Jumatatu, Aprili 04 2011 19: 35

Sera ya Usalama, Uongozi na Utamaduni

Kiwango hiki kipengele
(2 kura)

Masomo ya uongozi na utamaduni ni mambo mawili muhimu zaidi kati ya masharti muhimu ili kufikia ubora katika usalama. Sera ya usalama inaweza au isichukuliwe kuwa muhimu, kulingana na maoni ya mfanyakazi kuhusu kama kujitolea kwa usimamizi na kuunga mkono sera hiyo kwa kweli kunatekelezwa kila siku. Usimamizi mara nyingi huandika sera ya usalama na kisha inashindwa kuhakikisha kuwa inatekelezwa na wasimamizi na wasimamizi kazini, kila siku.

Utamaduni wa Usalama na Matokeo ya Usalama

Tulikuwa tunaamini kuwa kulikuwa na "vipengele muhimu" vya "mpango wa usalama". Nchini Marekani, mashirika ya udhibiti hutoa miongozo kuhusu vipengele hivyo ni (sera, taratibu, mafunzo, ukaguzi, uchunguzi, n.k.). Baadhi ya majimbo nchini Kanada yanasema kuwa kuna vipengele 20 muhimu, huku mashirika mengine nchini Uingereza yanapendekeza kwamba vipengele 30 muhimu vinapaswa kuzingatiwa katika programu za usalama. Baada ya uchunguzi wa karibu wa mantiki ya orodha tofauti za vipengele muhimu, inakuwa dhahiri kwamba orodha za kila moja zinaonyesha maoni ya mwandishi fulani wa zamani (Heinrich, tuseme, au Ndege). Vile vile, kanuni za upangaji programu za usalama mara nyingi huonyesha maoni ya mwandishi fulani wa mapema. Mara chache kuna utafiti wowote nyuma ya maoni haya, na kusababisha hali ambapo vipengele muhimu vinaweza kufanya kazi katika shirika moja na si katika lingine. Tunapoangalia utafiti kuhusu ufanisi wa mfumo wa usalama, tunaanza kuelewa kwamba ingawa kuna vipengele vingi muhimu vinavyotumika kwa matokeo ya usalama, ni mtazamo wa mfanyakazi wa utamaduni ambao huamua ikiwa kipengele chochote kitakuwa na ufanisi au la. . Kuna idadi ya tafiti zilizotajwa katika marejeleo ambayo husababisha hitimisho kwamba hakuna "lazima iwe nayo" na hakuna vipengele "muhimu" katika mfumo wa usalama.

Hii inaleta matatizo makubwa kwa vile kanuni za usalama huelekeza mashirika kuwa na "programu ya usalama" ambayo inajumuisha vipengele vitano, saba au idadi yoyote, wakati ni dhahiri kwamba shughuli nyingi zilizowekwa hazitafanya kazi na zitapoteza muda. , juhudi na rasilimali ambazo zingeweza kutumika kufanya shughuli tendaji zitakazozuia upotevu. Sio vipengele vinavyotumiwa vinavyoamua matokeo ya usalama; bali ni utamaduni ambamo vipengele hivi hutumika ndio huamua mafanikio. Katika utamaduni mzuri wa usalama, karibu mambo yoyote yatafanya kazi; katika utamaduni hasi, pengine hakuna kipengele chochote kitakachopata matokeo.

Kujenga Utamaduni

Ikiwa utamaduni wa shirika ni muhimu sana, juhudi katika usimamizi wa usalama zinapaswa kulenga kwanza kabisa kujenga utamaduni ili shughuli za usalama zinazoanzishwa zipate matokeo. utamaduni inaweza kufafanuliwa kirahisi kama "jinsi ilivyo hapa". Utamaduni wa usalama ni mzuri wakati wafanyikazi wanaamini kwa uaminifu kuwa usalama ndio dhamana kuu ya shirika na wanaweza kugundua kuwa iko juu kwenye orodha ya vipaumbele vya shirika. Mtazamo huu wa wafanyikazi unaweza kufikiwa tu wakati wanaona usimamizi kuwa wa kuaminika; wakati maneno sera za usalama zinaishi kila siku; wakati maamuzi ya usimamizi juu ya matumizi ya kifedha yanaonyesha kuwa pesa zinatumika kwa watu (pamoja na kupata pesa nyingi); wakati hatua na zawadi zinazotolewa na usimamizi zinalazimisha utendaji wa meneja wa kati na usimamizi kufikia viwango vya kuridhisha; wakati wafanyakazi wana jukumu katika kutatua matatizo na kufanya maamuzi; wakati kuna kiwango cha juu cha uaminifu na uaminifu kati ya usimamizi na wafanyikazi; wakati kuna uwazi wa mawasiliano; na wafanyakazi wanapopata sifa chanya kwa kazi zao.

Katika utamaduni chanya wa usalama kama ilivyoelezwa hapo juu, karibu kipengele chochote cha mfumo wa usalama kitakuwa na ufanisi. Kwa kweli, kwa utamaduni unaofaa, shirika halihitaji hata kidogo "mpango wa usalama", kwa kuwa usalama unashughulikiwa kama sehemu ya kawaida ya mchakato wa usimamizi. Ili kufikia utamaduni mzuri wa usalama, vigezo fulani lazima vifikiwe

1. Lazima kuwe na mfumo unaohakikisha shughuli za kila siku za usimamizi (au timu) za kawaida.

2. Mfumo lazima uhakikishe kikamilifu kwamba kazi na shughuli za usimamizi wa kati zinafanywa katika maeneo haya:

  • kuhakikisha utendaji wa kawaida wa chini (msimamizi au timu).
  • kuhakikisha ubora wa utendaji huo
  • kujihusisha katika shughuli fulani zilizobainishwa vyema ili kuonyesha kwamba usalama ni muhimu sana hata wasimamizi wa juu wanafanya jambo kuhusu hilo.

    

   3. Wasimamizi wakuu lazima waonyeshe na kuunga mkono kwa uwazi kwamba usalama una kipaumbele cha juu katika shirika.

   4. Mfanyakazi yeyote anayechagua anapaswa kuwa na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za maana zinazohusiana na usalama.

   5. Mfumo wa usalama lazima uwe rahisi, kuruhusu uchaguzi kufanywa katika ngazi zote.

   6. Juhudi za usalama lazima zionekane kuwa chanya kwa wafanyikazi.

   Vigezo hivi sita vinaweza kufikiwa bila kujali mtindo wa usimamizi wa shirika, iwe wa kimabavu au shirikishi, na kwa mbinu tofauti kabisa za usalama.

