisi ya Kitaifa ya Majeruhi na Wadhamini wa Chini.

Ness, SA. 1991. Ufuatiliaji wa Hewa kwa Mfiduo wa Sumu. New York: Van Nostrand Reinhold.

Nielsen, GD. 1991. Taratibu za uanzishaji wa kipokezi cha kuwasha hisia. CRC Rev Toxicol 21:183-208.

Nollen, SD. 1981. Wiki ya kazi iliyobanwa: Je, inafaa kujitahidi? Lugha :58-63.

Nollen, SD na VH Martin. 1978. Ratiba za Kazi Mbadala. Sehemu ya 3: Wiki ya Kazi Iliyobanwa. New York: AMACOM.

Olishifski, JB. 1988. Vipengele vya utawala na kliniki katika sura ya Usafi wa Viwanda. Katika Madawa ya Kazini: Kanuni na Matumizi ya Vitendo, iliyohaririwa na C Zenz. Chicago: Kitabu cha Matibabu cha Mwaka.

Panett, B, D Coggon, na ED Acheson. 1985. Matrix ya mfiduo wa kazi kwa matumizi katika masomo ya idadi ya watu nchini Uingereza na Wales. Br J Ind Med 42:777-783.

Hifadhi, C na R Snee. 1983. Tathmini ya hatari ya kiasi: Hali ya sanaa ya saratani. Mfuko wa Appl Toxicol 3:320-333.

Patty, FA. 1949. Usafi wa Viwanda na Toxicology. Vol. II. New York: Wiley.

Paustenbach, DJ. 1990a. Tathmini ya hatari ya afya na mazoezi ya usafi wa viwanda. Am Ind Hyg Assoc J 51:339-351.

-. 1990b. Vikomo vya mfiduo wa kazini: Jukumu lao muhimu katika dawa za kinga na udhibiti wa hatari. Am Ind Hyg Assoc J 51:A332-A336.

-. 1990c. Mchakato wa Tathmini ya Hatari Unatuambia Nini kuhusu TLVs? Iliyowasilishwa katika Mkutano wa Pamoja wa 1990 juu ya Usafi wa Viwanda. Vancouver, BC, 24 Oktoba.

-. 1994. Vikomo vya mfiduo wa kazi, pharmacokinetics, na mabadiliko ya kawaida ya kazi. Katika Usafi wa Viwanda wa Patty na Toxicology. Vol. IIIa (tarehe ya 4). New York: Wiley.

-. 1995. Mazoezi ya tathmini ya hatari ya afya nchini Marekani (1975-1995): Jinsi Marekani na nchi nyingine zinaweza kufaidika kutokana na uzoefu huo. Tathmini ya Hatari ya Hum Ecol 1:29-79.

-. 1997. Mpango wa OSHA wa kusasisha vikomo vinavyoruhusiwa vya kukaribia aliyeambukizwa (PELs): Je, tathmini ya hatari inaweza kusaidia "kusogeza mpira mbele"? Hatari katika Mitazamo 5(1):1-6. Shule ya Afya ya Umma ya Chuo Kikuu cha Harvard.

Paustenbach, DJ na RR Langner. 1986. Kuweka mipaka ya udhihirisho wa ushirika: Hali ya juu. Am Ind Hyg Assoc J 47:809-818.

Peto, J, H Seidman, na IJ Selikoff. 1982. Vifo vya Mesothelioma katika wafanyakazi wa asbestosi: athari kwa mifano ya kansajeni na tathmini ya hatari. Br J Cancer 45:124-134.

Kamati ya Kuzuia Phthisis. 1916. Ripoti ya Wachimbaji. Johannesburg: Kamati ya Kuzuia Phthisis.

Post, WK, D Heederik, H Kromhout, na D Kromhout. 1994. Mfiduo wa kazini unaokadiriwa na idadi maalum ya watu walio na nafasi ya kufanya kazi na kiwango cha matukio ya miaka 25 ya ugonjwa sugu usio maalum wa mapafu (CNSLD): Utafiti wa Zutphen. Eur Resp J 7:1048-1055.