   Sera ya Utamaduni na Usalama

   Kuwa na sera kuhusu usalama mara chache kunafanikisha chochote isipokuwa kufuatiwa na mifumo inayofanya sera hiyo iishi. Kwa mfano, ikiwa sera inasema kwamba wasimamizi wanawajibika kwa usalama, haimaanishi chochote isipokuwa yafuatayo yapo:

    • Usimamizi una mfumo ambapo kuna ufafanuzi wazi wa jukumu na ni shughuli gani zinapaswa kufanywa ili kukidhi jukumu la usalama.
    • Wasimamizi wanajua jinsi ya kutekeleza jukumu hilo, wanasaidiwa na usimamizi, wanaamini kuwa kazi zinaweza kutekelezeka na kutekeleza majukumu yao kama matokeo ya mipango na mafunzo sahihi.
    • Hupimwa mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa wamekamilisha kazi zilizobainishwa (lakini hazijapimwa kwa rekodi ya ajali) na kupata maoni ili kubaini kama kazi zinapaswa kubadilishwa au la.
    • Kuna zawadi inayotegemea kukamilika kwa kazi katika mfumo wa kutathmini utendakazi au kwa vyovyote vile utaratibu wa uendeshaji wa shirika.

        

       Vigezo hivi ni kweli katika kila ngazi ya shirika; kazi lazima zifafanuliwe, lazima kuwe na kipimo halali cha utendakazi (kukamilika kwa kazi) na zawadi inayotegemea utendakazi. Kwa hivyo, sera ya usalama haileti utendaji wa usalama; uwajibikaji unafanya. Uwajibikaji ni ufunguo wa kujenga utamaduni. Ni pale tu wafanyakazi wanapoona wasimamizi na wasimamizi wakitimiza majukumu yao ya usalama kila siku ndipo wanaamini kwamba usimamizi unaaminika na kwamba uongozi wa juu ulimaanisha hivyo walipotia sahihi hati za sera za usalama.

       Uongozi na Usalama

       Ni dhahiri kutokana na hayo hapo juu kwamba uongozi ni muhimu kwa matokeo ya usalama, kwani uongozi huunda utamaduni ambao huamua ni nini kitakachofanya na hakitafanya kazi katika juhudi za usalama za shirika. Kiongozi mzuri huweka wazi kile kinachotakiwa katika suala la matokeo, na pia huweka wazi ni nini hasa kitafanywa katika shirika ili kufikia matokeo. Uongozi ni muhimu zaidi kuliko sera, kwa viongozi, kupitia matendo na maamuzi yao, hutuma ujumbe wazi katika shirika zima kuhusu sera zipi ni muhimu na zipi si muhimu. Mashirika wakati mwingine hutamka kupitia sera kwamba afya na usalama ni maadili muhimu, na kisha kuunda hatua na miundo ya zawadi ambayo inaendeleza kinyume.

       Uongozi, kupitia matendo, mifumo, hatua na zawadi zake, huamua kwa uwazi ikiwa usalama utapatikana au la katika shirika. Hii haijawahi kuonekana zaidi kwa kila mfanyakazi katika tasnia kuliko wakati wa miaka ya 1990. Hakujawa na utiifu zaidi kwa afya na usalama kuliko miaka kumi iliyopita. Wakati huo huo, haijawahi kuwa na ukubwa wa chini zaidi au "ukubwa wa kulia" na shinikizo zaidi la ongezeko la uzalishaji na kupunguza gharama, kuunda dhiki zaidi, muda wa ziada wa kulazimishwa, kazi nyingi kwa wafanyakazi wachache, hofu zaidi ya siku zijazo na kidogo. usalama wa kazi kuliko hapo awali. Kuweka ukubwa wa kulia kumepunguza wasimamizi na wasimamizi wa kati na kuweka kazi zaidi kwa wafanyikazi wachache (watu muhimu katika usalama). Kuna mtazamo wa jumla wa upakiaji katika ngazi zote za shirika. Kupakia kupita kiasi husababisha ajali nyingi zaidi, uchovu zaidi wa kimwili, uchovu zaidi wa kisaikolojia, madai zaidi ya mafadhaiko, hali za mwendo zinazojirudiarudia na ugonjwa wa kiwewe unaozidi kuongezeka. Pia kumekuwa na kuzorota kwa mashirika mengi ya uhusiano kati ya kampuni na mfanyakazi, ambapo zamani kulikuwa na hisia za kuaminiana na usalama. Katika mazingira ya zamani, mfanyakazi anaweza kuwa ameendelea "kuumiza kazi". Hata hivyo, wafanyakazi wanapohofia kazi zao na kuona kwamba vyeo vya usimamizi ni vidogo sana, hawasimamiwi, wanaanza kuhisi kana kwamba shirika haliwajali tena, na matokeo yake kuzorota kwa utamaduni wa usalama.

       Uchambuzi wa mapengo

       Mashirika mengi yanapitia mchakato rahisi unaojulikana kama uchanganuzi wa pengo unaojumuisha hatua tatu: (1) kubainisha unapotaka kuwa; (2) kuamua ulipo sasa na (3) kuamua jinsi ya kutoka mahali ulipo hadi unapotaka kuwa, au jinsi ya “kuziba pengo”.

       Kuamua wapi unataka kuwa. Unataka mfumo wa usalama wa shirika lako uonekaneje? Vigezo sita vimependekezwa vya kutathmini mfumo wa usalama wa shirika. Ikiwa hizi zimekataliwa, lazima upime mfumo wa usalama wa shirika lako kulingana na vigezo vingine. Kwa mfano, unaweza kutaka kuangalia vigezo saba vya hali ya hewa vya ufanisi wa shirika kama ilivyoanzishwa na Dk. Rensis Likert (1967), ambaye alionyesha kuwa kadiri shirika linavyokuwa bora katika baadhi ya mambo, ndivyo litakavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kufaulu katika mafanikio ya kiuchumi. na hivyo katika usalama. Vigezo hivi vya hali ya hewa ni kama ifuatavyo:

        • kuongeza kiwango cha imani ya mfanyakazi na maslahi ya jumla ya wasimamizi katika kuelewa matatizo ya usalama
        • kutoa mafunzo na msaada pale inapohitajika
        • kutoa mafundisho yanayohitajika jinsi ya kutatua matatizo
        • kutoa uaminifu unaohitajika, kuwezesha ushiriki wa habari kati ya wasimamizi na wasaidizi wao
        • kutafuta mawazo na maoni ya mfanyakazi
        • kutoa ufikivu wa uongozi wa juu
        • kumtambua mfanyakazi kwa kufanya kazi nzuri badala ya kutoa majibu tu.

               

              Kuna vigezo vingine vya kujitathmini kama vile kigezo kilichowekwa ili kubainisha uwezekano wa matukio ya maafa yaliyopendekezwa na Zembroski (1991).

              Kuamua ulipo sasa. Hii labda ni ngumu zaidi. Hapo awali ilifikiriwa kuwa ufanisi wa mfumo wa usalama unaweza kuamuliwa kwa kupima idadi ya majeraha au sehemu ndogo ya majeraha (majeraha yanayoweza kurekodiwa, majeraha ya muda uliopotea, viwango vya marudio, n.k.). Kwa sababu ya idadi ndogo ya data hizi, kwa kawaida huwa na uhalali mdogo wa takwimu au hakuna kabisa. Kwa kutambua hili katika miaka ya 1950 na 1960, wachunguzi walijiepusha na hatua za matukio na kujaribu kuhukumu ufanisi wa mfumo wa usalama kupitia ukaguzi. Jaribio lilifanywa ili kuamua mapema kile ambacho kinapaswa kufanywa katika shirika ili kupata matokeo, na kisha kuamua kwa kipimo ikiwa mambo hayo yalifanywa au la.

              Kwa miaka mingi ilichukuliwa kuwa alama za ukaguzi zilitabiri matokeo ya usalama; kadri alama za ukaguzi zinavyokuwa bora mwaka huu, ndivyo rekodi ya ajali inavyopungua mwaka ujao. Sasa tunajua (kutoka kwa aina mbalimbali za utafiti) kwamba alama za ukaguzi hazihusiani vizuri (ikiwa zinahusiana) na rekodi ya usalama. Utafiti unapendekeza kwamba ukaguzi mwingi (wa nje na wakati mwingine unaoundwa ndani) huwa na uhusiano bora zaidi na uzingatiaji wa udhibiti kuliko kufanya na rekodi ya usalama. Hii imeandikwa katika idadi ya masomo na machapisho.

              Tafiti kadhaa zinazohusiana na alama za ukaguzi na rekodi ya majeraha katika makampuni makubwa kwa muda (kutafuta kubainisha kama rekodi ya jeraha ina uhalali wa takwimu) imepata uwiano wa sifuri, na katika baadhi ya matukio uwiano mbaya, kati ya matokeo ya ukaguzi na matokeo ya ukaguzi. rekodi ya majeraha. Ukaguzi katika tafiti hizi huwa unahusiana vyema na uzingatiaji wa udhibiti.

              Kuziba Pengo

              Inaonekana kuna hatua chache tu za utendakazi wa usalama ambazo ni halali (yaani, zinahusiana kwa kweli na rekodi halisi ya ajali katika makampuni makubwa kwa muda mrefu) ambayo inaweza kutumika "kuziba pengo":

               • sampuli ya tabia
               • mahojiano ya kina ya wafanyikazi
               • tafiti za mtazamo.

                  

                 Labda hatua muhimu zaidi ya kuangalia ni uchunguzi wa mtazamo, ambao hutumiwa kutathmini hali ya sasa ya utamaduni wa usalama wa shirika lolote. Masuala muhimu ya usalama yanatambuliwa na tofauti zozote za usimamizi na maoni ya wafanyikazi kuhusu ufanisi wa programu za usalama wa kampuni zinaonyeshwa wazi.

                 Utafiti unaanza na seti fupi ya maswali ya kidemografia ambayo yanaweza kutumika kupanga grafu na majedwali kuonyesha matokeo (tazama mchoro 1). Kwa kawaida washiriki huulizwa kuhusu kiwango cha mfanyakazi wao, eneo lao la jumla la kazi, na labda kikundi chao cha biashara. Hakuna wakati wafanyakazi wanaulizwa maswali ambayo yangewawezesha kutambuliwa na watu wanaopata matokeo.

                 Kielelezo 1. Mfano wa matokeo ya uchunguzi wa mtazamo

                 SAF200F1

                 Sehemu ya pili ya uchunguzi ina maswali kadhaa. Maswali haya yameundwa ili kufichua mitazamo ya wafanyikazi kuhusu kategoria mbalimbali za usalama. Kila swali linaweza kuathiri alama za zaidi ya kategoria moja. Asilimia ya mwitikio chanya inakokotolewa kwa kila aina. Asilimia za kategoria zimechorwa (ona kielelezo 1) ili kuonyesha matokeo katika mpangilio wa kushuka wa mtazamo chanya wa wafanyakazi wa mstari. Kategoria hizo zilizo upande wa kulia wa jedwali ndizo zinazochukuliwa na wafanyikazi kuwa zenye chanya kidogo na kwa hivyo ndizo zinazohitaji uboreshaji zaidi.

                  

                 Muhtasari

                 Mengi yamejifunza kuhusu kile kinachoamua ufanisi wa mfumo wa usalama katika miaka ya hivi karibuni. Inatambulika kuwa utamaduni ndio ufunguo. Mtazamo wa wafanyikazi juu ya tamaduni ya shirika huamuru tabia zao, na kwa hivyo utamaduni huamua ikiwa kipengele chochote cha mpango wa usalama kitakuwa na ufanisi au la.

                 Utamaduni unaanzishwa si kwa sera iliyoandikwa, bali na uongozi; kwa vitendo na maamuzi ya kila siku; na kwa mifumo iliyopo inayohakikisha kama shughuli za usalama (utendaji) za wasimamizi, wasimamizi na timu za kazi zinatekelezwa. Utamaduni unaweza kujengwa vyema kupitia mifumo ya uwajibikaji inayohakikisha utendakazi na kupitia mifumo inayoruhusu, kuhimiza na kupata ushiriki wa wafanyakazi. Zaidi ya hayo, utamaduni unaweza kutathminiwa kwa njia halali kupitia tafiti za mitazamo, na kuboreshwa mara tu shirika linapoamua ni wapi wangependa kuwa.

                  

                 Back

                 Kusoma 8243 mara Ilibadilishwa mwisho Jumamosi, 30 Julai 2022 01:49
                 Zaidi katika jamii hii: Utamaduni wa Usalama na Usimamizi »

                 " KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

                 Yaliyomo

                 Sera ya Usalama na Marejeleo ya Uongozi

                 Abbey, A na JW Dickson. 1983. Hali ya hewa ya kazi ya R & D na uvumbuzi katika semiconductors. Acaded Simamia Y 26:362–368 .

                 Andriessen, JHTH. 1978. Tabia salama na motisha ya usalama. J Kazi Mdo 1:363–376.

                 Bailey, C. 1993. Boresha ufanisi wa mpango wa usalama kwa tafiti za mtazamo. Prof Saf Oktoba:28–32.

                 Bluen, SD na C Donald. 1991. Hali na kipimo cha hali ya hewa ya mahusiano ya viwanda ndani ya kampuni. S Afr J Psychol 21(1):12–20.

                 Brown, RL na H Holmes. 1986. Matumizi ya utaratibu wa uchanganuzi wa sababu kwa ajili ya kutathmini uhalali wa mtindo wa hali ya hewa wa usalama wa mfanyakazi. Mkundu wa Ajali Awali ya 18(6):445–470.

                 CCPS (Kituo cha Usalama wa Mchakato wa Kemikali). Nd Miongozo ya Uendeshaji Salama wa Michakato ya Kemikali. New York: Kituo cha Usalama wa Mchakato wa Kemikali cha Taasisi ya Amerika ya Wahandisi wa Kemikali.

                 Chew, DCE. 1988. Quelles sont les mesures qui assurent le mieux la sécurité du travail? Etude menée dans trois pays en developpement d'Asie. Rev Int Travail 127:129–145.