Ramazinni, B. 1700. De Morbis Atrificum Diatriba [Magonjwa ya Wafanyakazi]. Chicago: Chuo Kikuu. ya Chicago Press.

Rapaport, SM. 1985. Ulaini wa kutofautiana kwa mfiduo kwenye kipokezi: Athari kwa viwango vya afya. Ann Occup Hyg 29:201-214.

-. 1991. Tathmini ya mfiduo wa muda mrefu kwa vitu vya sumu katika hewa. Ann Occup Hyg 35:61-121.

-. 1995. Kutafsiri viwango vya mfiduo kwa mawakala wa kemikali. Katika Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, iliyohaririwa na RL Harris, L Cralley, na LV Cralley. New York: Wiley.

Rappaport, SM, E Symanski, JW Yager, na LL Kupper. 1995. Uhusiano kati ya ufuatiliaji wa mazingira na alama za kibiolojia katika tathmini ya mfiduo. Environ Health Persp 103 Suppl. 3:49-53.

Renes, LE. 1978. Utafiti wa usafi wa viwanda na wafanyakazi. Katika Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, iliyohaririwa na GD Clayton na FE Clayton. New York: Wiley.

Roach, SA. 1966. Msingi wa busara zaidi wa programu za sampuli hewa. Am Ind Hyg Assoc Y 27:1-12.

-. 1977. Msingi wa busara zaidi wa programu za sampuli hewa. Am Ind Hyg Assoc J 20:67-84.

Roach, SA na SM Rappaport. 1990. Lakini sio vizingiti: Uchambuzi muhimu wa nyaraka za maadili ya kikomo. Am J Ind Med 17:727-753.

Rodricks, JV, A Brett, na G Wrenn. 1987. Maamuzi makubwa ya hatari katika mashirika ya udhibiti wa shirikisho. Regul Toxicol Pharmacol 7:307-320.

Rosen, G. 1993. Matumizi ya pamoja ya PIMEX ya vyombo vya sampuli hewa na upigaji picha wa video: Uzoefu na matokeo katika kipindi cha miaka sita ya matumizi. Appl Occup Environ Hyg 8(4).

Rylander, R. 1994. Wakala wa kusababisha magonjwa yanayohusiana na vumbi-hai: Mijadala ya warsha ya kimataifa, Uswidi. Am J Ind Med 25:1-11.

Wasemaji, RR. 1927. Toxicology ya gesi na mvuke. Katika Majedwali Muhimu ya Kimataifa ya Data ya Nambari, Fizikia, Kemia na Toxicology. New York: McGraw-Hill.

Schrenk, HH. 1947. Tafsiri ya mipaka inayoruhusiwa. Am Ind Hyg Assoc Q 8:55-60.

Seiler, JP. 1977. Vizingiti vinavyoonekana na halisi: Utafiti wa mutajeni mbili. In Progress in Genetic Toxicology, iliyohaririwa na D Scott, BA Bridges, na FH Sobels. New York: Elsevier Biomedical.

Seixas, NS, TG Robins, na M Becker. 1993. Mbinu ya riwaya ya sifa ya mfiduo wa jumla kwa ajili ya utafiti wa ugonjwa wa muda mrefu wa kazi. Am J Epidemiol 137:463-471.

Smith, RG na JB Olishifski. 1988. Sumu ya viwandani. Katika Misingi ya Usafi wa Viwanda, iliyohaririwa na JB Olishifski. Chicago: Baraza la Usalama la Kitaifa.

Smith, TJ. 1985. Maendeleo na matumizi ya modeli ya kukadiria viwango vya vumbi vya tundu la mapafu na unganishi. Ann Occup Hyg 29:495-516.

-. 1987. Tathmini ya mfiduo kwa epidemiolojia ya kazini. Am J Ind Med 12:249-268.

Smyth, HF. 1956. Mawasiliano yaliyoboreshwa: Kiwango cha usafi cha kuvuta pumzi kila siku. Am Ind Hyg Assoc Q 17:129-185.