                 Kuku, JC na MR Haynes. 1989. Mbinu ya Kuweka Hatari katika Kufanya Maamuzi. Oxford: Pergamon.

                 Cohen, A. 1977. Mambo katika mipango ya usalama kazini yenye mafanikio. J Saf Res 9:168–178.

                 Cooper, MD, RA Phillips, VF Sutherland na PJ Makin. 1994. Kupunguza ajali kwa kutumia mpangilio wa malengo na maoni: Utafiti wa nyanjani. J Chukua Kisaikolojia cha Ogani 67:219–240.

                 Cru, D na Dejours C. 1983. Les savoir-faire de prudence dans les métiers du bâtiment. Cahiers medico-sociaux 3:239–247.

                 Dake, K. 1991. Mielekeo ya mwelekeo katika mtazamo wa hatari: Uchanganuzi wa mitazamo ya kisasa ya ulimwengu na upendeleo wa kitamaduni. J Cross Cult Psychol 22:61–82.

                 -. 1992. Hadithi za asili: Utamaduni na ujenzi wa kijamii wa hatari. J Soc Matoleo 48:21–37.

                 Dedobbeleer, N na F Béland. 1989. Uhusiano wa sifa za mpangilio wa kazi na mitazamo ya hali ya hewa ya usalama wa wafanyikazi katika tasnia ya ujenzi. Katika Kesi za Mkutano wa 22 wa Mwaka wa Chama cha Mambo ya Kibinadamu cha Kanada. Toronto.

                 -. 1991. Kipimo cha hali ya hewa cha usalama kwa maeneo ya ujenzi. J Saf Res 22:97–103.

                 Dedobbeleer, N, F Béland na P German. 1990. Je, kuna uhusiano kati ya sifa za maeneo ya ujenzi na desturi za usalama za wafanyakazi na mitazamo ya hali ya hewa? In Advances in Industrial Ergonomics and Safety II, iliyohaririwa na D Biman. London: Taylor & Francis.

                 Dejours, C. 1992. Intelligence ouvrière et organization du travail. Paris: Harmattan.

                 DeJoy, DM. 1987. Sifa za msimamizi na majibu kwa ajali nyingi za mahali pa kazi. J Kazi Mdo 9:213–223.

                 -. 1994. Kusimamia usalama mahali pa kazi: Uchanganuzi wa nadharia ya sifa na modeli. J Saf Res 25:3–17.

                 Denison, DR. 1990. Utamaduni wa Shirika na Ufanisi wa Shirika. New York: Wiley.

                 Dieterly, D na B Schneider. 1974. Athari za mazingira ya shirika kwa nguvu inayoonekana na hali ya hewa: Utafiti wa maabara. Organ Behav Hum Tengeneza 11:316–337.

                 Dodier, N. 1985. La construction pratique des conditions de travail: Préservation de la santé et vie quotidienne des ouvriers dans les ateliers. Sci Soc Santé 3:5–39.

                 Dunette, MD. 1976. Mwongozo wa Saikolojia ya Viwanda na Shirika. Chicago: Rand McNally.

                 Dwyer, T. 1992. Maisha na Kifo Kazini. Ajali za Viwandani kama Kesi ya Hitilafu Inayotolewa na Jamii. New York: Plenum Press.

                 Eakin, JM. 1992. Kuwaachia wafanyakazi: Mtazamo wa kijamii juu ya usimamizi wa afya na usalama katika maeneo madogo ya kazi. Int J Health Serv 22:689–704.

                 Edwards, W. 1961. Nadharia ya uamuzi wa tabia. Annu Rev Psychol 12:473–498.

                 Embrey, DE, P Humphreys, EA Rosa, B Kirwan na K Rea. 1984. Mtazamo wa kutathmini uwezekano wa makosa ya kibinadamu kwa kutumia uamuzi wa kitaalam ulioandaliwa. Katika Tume ya Kudhibiti Nyuklia NUREG/CR-3518, Washington, DC: NUREG.

                 Eyssen, G, J Eakin-Hoffman na R Spengler. 1980. Mtazamo wa meneja na kutokea kwa ajali katika kampuni ya simu. J Kazi Mdo 2:291–304.

                 Shamba, RHG na MA Abelson. 1982. Hali ya Hewa: Ubunifu upya na modeli inayopendekezwa. Hum Relat 35:181–201 .

                 Fischhoff, B na D MacGregor. 1991. Kuhukumiwa kifo: Kiasi ambacho watu wanaonekana kujua kinategemea jinsi wanavyoulizwa. Mkundu wa Hatari 3:229–236.

                 Fischhoff, B, L Furby na R Gregory. 1987. Kutathmini hatari za hiari za kuumia. Mkundu wa Ajali Kabla ya 19:51–62.

                 Fischhoff, B, S Lichtenstein, P Slovic, S Derby na RL Keeney. 1981. Hatari inayokubalika. Cambridge: KOMBE.

                 Flanagan, O. 1991. Sayansi ya Akili. Cambridge: MIT Press.

                 Frantz, JP. 1992. Athari ya eneo, uwazi wa utaratibu, na umbizo la uwasilishaji kwenye usindikaji wa mtumiaji na kufuata maonyo na maagizo ya bidhaa. Ph.D. Tasnifu, Chuo Kikuu cha Michigan, Ann Arbor.

                 Frantz, JP na TP Rhoades.1993. Sababu za kibinadamu. Mbinu ya uchanganuzi wa kazi kwa uwekaji wa muda na anga wa maonyo ya bidhaa. Mambo ya Kibinadamu 35:713–730.

                 Frederiksen, M, O Jensen na AE Beaton. 1972. Utabiri wa Tabia ya Shirika. Elmsford, NY: Pergamon.
                 Freire, P. 1988. Pedagogy of the Oppressed. New York: Kuendelea.

                 Glick, WH. 1985. Kuweka dhana na kupima hali ya hewa ya shirika na kisaikolojia: Mitego katika utafiti wa ngazi nyingi. Acd Simamia Ufu 10(3):601–616.

                 Gouvernement du Québec. 1978. Santé et sécurité au travail: Politique québecoise de la santé et de la sécurité des travailleurs. Québec: Mhariri officiel du Québec.

                 Haas, J. 1977. Kujifunza hisia za kweli: Utafiti wa athari za chuma cha juu kwa hofu na hatari. Kazi ya Kijamii Kazi 4:147–170.

                 Hacker, W. 1987. Arbeitspychologie. Stuttgart: Hans Huber.

                 Haight, FA. 1986. Hatari, hasa hatari ya ajali za barabarani. Mkundu wa Ajali Kabla ya 18:359–366.

                 Hale, AR na AI Glendon. 1987. Tabia ya Mtu Binafsi katika Udhibiti wa Hatari. Vol. 2. Mfululizo wa Usalama wa Viwanda. Amsterdam: Elsevier.

                 Hale, AR, B Hemning, J Carthey na B Kirwan. 1994. Upanuzi wa Mfano wa Tabia katika Udhibiti wa Hatari. Juzuu ya 3—Maelezo ya muundo uliopanuliwa. Chuo Kikuu cha Teknolojia cha Delft, Kikundi cha Sayansi ya Usalama (Ripoti ya HSE). Birmingham, Uingereza: Chuo Kikuu cha Birmingham, Kikundi cha Ergonomics cha Viwanda.
                 Hansen, L. 1993a. Zaidi ya kujitolea. Chukua Hatari 55(9):250.

                 -. 1993b. Usimamizi wa usalama: Wito wa mapinduzi. Prof Saf 38(30):16–21.

                 Harrison, EF. 1987. Mchakato wa Uamuzi wa Kimeneja. Boston: Houghton Mifflin.

                 Heinrich, H, D Petersen na N Roos. 1980. Kuzuia Ajali Viwandani. New York: McGraw-Hill.

                 Hovden, J na TJ Larsson. 1987. Hatari: Utamaduni na dhana. Katika Hatari na Maamuzi, iliyohaririwa na WT Singleton na J Hovden. New York: Wiley.

                 Howarth, CI. 1988. Uhusiano kati ya hatari ya lengo, hatari ya kibinafsi, tabia. Ergonomics 31:657–661.

                 Hox, JJ na IGG Kreft. 1994. Mbinu za uchambuzi wa ngazi nyingi. Mbinu za Kijamii Res 22(3):283–300.

                 Hoyos, CG na B Zimolong. 1988. Usalama Kazini na Kuzuia Ajali. Mikakati na Mbinu za Kitabia. Amsterdam: Elsevier.

                 Hoyos, CG na E Ruppert. 1993. Der Fragebogen zur Sicherheitsdiagnose (FSD). Bern: Huber.

                 Hoyos, CT, U Bernhardt, G Hirsch na T Arnold. 1991. Vorhandenes und erwünschtes sicherheits-relevantes Wissen katika Industriebetrieben. Zeitschrift für Arbeits-und Organizationspychologie 35:68–76.

                 Huber, O. 1989. Waendeshaji wa usindikaji wa habari katika kufanya maamuzi. Katika Mchakato na Muundo wa Kufanya Maamuzi ya Kibinadamu, iliyohaririwa na H Montgomery na O Svenson. Chichester: Wiley.

                 Hunt, HA na RV Habeck. 1993. Utafiti wa kuzuia ulemavu wa Michigan: Mambo muhimu ya utafiti. Ripoti ambayo haijachapishwa. Kalamazoo, MI: Taasisi ya EE Upjohn ya Utafiti wa Ajira.

                 Tume ya Kimataifa ya Ufundi Electrotechnical (IEC). Nd Rasimu ya Kiwango cha IEC 1508; Usalama wa Kiutendaji: Mifumo inayohusiana na Usalama. Geneva: IEC.

                 Jumuiya ya Ala ya Amerika (ISA). Nd Rasimu ya Kiwango: Utumiaji wa Mifumo yenye Vyombo vya Usalama kwa Viwanda vya Mchakato. North Carolina, Marekani: ISA.

                 Shirika la Kimataifa la Viwango (ISO). 1990. ISO 9000-3: Usimamizi wa Ubora na Viwango vya Uhakikisho wa Ubora: Miongozo ya Utumiaji wa ISO 9001 kwa Utengenezaji, Ugavi na Matengenezo ya Programu. Geneva: ISO.

                 James, LR. 1982. Upendeleo wa kujumlisha katika makadirio ya makubaliano ya mtazamo. J Appl Kisaikolojia 67:219–229.

                 James, LR na AP Jones. 1974. Hali ya hewa ya shirika: Mapitio ya nadharia na utafiti. Ng'ombe wa Kisaikolojia 81(12):1096–1112.
                 Janis, IL na L Mann. 1977. Kufanya Maamuzi: Uchambuzi wa Kisaikolojia wa Migogoro, Chaguo na Kujitolea. New York: Vyombo vya Habari Bure.

                 Johnson, BB. 1991. Utafiti wa hatari na utamaduni: Tahadhari fulani. J Cross Cult Psychol 22:141–149.

                 Johnson, EJ na A Tversky. 1983. Athari, jumla, na mtazamo wa hatari. J Kisaikolojia cha Kibinafsi 45:20–31.

                 Jones, AP na LR James. 1979. Hali ya hewa ya kisaikolojia: Vipimo na uhusiano wa mitazamo ya mtu binafsi na ya jumla ya mazingira ya kazi. Organ Behav Hum Perform 23:201–250.

                 Joyce, WF na JWJ Slocum. 1984. Hali ya hewa ya pamoja: Makubaliano kama msingi wa kufafanua jumla ya hali ya hewa katika mashirika. Acaded Simamia Y 27:721–742 .

                 Jungermann, H na P Slovic. 1987. Die Psychologie der Kognition und Evaluation von Risiko. Hati ambayo haijachapishwa. Chuo Kikuu cha Technische Berlin.

                 Kahneman, D na A Tversky. 1979. Nadharia ya matarajio: Uchanganuzi wa uamuzi chini ya hatari. Uchumi 47:263–291.

                 -. 1984. Chaguo, maadili, na muafaka. Am Saikolojia 39:341–350.

                 Kahnemann, D, P Slovic na A Tversky. 1982. Hukumu chini ya Kutokuwa na uhakika: Heuristics na Biases. New York: Chuo Kikuu cha Cambridge Press.

                 Kasperson, RE. 1986. Mapendekezo sita juu ya ushiriki wa umma na umuhimu wake kwa mawasiliano ya hatari. Mkundu wa Hatari 6:275–281.

                 Kleinhesselink, RR na EA Rosa. 1991. Uwakilishi wa utambuzi wa mtazamo wa hatari. J Cross Cult Psychol 22:11–28.

                 Komaki, J, KD Barwick na LR Scott. 1978. Mbinu ya kitabia kwa usalama wa kazini: Kubainisha na kuimarisha utendaji salama katika kiwanda cha kutengeneza chakula. J Appl Kisaikolojia 4:434–445.

                 Komaki, JL. 1986. Kukuza usalama wa kazi na uwekaji wa ajali. Katika Afya na Kiwanda: Mtazamo wa Dawa ya Tabia, iliyohaririwa na MF Cataldo na TJ Coats. New York: Wiley.

                 Konradt, U. 1994. Handlungsstrategien bei der Störungsdiagnose an flexiblen Fertigungs-einrichtungen. Zeitschrift für Arbeits-und Mashirika-saikolojia 38:54–61.

                 Koopman, P na J Pool. 1991. Uamuzi wa shirika: Mifano, dharura na mikakati. Katika Maamuzi Yanayosambazwa. Miundo ya Utambuzi ya Kazi ya Ushirika, iliyohaririwa na J Rasmussen, B Brehmer na J Leplat. Chichester: Wiley.