Stokinger, HE. 1970. Vigezo na taratibu za kutathmini majibu ya sumu kwa kemikali za viwandani. Katika Viwango Vinavyoruhusiwa vya Dutu zenye sumu katika Mazingira ya Kazi. Geneva: ILO.

-. 1977. Kesi ya TLV ya saratani inaendelea kuwa kali. Kazi Usalama wa Afya 46 (Machi-Aprili):54-58.

-. 1981. Thamani za kikomo: Sehemu ya I. Dang Prop Ind Mater Rep (Mei-Juni):8-13.

Stott, WT, RH Reitz, AM Schumann, na PG Watanabe. 1981. Matukio ya maumbile na yasiyo ya kijenetiki katika neoplasia. Cosmet ya Chakula Toxicol 19:567-576.

Suter, AH. 1993. Kelele na uhifadhi wa kusikia. Katika Mwongozo wa Uhifadhi wa Usikivu. Milwaukee, Wisc: Baraza la Uidhinishaji katika Uhifadhi wa Usikivu Kazini.

Tait, K. 1992. Mfumo wa Wataalamu wa Tathmini ya Mfichuo Mahali pa Kazi (KAZI SPERT). Am Ind Hyg Assoc J 53(2):84-98.

Tarlau, ES. 1990. Usafi wa viwanda bila kikomo. Tahariri ya mgeni. Am Ind Hyg Assoc J 51:A9-A10.

Travis, CC, SA Richter, EA Crouch, R Wilson, na E Wilson. 1987. Udhibiti wa hatari ya saratani: Mapitio ya maamuzi 132 ya udhibiti wa shirikisho. Environ Sci Technol 21(5):415-420.

Watanabe, PG, RH Reitz, AM Schumann, MJ McKenna, na PJ Gehring. 1980. Athari za taratibu za tumorigenicity kwa tathmini ya hatari. Katika The Scientific Basics of Toxicity Assessment, iliyohaririwa na M Witschi. Amsterdam: Elsevier.

Wegman, DH, EA Eisen, SR Woskie, na X Hu. 1992. Kupima mfiduo kwa uchunguzi wa epidemiologic wa athari za papo hapo. Am J Ind Med 21:77-89.

Weil, CS. 1972. Takwimu dhidi ya vipengele vya usalama na uamuzi wa kisayansi katika tathmini ya usalama kwa mwanadamu. Toxicol Appl Pharmacol 21:454-463.

Wilkinson, CF. 1988. Kuwa na uhalisia zaidi kuhusu saratani ya kemikali. Mazingira ya Sci Technol 9:843-848.

Wong, O. 1987. Utafiti mpana wa sekta ya vifo vya wafanyakazi wa kemikali walioathiriwa na benzene. II Uchambuzi wa majibu ya kipimo. Br J Ind Med 44:382-395.

Tume ya Dunia ya Mazingira na Maendeleo (WCED). 1987. Wakati Ujao Wetu wa Pamoja. Ripoti ya Brundtland. Oxford: OUP.

Shirika la Afya Duniani (WHO). 1977. Mbinu zilizotumika katika Kuweka Ngazi Zinazoruhusiwa katika Mfiduo wa Kikazi kwa Mawakala Wadhuru. Ripoti ya Kiufundi Namba 601. Geneva: Shirika la Kazi Duniani (ILO).

-. 1992a. Sayari Yetu, Afya Yetu. Ripoti ya Tume ya Afya na Mazingira ya WHO. Geneva: WHO.

-. 1992b. Usafi wa Kazini huko Uropa: Ukuzaji wa Taaluma. Mfululizo wa Afya ya Kazini wa Ulaya No. 3. Copenhagen: Ofisi ya Kanda ya WHO ya Ulaya.

Zielhuis, RL na van der FW Kreek. 1979a. Mahesabu ya kipengele cha usalama katika kuweka viwango vinavyokubalika kulingana na afya kwa mfiduo wa kazi. Pendekezo. I. Int Arch Occup Environ Health 42:191-201.

Ziem, GE na BI Castleman. 1989. Maadili ya kikomo: Mtazamo wa kihistoria na mazoezi ya sasa. J Kazi Med 13:910-918.