                 Koslowski, M na B Zimolong. 1992. Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Organisatorische Einflüsse auf Gefahrenbewußstein und Risikokompetenz. Katika Warsha Psychologie der Arbeitssicherheit, iliyohaririwa na B Zimolong na R Trimpop. Heidelberg: Asanger.

                 Koys, DJ na TA DeCotiis. 1991. Hatua za inductive za hali ya hewa ya kisaikolojia. Hum Relat 44(3):265–285.

                 Krause, TH, JH Hidley na SJ Hodson. 1990. Mchakato wa Usalama unaozingatia Tabia. New York: Van Norstrand Reinhold.
                 Lanier, EB. 1992. Kupunguza majeraha na gharama kupitia usalama wa timu. ASSE J Julai:21–25.

                 Lark, J. 1991. Uongozi kwa usalama. Prof Saf 36(3):33–35.

                 Mwanasheria, EE. 1986. Usimamizi wa ushirikishwaji wa hali ya juu. San Francisco: Jossey Bass.

                 Leho, MR. 1992. Kubuni ishara za maonyo na lebo za maonyo: Msingi wa kisayansi wa mwongozo wa awali. Int J Ind Erg 10:115–119.

                 Lehto, MR na JD Papastavrou. 1993. Miundo ya mchakato wa onyo: Athari muhimu kuelekea ufanisi. Sayansi ya Usalama 16:569–595.

                 Lewin, K. 1951. Nadharia ya Uwanda katika Sayansi ya Jamii. New York: Harper na Row.

                 Likert, R. 1967. Shirika la Binadamu. New York: McGraw Hill.

                 Lopes, LL na P-HS Ekberg. 1980. Mtihani wa nadharia ya kuagiza katika kufanya maamuzi hatari. Acta Fizioli 45:161–167 .

                 Machlis, GE na EA Rosa. 1990. Hatari inayotarajiwa: Kupanua ukuzaji wa mfumo wa hatari katika jamii. Mkundu wa Hatari 10:161–168.

                 Machi, J na H Simon. 1993. Mashirika. Cambridge: Blackwell.

                 Machi, JG na Z Shapira. 1992. Mapendeleo ya hatari zinazobadilika na mwelekeo wa umakini. Kisaikolojia Ufu 99:172–183.

                 Manson, WM, GY Wong na B Entwisle. 1983. Uchambuzi wa muktadha kupitia modeli ya mstari wa viwango vingi. Katika Methodolojia ya Kijamii, 1983-1984. San Francisco: Jossey-Bass.

                 Mattila, M, M Hyttinen na E Rantanen. 1994. Tabia ya usimamizi yenye ufanisi na usalama kwenye tovuti ya jengo. Int J Ind Erg 13:85–93.

                 Mattila, M, E Rantanen na M Hyttinen. 1994. Ubora wa mazingira ya kazi, usimamizi na usalama katika ujenzi wa majengo. Saf Sci 17:257–268.

                 McAfee, RB na AR Winn. 1989. Matumizi ya motisha/maoni ili kuimarisha usalama mahali pa kazi: Uhakiki wa fasihi. J Saf Res 20(1):7–19.

                 McSween, TE. 1995. Mchakato wa Usalama unaozingatia Maadili. New York: Van Norstrand Reinhold.

                 Melia, JL, JM Tomas na A Oliver. 1992. Concepciones del clima organizacional hacia la seguridad laboral: Replication del model confirmatorio de Dedobbeleer y Béland. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones 9(22).

                 Minter, SG. 1991. Kuunda utamaduni wa usalama. Occupy Hatari Agosti:17-21.

                 Montgomery, H na O Svenson. 1989. Mchakato na Muundo wa Maamuzi ya Kibinadamu. Chichester: Wiley.

                 Moravec, M. 1994. Ubia wa mwajiri na mwajiriwa wa karne ya 21. HR Mag Januari:125–126.

                 Morgan, G. 1986. Picha za Mashirika. Beverly Hills: Sage.

                 Nadler, D na ML Tushman. 1990. Zaidi ya kiongozi charismatic. Uongozi na mabadiliko ya shirika. Calif Simamia Ufu 32:77–97.

                 Näsänen, M na J Saari. 1987. Athari za maoni chanya juu ya utunzaji wa nyumba na ajali kwenye uwanja wa meli. J Kazi Mdo 8:237–250.

                 Baraza la Taifa la Utafiti. 1989. Kuboresha Mawasiliano ya Hatari. Washington, DC: National Academy Press.

                 Naylor, JD, RD Pritchard na DR Ilgen. 1980. Nadharia ya Tabia katika Mashirika. New York: Vyombo vya habari vya Kielimu.

                 Neumann, PJ na PE Politser. 1992. Hatari na ukamilifu. Katika Tabia ya Kuchukua Hatari, iliyohaririwa na FJ Yates. Chichester: Wiley.

                 Nisbett, R na L Ross. 1980. Maoni ya Kibinadamu: Mikakati na Mapungufu ya Uamuzi wa Kijamii. Englewood Cliffs: Ukumbi wa Prentice.

                 Nunnally, JC. 1978. Nadharia ya Kisaikolojia. New York: McGraw-Hill.

                 Oliver, A, JM Tomas na JL Melia. 1993. Una segunda validacion cruzada de la escala de clima organizacional de seguridad de Dedobbeleer y Béland. Ajuste confirmatorio de los modelos isiyo ya kawaida, ya pande mbili y trifactorial. Saikolojia 14:59–73 .

                 Otway, HJ na D von Winterfeldt. 1982. Zaidi ya hatari inayokubalika: Juu ya kukubalika kwa kijamii kwa teknolojia. Sera Sayansi 14:247–256.

                 Perrow, C. 1984. Ajali za Kawaida: Kuishi na Teknolojia za Hatari. New York: Vitabu vya Msingi.

                 Petersen, D. 1993. Kuanzisha "utamaduni mzuri wa usalama" husaidia kupunguza hatari za mahali pa kazi. Shughulikia Afya Saf 62(7):20–24.

                 Pidgeon, NF. 1991. Utamaduni wa usalama na usimamizi wa hatari katika mashirika. J Cross Cult Psychol 22:129–140.

                 Rabash, J na G Woodhouse. 1995. Rejea ya amri ya MLn. Toleo la 1.0 Machi 1995, ESRC.

                 Rachman, SJ. 1974. Maana ya Hofu. Harmondsworth: Penguin.

                 Rasmussen, J. 1983. Ujuzi, sheria, ujuzi, ishara, ishara na alama na tofauti nyingine. IEEE T Syst Man Cyb 3:266–275.

                 Sababu, JT. 1990. Makosa ya Kibinadamu. Cambridge: KOMBE.

                 Rees, JV. 1988. Kujidhibiti: Njia mbadala inayofaa kwa udhibiti wa moja kwa moja na OSHA? Somo la Y 16:603–614.

                 Renn, O. 1981. Mtu, teknolojia na hatari: Utafiti juu ya tathmini angavu ya hatari na mitazamo kuelekea nishati ya nyuklia. Spezielle Berichte der Kernforschungsanlage Jülich.

                 Rittel, HWJ na MM Webber. 1973. Matatizo katika nadharia ya jumla ya kupanga. Pol Sci 4:155-169.

                 Robertson, A na M Minkler. 1994. Harakati mpya za kukuza afya: Uchunguzi muhimu. Health Educ Q 21(3):295–312.

                 Rogers, CR. 1961. Juu ya Kuwa Mtu. Boston: Houghton Mifflin.

                 Rohrmann, B. 1992a. Tathmini ya ufanisi wa mawasiliano ya hatari. Acta Fizioli 81:169–192.

                 -. 1992b. Risiko Kommunikation, Aufgaben-Konzepte-Tathmini. Katika Psychologie der Arbeitssicherheit, iliyohaririwa na B Zimolong na R Trimpop. Heidelberg: Asanger.

                 -. 1995. Utafiti wa mtazamo wa hatari: Mapitio na nyaraka. Katika Arbeiten zur Risikokommunikation. Heft 48. Jülich: Forschungszentrum Jülich.

                 -. 1996. Mtazamo na tathmini ya hatari: Ulinganisho wa kitamaduni tofauti. In Arbeiten zur Risikokommunikation Heft 50. Jülich: Forschungszentrum Jülich.

                 Rosenhead, J. 1989. Uchambuzi wa Rational kwa Ulimwengu Wenye Matatizo. Chichester: Wiley.

                 Rumar, K. 1988. Hatari ya pamoja lakini usalama wa mtu binafsi. Ergonomics 31:507–518.

                 Rummel, RJ. 1970. Applied Factor Analysis. Evanston, IL: Chuo Kikuu cha Northwestern Press.

                 Ruppert, E. 1987. Gefahrenwahrnehmung—ein Modell zur Anforderungsanalyse für die verhaltensabbhängige Kontrolle von Arbeitsplatzgefahren. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 2:84–87.

                 Saari, J. 1976. Sifa za kazi zinazohusiana na kutokea kwa ajali. J Kazi Mdo 1:273–279.

                 Saari, J. 1990. Juu ya mikakati na mbinu katika kazi ya usalama wa kampuni: Kutoka kwa mikakati ya habari hadi ya motisha. J Kazi Mdo 12:107–117.

                 Saari, J na M Näsänen. 1989. Athari ya maoni chanya juu ya utunzaji wa nyumba viwandani na ajali: Utafiti wa muda mrefu katika eneo la meli. Int J Ind Erg 4:3:201–211.

                 Sarkis, H. 1990. Nini hasa husababisha ajali. Wasilisho katika Semina ya Ubora wa Usalama wa Bima ya Wausau. Canandaigua, NY, Marekani, Juni 1990.

                 Sass, R. 1989. Athari za shirika la kazi kwa sera ya afya ya kazini: Kesi ya Kanada. Int J Health Serv 19(1):157–173.

                 Savage, LJ. 1954. Misingi ya Takwimu. New York: Wiley.

                 Schäfer, RE. 1978. Tunazungumzia Nini Tunapozungumza Kuhusu “Hatari”? Utafiti Muhimu wa Nadharia za Mapendeleo ya Hatari na Mapendeleo. RM-78-69. Laxenber, Austria: Taasisi ya Kimataifa ya Uchambuzi wa Mfumo Uliotumika.

                 Schein, EH. 1989. Utamaduni wa Shirika na Uongozi. San Francisco: Jossey-Bass.

                 Schneider, B. 1975a. Mazingira ya shirika: Insha. Pers Kisaikolojia 28:447–479.

                 -. 1975b. Hali ya hewa ya shirika: Mapendeleo ya mtu binafsi na hali halisi ya shirika imepitiwa upya. J Appl Kisaikolojia 60:459–465.

                 Schneider, B na AE Reichers. 1983. Juu ya etiolojia ya hali ya hewa. Pers Saikolojia 36:19–39.

                 Schneider, B, JJ Parkington na VM Buxton. 1980. Mtazamo wa mfanyakazi na mteja wa huduma katika benki. Adm Sci Q 25:252–267.

                 Shannon, HS, V Walters, W Lewchuk, J Richardson, D Verma, T Haines na LA Moran. 1992. Mbinu za afya na usalama mahali pa kazi. Ripoti ambayo haijachapishwa. Toronto: Chuo Kikuu cha McMaster.

                 Kifupi, JF. 1984. Mfumo wa kijamii ulio hatarini: Kuelekea mabadiliko ya kijamii ya uchambuzi wa hatari. Amer Social R 49:711–725.

                 Simard, M. 1988. La prize de risque dans le travail: un phénomène organisationnel. Katika La prize de risque dans le travail, iliyohaririwa na P Goguelin na X Cuny. Marseille: Matoleo ya Okta.

                 Simard, M na A Marchand. 1994. Tabia ya wasimamizi wa mstari wa kwanza katika kuzuia ajali na ufanisi katika usalama wa kazi. Saf Sci 19:169–184.

                 Simard, M et A Marchand. 1995. L'adaptation des superviseurs à la gestion pacipative de la prévention des accidents. Mahusiano Industrielles 50: 567-589.

                 Simon, HA. 1959. Nadharia za kufanya maamuzi katika uchumi na sayansi ya tabia. Am Econ Ufu 49:253–283.

                 Simon, HA et al. 1992. Kufanya maamuzi na kutatua matatizo. Katika Kufanya Uamuzi: Mibadala kwa Miundo Bora ya Chaguo, iliyohaririwa na M Zev. London: Sage.

                 Simonds, RH na Y Shafai-Sahrai. 1977. Mambo yanayoonekana kuathiri mzunguko wa majeraha katika jozi kumi na moja za kampuni zinazolingana. J Saf Res 9(3):120–127.

                 Slovic, P. 1987. Mtazamo wa hatari. Sayansi 236:280–285.

                 -. 1993. Maoni ya hatari za kimazingira: Mitazamo ya kisaikolojia. In Behaviour and Environment, iliyohaririwa na GE Stelmach na PA Vroon. Amsterdam: Uholanzi Kaskazini.

                 Slovic, P, B Fischhoff na S Lichtenstein. 1980. Hatari inayoonekana. Katika Tathmini ya Hatari ya Kijamii: Je! ni Salama kwa kiasi Gani?, iliyohaririwa na RC Schwing na WA Albers Jr. New York: Plenum Press.

                 -. 1984. Mitazamo ya nadharia ya uamuzi wa tabia juu ya hatari na usalama. Acta Fizioli 56:183–203 .

                 Slovic, P, H Kunreuther na GF White. 1974. Michakato ya maamuzi, busara, na marekebisho ya hatari za asili. In Natural Hazards, Local, National and Global, imehaririwa na GF White. New York: Oxford University Press.

                 Smith, MJ, HH Cohen, A Cohen na RJ Cleveland. 1978. Tabia za mipango ya usalama yenye mafanikio. J Saf Res 10:5–15.

                 Smith, RB. 1993. Wasifu wa tasnia ya ujenzi: Kupata maelezo ya chini ya viwango vya juu vya ajali. Occup Health Saf Juni:35–39.

                 Smith, TA. 1989. Kwa nini unapaswa kuweka mpango wako wa usalama chini ya udhibiti wa takwimu. Prof Saf 34(4):31–36.

                 Starr, C. 1969. Faida ya kijamii dhidi ya hatari ya kiteknolojia. Sayansi 165:1232–1238.

                 Sulzer-Azaroff, B. 1978. Ikolojia ya tabia na kuzuia ajali. J Organ Behav Simamia 2:11–44.

                 Sulzer-Azaroff, B na D Fellner. 1984. Kutafuta malengo ya utendaji katika uchanganuzi wa kitabia wa afya na usalama kazini: Mkakati wa tathmini. J Organ Behav Simamia 6:2:53–65.

                 Sulzer-Azaroff, B, TC Harris na KB McCann. 1994. Zaidi ya mafunzo: Mbinu za usimamizi wa utendaji wa shirika. Occup Med: Sanaa ya Jimbo Ufu 9:2:321–339.

                 Swain, AD na HE Guttmann. 1983. Mwongozo wa Uchambuzi wa Kuegemea kwa Binadamu kwa Msisitizo juu ya Maombi ya Kiwanda cha Nguvu za Nyuklia. Sandia National Laboratories, NUREG/CR-1278, Washington, DC: Tume ya Udhibiti wa Nyuklia ya Marekani.

                 Taylor, DH. 1981. Hermeneutics ya ajali na usalama. Ergonomics 24:48–495.

                 Thompson, JD na A Tuden. 1959. Mikakati, miundo na taratibu za maamuzi ya shirika. In Comparative Studies in Administration, iliyohaririwa na JD Thompson, PB Hammond, RW Hawkes, BH Junker, na A Tuden. Pittsburgh: Chuo Kikuu cha Pittsburgh Press.

                 Trimpop, RM. 1994. Saikolojia ya Tabia ya Kuchukua Hatari. Amsterdam: Elsevier.

                 Tuohy, C na M Simard. 1992. Athari za kamati za pamoja za afya na usalama huko Ontario na Quebec. Ripoti ambayo haijachapishwa, Muungano wa Kanada wa Wasimamizi wa Sheria za Kazi, Ottawa.

                 Tversky, A na D Kahneman. 1981. Muundo wa maamuzi na saikolojia ya chaguo. Sayansi 211:453–458.

                 Vlek, C na G Cvetkovich. 1989. Mbinu ya Uamuzi wa Kijamii kwa Miradi ya Kiteknolojia. Dordrecht, Uholanzi: Kluwer.

                 Vlek, CAJ na PJ Stallen. 1980. Mambo ya busara na ya kibinafsi ya hatari. Acta Fizioli 45:273–300.

                 von Neumann, J na O Morgenstern. 1947. Nadharia ya Michezo na Tabia ya Ergonomic. Princeton, NJ: Chuo Kikuu cha Princeton Press.

                 von Winterfeldt, D na W Edwards. 1984. Mifumo ya migogoro kuhusu teknolojia hatari. Mkundu wa Hatari 4:55–68.

                 von Winterfeldt, D, RS John na K Borcherding. 1981. Vipengele vya utambuzi vya ukadiriaji wa hatari. Mkundu wa Hatari 1:277–287.

                 Wagenaar, W. 1990. Tathmini ya hatari na sababu za ajali. Ergonomics 33, Nambari 10/11.

                 Wagenaar, WA. 1992. Kuchukua hatari na kusababisha ajali. In Risk-taking Behaviour, iliyohaririwa na JF Yates. Chichester: Wiley.

                 Wagenaar, W, J Groeneweg, PTW Hudson na JT Sababu. 1994. Kukuza usalama katika sekta ya mafuta. Ergonomics 37, No. 12:1,999–2,013.

                 Walton, RE. 1986. Kutoka kwa udhibiti hadi kujitolea mahali pa kazi. Harvard Bus Rev 63:76–84.

                 Wilde, GJS. 1986. Zaidi ya dhana ya hatari ya homeostasis: Mapendekezo ya utafiti na matumizi ya kuzuia ajali na magonjwa yanayohusiana na mtindo wa maisha. Mkundu wa Ajali Kabla ya 18:377–401.

                 -. 1993. Athari za mawasiliano ya vyombo vya habari juu ya tabia za afya na usalama: Muhtasari wa masuala na ushahidi. Uraibu 88:983–996.

                 -. 1994. Nadharia ya hatari ya homeostatasis na ahadi yake ya kuboresha usalama. Katika Changamoto za Kuzuia Ajali: Suala la Tabia ya Fidia ya Hatari, iliyohaririwa na R Trimpop na GJS Wilde. Groningen, Uholanzi: Machapisho ya STYX.

                 Yates, JF. 1992a. Muundo wa hatari. In Risk Taking Behaviour, iliyohaririwa na JF Yates. Chichester: Wiley.

                 -. 1992b. Hatari ya Kuchukua Tabia. Chichester: Wiley.

                 Yates, JF na ER Stone. 1992. Muundo wa hatari. In Risk Taking Behaviour, iliyohaririwa na JF Yates. Chichester: Wiley.

                 Zembroski, EL. 1991. Masomo yaliyopatikana kutokana na majanga yanayosababishwa na mwanadamu. Katika Usimamizi wa Hatari. New York: Ulimwengu.


                 Zey, M. 1992. Kufanya Maamuzi: Mibadala kwa Miundo ya Chaguo Bora. London: Sage.

                 Zimolong, B. 1985. Mtazamo wa hatari na ukadiriaji wa hatari katika kusababisha ajali. In Trends in Ergonomics/Human Factors II, iliyohaririwa na RB Eberts na CG Eberts. Amsterdam: Elsevier.

                 Zimolong, B. 1992. Tathmini ya Kijamii ya THERP, SLIM na nafasi ya kukadiria HEPs. Reliab Eng Sys Saf 35:1–11.

                 Zimolong, B na R Trimpop. 1994. Kusimamia uaminifu wa binadamu katika mifumo ya juu ya utengenezaji. Katika Usanifu wa Kazi na Maendeleo ya Wafanyakazi katika Mifumo ya Kina ya Utengenezaji, iliyohaririwa na G Salvendy na W Karwowski. New York: Wiley.

                 Zohar, D. 1980. Hali ya hewa ya usalama katika mashirika ya viwanda: Athari za kinadharia na matumizi. J Appl Psychol 65, No.1:96–102.

                 Zuckerman, M. 1979. Kutafuta Hisia: Zaidi ya Kiwango Bora cha Kusisimka. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.